Új hangok

Új hangok

Németh Ferenc: A formabontó nemzedék. A Symposion első nemzedékének indulása az Ifjúság című lapban. MTTK, Szabadka, 2022 – könyvborító

Németh Ferenc: A formabontó nemzedék. A Symposion első nemzedékének indulása az Ifjúság című lapban. MTTK, Szabadka, 2022

 

Dr. Németh Ferenc forráskutatáson alapuló monográfiája a Symposion folyóirat első nemzedékének az Ifjúság című laphoz kötődő indulását dolgozza fel. A kötet az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara gondozásában jelent meg. Dr. Hózsa Éva bevezetője, majd az első nemzedék jelentkezésének (1954–1956) és kibontakozásának (1958–1961) felvázolása után hat fejezetben foglalja össze a Symposion irodalmi mellékletből meghatározó irodalmi, művészeti jelentőségű és hangú folyóirattá alakulását.

  Hogy mit is akart pontosan a Symposion-nemzedék, milyen hitvallással indult, azt nem tette közzé tételesen a melléklet első számában, ám úgy tűnik, hogy csaknem ugyanazt, mint az idő tájt egy csoport fiatal zágrábi író, akiknek kiáltványát a Symposion csaknem egy teljes oldalon közölte. Ebben az alábbi követeléseket olvashatjuk: „Olyan irodalmat, amely élénken és tevékenyen kiveszi részét napjaink társadalmi és politikai eseményeiből, tehát olyan irodalmat, amely társadalmi kötelezettséget vállal. Eszerint olyan írókat is, akik kötelezettségvállalása művészi alkotásaikban valósul meg, és nem irodalmi státusukban. (…) Azt akarjuk, hogy a mai korszerű irodalmunk megtartsa kontinuitását a hagyományokkal, a múlt tagadhatatlan értékeivel, de hogy ugyanakkor lépést tartson a jelen világirodalmának céljaival és megvalósulásaival. Legyünk modernek, de a magunk módján modernek.” (Symposion, 1962. febr. 15. 8. sz.) – olvashatjuk az első, Egy irodalmi nemzedék „új hangja” című fejezetben, melyben a szerző versekkel is illusztrálja, hogyan hoztak új hangot a költészetbe a Symposion-nemzedék új tagjai. (Tolnai Ottó: Doreen, Ladik Katalin: Androgyn, Domonkos István: Kontrapunkt.) Mindhárom vers „új minőséget” jelent, megjelenésük eseményszámba megy. (Bosnyák István: „Új versek”. Symposion, 1963. márc. 7. 48. sz.) A második fejezet A kritika mint a dilettantizmus elleni fegyver, avagy harc az irodalmi és művészi értékekért cím alatt a kritikai hangot idézi meg, amit a symposionisták használtak, erőteljesen bírálva a provincializmust, igen magasra téve a lécet az irodalmi és művészeti értékek elbírálásánál. Vezérelvük szerint „ne az írót, ne az embert, hanem a könyvét bíráljuk”. Harmadik fejezetként a Nyitás a környező irodalmak és a világirodalom felé témakört vizsgálja a szerző, melynek két rovatot szenteltek a sympósok (Ex libris és Panoráma), a délszláv és a külföldi lapokat, folyóiratokat szemlézve. Jelentős volt műfordítói tevékenységük is. Majd Viták társadalmi és irodalmi életünk korszerű kérdéseiről cím alatt tárgyalja, hogy a lapban az Ifjúsági Tribünön lezajlott, éjszakába nyúló vitaesteket is kivonatosan ismertették, amelyeknek fontos közönségnevelő és véleményformáló szerepük volt. „Mi a megbotránkozást is vállalni mertük és merni akartuk” – mondta egy alkalommal Végel László. (Symposion, 1963. márc. 21. 49. sz.) A Symposion könyvsorozat kiadását is megkezdte, Tolnai Ottó Homorú versek, Domonkos István Rátka című verseskötetei után a harmadik a Kontrapunkt volt, amely Bányai János és Bosnyák István válogatása nyomán a Symposion melléklet 1961 és 1963 közötti írásaiból adott közre egy válogatást.

  A Symposion melléklet 1964. szeptember 24-én a 78. száma után megszűnt, és folyóirat formájában önállósodott. 1964. december 7-én az Ifjúsági Szövetség Tartományi Vezetőségének Elnöksége határozatot hozott az Új Symposion című, havi „művészeti kritikai folyóirat” alapításáról. „Olyan kulturális orgánum lesz, mely nem fog tartani a mindenféle szentimentalizmustól mentes lényegig ható kritika szükségszerű velejárójától, a kockázattól” – nyilatkozta Bosnyák István a lapról. (Ifjúság, 1964. dec. 17. 41. sz. 11.)

  Németh Ferenc a kötetében a Symposionról megjelent véleményeket, értelmezéseket és értékeléseket is összegzi, majd részletes irodalomjegyzékkel és bibliográfiai apparátussal zárja tanulmányát. Hiánypótló műként tekinthetünk a munkájára, mert az Új Symposion az első számának megjelenésétől kezdve fordulatot jelent a vajdasági magyar irodalmi életben, új hangokat, szemléletváltást hozva magával.

  A nemzedék egyik legkiemelkedőbb tagját, dr. Bányai Jánost idézve „…a hang felerősödik, az új, addig ismeretlen és nem a kisebbségi irodalomértés szótárába tartozó fogalmak és szavak, szertartások és gesztusok még inkább elszaporodnak, és ezzel együtt új irodalmi meg művészeti törekvések, beszédmódok, szándékok, vállalkozások tűnnek fel.” (Diszkontinuitás és versbeszéd. Az Új Symposion homályos útja az avantgárdtól a neoavantgárd és posztmodern felé. In Egyre kevesebb talán. Forum, 2003.)

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...