Új ember(i)ségi alámerítkezés

Új ember(i)ségi alámerítkezés

Zoran Bognar: Novi čovek / Új ember. Parnasszus Kiadó, Budapest, 2022 – könyvborító

 

Zoran Bognar: Novi čovek / Új ember. Parnasszus Kiadó, Budapest, 2022

 

Az emberi megújulás és az emberiségszintű megújítás nagyszerű víziója hatja át Bognar húsz százsoros énekből álló kötetét. „Bognar-féle evangélium”, ez áll az alcímben. A magyar fordítást Fehér Illésnek köszönhetjük. Annak a szabadkai fordítónak, aki elmondása szerint a verseket szereti, és nem a költőket, Bognarral viszont lélektársiasságot ápol. Ezt érezni lehet a fordításokon, megteremti a kultúrák közötti párbeszédet, a költő versnyelve mélyen belé rögződött, sajátja, „vele él” a mondanival(l)ó. A kötet „vallomásai, zsoltárai, jelentései” eredeti nyelven, az 1999-ben való megjelenéskor rangos irodalmi díjakat hoztak a több mint húsz nyelvre fordított szerző számára, és ahogy Nemanja Veljović Subrosa az utószóban fogalmaz: „Kevés olyan szerb költő van, akiről elmondhatjuk, hogy egyetlen könyvével úgy robbant be egy más kultúrába, mint az Új ember a német nyelvű területre. Bognar az Új embernek köszönheti, hogy a világ befogadta.”

  Abban is hallgathatunk a jeles méltatóra, hogy az Új ember bármilyen műfaji besorolása felesleges. Subrosa Goethe Faustjával vonja párhuzamba. Jómagam gyakorló olvasóként vizsgálom, és a mélymerüléshez hasonlítom. Víziszonyosként. Előbb beletekintek a víztükörbe, meglátom magamban az Isten képére formált embert, majd az emberire szabott Isten-képet, és ugorni kényszerülök. Vonz a mélység veszélye. Abban pedig magamra találok, magamra ismerek, és furcsán megnyugszom. Belenyugszom: ember vagyok, része az emberiségnek, nem kell görcsösen (f)élni, az idő, a belső és a történelmi megadja a válaszokat, a költészet éles-szép eszközeivel.

  „Az új ember tulajdonképpen ó”, és szent feladata, hogy „letargiától liturgiáig” jusson.

  A Homo alakváltozásai, akár a keresztút stációi:

  „Mi közünk hozzá, ha éppen az, ami

  az embert méltóvá teszi, végleges

  tovatűnésre ítélt! Ha a legjobbak

  állhatatos erőfeszítése csak

  a sorvadásra hajlamos dolgokig ér…

  Kapzsiság, félelem és stressz

  kurtította az ember életét.”

  (IX/Homo longerus, részlet)

  Ismétlődő sorok mantrázzák elénk az emberi (vissza)fejlődéstörténetet, ezt sejtetve néhány cím: Homo ereticus, Homo nucleus, Homo universalis, Homo politicus, Homo poeticus, Homo novus, és mindezek felett „lebeg” a Szentháromság: Atya, Teremtő – Mindent-tartó, Fiú, Csendes Újjáépítő, Szentlélek, Asztrolábium. A legizgalmasabb pedig a szerző által teremtett „eszköz”, az úgynevezett Ősklepszidra kifejezés: mindent felfaló, művében a legrégebbi időmérő szerkezet szimbóluma.

  „Az Ősklepszidra torz múzsáinak

  látványa rázta meg: kifakult sorok

  a Szentírás lapjain, romokban heverő

  mauzóleumok a Kiválók sétányán,

  az őslakosok elfeledett nyelve

  és csúf zászlókarók a még

  meg nem hódított földterületekbe

  szúrva…”

  (IV/Ősklepszidra II)

  Mindig és újra kezded,

  ám tudod, az idő váltig ugyanaz. Csak

  a nyárspolgárok változnak, akik szerint

  saját lelküknél is értékesebb büntetésekből

  és kitüntetésekből áll a világ…”

  (IV/Ősklepszidra I, részlet)

  Lent vagyunk tehát, lentebb már nem is lehetnénk… a víztükör mélyén. Összetörtünk, az idők, a történések, a képek, a fogalmak, a meg nem fogalmazottak vagy rosszul megfogalmazottak súlya alatt, mint ember és emberiség is:

  „Aki önmagában nem tört meg, az nem tudja,

  mi az egység.”

