Új ember(i)ségi alámerítkezés

Új ember(i)ségi alámerítkezés

Zoran Bognar: Novi čovek / Új ember. Parnasszus Kiadó, Budapest, 2022 – könyvborító

 

Zoran Bognar: Novi čovek / Új ember. Parnasszus Kiadó, Budapest, 2022

 

Az emberi megújulás és az emberiségszintű megújítás nagyszerű víziója hatja át Bognar húsz százsoros énekből álló kötetét. „Bognar-féle evangélium”, ez áll az alcímben. A magyar fordítást Fehér Illésnek köszönhetjük. Annak a szabadkai fordítónak, aki elmondása szerint a verseket szereti, és nem a költőket, Bognarral viszont lélektársiasságot ápol. Ezt érezni lehet a fordításokon, megteremti a kultúrák közötti párbeszédet, a költő versnyelve mélyen belé rögződött, sajátja, „vele él” a mondanival(l)ó. A kötet „vallomásai, zsoltárai, jelentései” eredeti nyelven, az 1999-ben való megjelenéskor rangos irodalmi díjakat hoztak a több mint húsz nyelvre fordított szerző számára, és ahogy Nemanja Veljović Subrosa az utószóban fogalmaz: „Kevés olyan szerb költő van, akiről elmondhatjuk, hogy egyetlen könyvével úgy robbant be egy más kultúrába, mint az Új ember a német nyelvű területre. Bognar az Új embernek köszönheti, hogy a világ befogadta.”

  Abban is hallgathatunk a jeles méltatóra, hogy az Új ember bármilyen műfaji besorolása felesleges. Subrosa Goethe Faustjával vonja párhuzamba. Jómagam gyakorló olvasóként vizsgálom, és a mélymerüléshez hasonlítom. Víziszonyosként. Előbb beletekintek a víztükörbe, meglátom magamban az Isten képére formált embert, majd az emberire szabott Isten-képet, és ugorni kényszerülök. Vonz a mélység veszélye. Abban pedig magamra találok, magamra ismerek, és furcsán megnyugszom. Belenyugszom: ember vagyok, része az emberiségnek, nem kell görcsösen (f)élni, az idő, a belső és a történelmi megadja a válaszokat, a költészet éles-szép eszközeivel.

  „Az új ember tulajdonképpen ó”, és szent feladata, hogy „letargiától liturgiáig” jusson.

  A Homo alakváltozásai, akár a keresztút stációi:

  „Mi közünk hozzá, ha éppen az, ami

  az embert méltóvá teszi, végleges

  tovatűnésre ítélt! Ha a legjobbak

  állhatatos erőfeszítése csak

  a sorvadásra hajlamos dolgokig ér…

  Kapzsiság, félelem és stressz

  kurtította az ember életét.”

  (IX/Homo longerus, részlet)

  Ismétlődő sorok mantrázzák elénk az emberi (vissza)fejlődéstörténetet, ezt sejtetve néhány cím: Homo ereticus, Homo nucleus, Homo universalis, Homo politicus, Homo poeticus, Homo novus, és mindezek felett „lebeg” a Szentháromság: Atya, Teremtő – Mindent-tartó, Fiú, Csendes Újjáépítő, Szentlélek, Asztrolábium. A legizgalmasabb pedig a szerző által teremtett „eszköz”, az úgynevezett Ősklepszidra kifejezés: mindent felfaló, művében a legrégebbi időmérő szerkezet szimbóluma.

  „Az Ősklepszidra torz múzsáinak

  látványa rázta meg: kifakult sorok

  a Szentírás lapjain, romokban heverő

  mauzóleumok a Kiválók sétányán,

  az őslakosok elfeledett nyelve

  és csúf zászlókarók a még

  meg nem hódított földterületekbe

  szúrva…”

  (IV/Ősklepszidra II)

  Mindig és újra kezded,

  ám tudod, az idő váltig ugyanaz. Csak

  a nyárspolgárok változnak, akik szerint

  saját lelküknél is értékesebb büntetésekből

  és kitüntetésekből áll a világ…”

  (IV/Ősklepszidra I, részlet)

  Lent vagyunk tehát, lentebb már nem is lehetnénk… a víztükör mélyén. Összetörtünk, az idők, a történések, a képek, a fogalmak, a meg nem fogalmazottak vagy rosszul megfogalmazottak súlya alatt, mint ember és emberiség is:

  „Aki önmagában nem tört meg, az nem tudja,

  mi az egység.”

  (XVIII/ Homo novus, Spiritus. Makropsiha, meritum, részlet)

  Maradt nekünk a lebegés, a merítkezés, abban, abból, amiből lehet és érdemes:

  „az egyedüli vallás,

  amelyből átalakulni érdemes, a gyerekkor…”

  …

  „A frissen kaszált fű illatában fürdetett,

  a most született lányod keze által

  felébresztett csodálatos percért kellene

  élni…”

  (IV/Ősklepszidra I, részlet)

  A „frissen kaszált fű illata” számunkra irodalomhagyományilag is nagyon ismerős, megfogható kép-, élet- és poézisélmény.

  Megfürdeni a tájban és az avantgárdban, és megfüröszteni benne a költészetet. Ehhez nagyon értünk. Láthatóan Bognar is. Ugyanakkor vershangja nem túlfűtött, kuplészerű, inkább pragmatikus és feltérképező, kimondó, kijelentő, például így:

  „Saját imádra hallgass.”

  (XIX/ Homo mensura)

  Ez lehet talán a legnehezebb emberi feladat. Továbbá régóta érezzük és tudjuk: költőnek lenni emberileg is felelősség. Emberi, de felelősség. Bognar ebbe is „beleáll”. Énekmondó „próféciái” minden sorában és gondolatában a megélés és a megértés, a kegyelem, a feloldozásban való feloldódás ereje van.

  „Ám

  nem az erővel rendelkezők a győztesek,

  hanem a megbízhatóak, akik képesek

  a bátorság erejével cselekedni.

  Nem a jobb a sikeres, hanem az,

  akinél kevesebb az üresjárat…”

  (XII/Homo politicus, részlet)

  Túléltük a merülést (nem is egyet már), tanulunk belőle, és új emberként bukunk a felszínre, egy új világ fogantatásának idején, ezekben a mai apokaliptikus időkben, amikor körülöttünk annyi minden viszonylagos, éppen ezért nem hihetjük, hogy „a remény csak kezdetben létezett”… Zoran Bognar új emberi versei egyebek mellett erre mutatnak rá, míves, mesteri érzékkel és költészeti eszközzel.

  A magyar fordításnak méltó „köntöst” adott a Parnasszus Kiadó, Fábián István borítóterve és tipográfiája gyönyörű vizuális utat ad a versek befogadásához.

 

 

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...