  (XVIII/ Homo novus, Spiritus. Makropsiha, meritum, részlet)

  Maradt nekünk a lebegés, a merítkezés, abban, abból, amiből lehet és érdemes:

  „az egyedüli vallás,

  amelyből átalakulni érdemes, a gyerekkor…”

  …

  „A frissen kaszált fű illatában fürdetett,

  a most született lányod keze által

  felébresztett csodálatos percért kellene

  élni…”

  (IV/Ősklepszidra I, részlet)

  A „frissen kaszált fű illata” számunkra irodalomhagyományilag is nagyon ismerős, megfogható kép-, élet- és poézisélmény.

  Megfürdeni a tájban és az avantgárdban, és megfüröszteni benne a költészetet. Ehhez nagyon értünk. Láthatóan Bognar is. Ugyanakkor vershangja nem túlfűtött, kuplészerű, inkább pragmatikus és feltérképező, kimondó, kijelentő, például így:

  „Saját imádra hallgass.”

  (XIX/ Homo mensura)

  Ez lehet talán a legnehezebb emberi feladat. Továbbá régóta érezzük és tudjuk: költőnek lenni emberileg is felelősség. Emberi, de felelősség. Bognar ebbe is „beleáll”. Énekmondó „próféciái” minden sorában és gondolatában a megélés és a megértés, a kegyelem, a feloldozásban való feloldódás ereje van.

  „Ám

  nem az erővel rendelkezők a győztesek,

  hanem a megbízhatóak, akik képesek

  a bátorság erejével cselekedni.

  Nem a jobb a sikeres, hanem az,

  akinél kevesebb az üresjárat…”

  (XII/Homo politicus, részlet)

  Túléltük a merülést (nem is egyet már), tanulunk belőle, és új emberként bukunk a felszínre, egy új világ fogantatásának idején, ezekben a mai apokaliptikus időkben, amikor körülöttünk annyi minden viszonylagos, éppen ezért nem hihetjük, hogy „a remény csak kezdetben létezett”… Zoran Bognar új emberi versei egyebek mellett erre mutatnak rá, míves, mesteri érzékkel és költészeti eszközzel.

  A magyar fordításnak méltó „köntöst” adott a Parnasszus Kiadó, Fábián István borítóterve és tipográfiája gyönyörű vizuális utat ad a versek befogadásához.

 

 

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...

Szerda Balázs

“Genderkreatív nevelés”, rasszista Covid-intézkedés

Kovács István – Szánthó Miklós – Törcsi Péter szerk.: Bolond lyukból. A polkorrekt őrület szemléje. Alapjogokért Központ – Jogállam és...

Szerda Balázs

“Genderkreatív nevelés”, rasszista Covid-intézkedés

Kovács István – Szánthó Miklós – Törcsi Péter szerk.: Bolond lyukból. A polkorrekt őrület szemléje. Alapjogokért Központ – Jogállam és...

Fekete J. József

Elpuskázott lehetőségek

Philip K. Dick: Vulcanus kalapácsa. Fordította Pék Zoltán. Agave Könyvek, Budapest, 2022 Mostanság gyakran esik szó a mesterséges intelligenciáról, amely általában egy...

Fekete J. József

Elpuskázott lehetőségek

Philip K. Dick: Vulcanus kalapácsa. Fordította Pék Zoltán. Agave Könyvek, Budapest, 2022 Mostanság gyakran esik szó a mesterséges intelligenciáról, amely általában egy...

Silling István

Magyarkanizsa épített öröksége

Klamár Zoltán: Örökségünk. Magyarkanizsai képeskönyv. József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa, 2022 Vajdasági identitásjeleink egyre szaporodó kiadványai...

Silling István

Magyarkanizsa épített öröksége

Klamár Zoltán: Örökségünk. Magyarkanizsai képeskönyv. József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa, 2022 Vajdasági identitásjeleink egyre szaporodó kiadványai...

Bordás Győző

A délszláv-magyar irodalom nagykövete

Radovan Popović: Poslednji barokni Srbin. Matica srpska, Újvidék, 2021 Nemrég jelent meg Radovan Popović nyugalmazott újságírónak e különös című könyve –...

Bordás Győző

A délszláv-magyar irodalom nagykövete

Radovan Popović: Poslednji barokni Srbin. Matica srpska, Újvidék, 2021 Nemrég jelent meg Radovan Popović nyugalmazott újságírónak e különös című könyve –...