Új ember(i)ségi alámerítkezés

Új ember(i)ségi alámerítkezés

Zoran Bognar: Novi čovek / Új ember. Parnasszus Kiadó, Budapest, 2022 – könyvborító

 

Zoran Bognar: Novi čovek / Új ember. Parnasszus Kiadó, Budapest, 2022

 

Az emberi megújulás és az emberiségszintű megújítás nagyszerű víziója hatja át Bognar húsz százsoros énekből álló kötetét. „Bognar-féle evangélium”, ez áll az alcímben. A magyar fordítást Fehér Illésnek köszönhetjük. Annak a szabadkai fordítónak, aki elmondása szerint a verseket szereti, és nem a költőket, Bognarral viszont lélektársiasságot ápol. Ezt érezni lehet a fordításokon, megteremti a kultúrák közötti párbeszédet, a költő versnyelve mélyen belé rögződött, sajátja, „vele él” a mondanival(l)ó. A kötet „vallomásai, zsoltárai, jelentései” eredeti nyelven, az 1999-ben való megjelenéskor rangos irodalmi díjakat hoztak a több mint húsz nyelvre fordított szerző számára, és ahogy Nemanja Veljović Subrosa az utószóban fogalmaz: „Kevés olyan szerb költő van, akiről elmondhatjuk, hogy egyetlen könyvével úgy robbant be egy más kultúrába, mint az Új ember a német nyelvű területre. Bognar az Új embernek köszönheti, hogy a világ befogadta.”

  Abban is hallgathatunk a jeles méltatóra, hogy az Új ember bármilyen műfaji besorolása felesleges. Subrosa Goethe Faustjával vonja párhuzamba. Jómagam gyakorló olvasóként vizsgálom, és a mélymerüléshez hasonlítom. Víziszonyosként. Előbb beletekintek a víztükörbe, meglátom magamban az Isten képére formált embert, majd az emberire szabott Isten-képet, és ugorni kényszerülök. Vonz a mélység veszélye. Abban pedig magamra találok, magamra ismerek, és furcsán megnyugszom. Belenyugszom: ember vagyok, része az emberiségnek, nem kell görcsösen (f)élni, az idő, a belső és a történelmi megadja a válaszokat, a költészet éles-szép eszközeivel.

  „Az új ember tulajdonképpen ó”, és szent feladata, hogy „letargiától liturgiáig” jusson.

  A Homo alakváltozásai, akár a keresztút stációi:

  „Mi közünk hozzá, ha éppen az, ami

  az embert méltóvá teszi, végleges

  tovatűnésre ítélt! Ha a legjobbak

  állhatatos erőfeszítése csak

  a sorvadásra hajlamos dolgokig ér…

  Kapzsiság, félelem és stressz

  kurtította az ember életét.”

  (IX/Homo longerus, részlet)

  Ismétlődő sorok mantrázzák elénk az emberi (vissza)fejlődéstörténetet, ezt sejtetve néhány cím: Homo ereticus, Homo nucleus, Homo universalis, Homo politicus, Homo poeticus, Homo novus, és mindezek felett „lebeg” a Szentháromság: Atya, Teremtő – Mindent-tartó, Fiú, Csendes Újjáépítő, Szentlélek, Asztrolábium. A legizgalmasabb pedig a szerző által teremtett „eszköz”, az úgynevezett Ősklepszidra kifejezés: mindent felfaló, művében a legrégebbi időmérő szerkezet szimbóluma.

  „Az Ősklepszidra torz múzsáinak

  látványa rázta meg: kifakult sorok

  a Szentírás lapjain, romokban heverő

  mauzóleumok a Kiválók sétányán,

  az őslakosok elfeledett nyelve

  és csúf zászlókarók a még

  meg nem hódított földterületekbe

  szúrva…”

  (IV/Ősklepszidra II)

  Mindig és újra kezded,

  ám tudod, az idő váltig ugyanaz. Csak

  a nyárspolgárok változnak, akik szerint

  saját lelküknél is értékesebb büntetésekből

  és kitüntetésekből áll a világ…”

  (IV/Ősklepszidra I, részlet)

  Lent vagyunk tehát, lentebb már nem is lehetnénk… a víztükör mélyén. Összetörtünk, az idők, a történések, a képek, a fogalmak, a meg nem fogalmazottak vagy rosszul megfogalmazottak súlya alatt, mint ember és emberiség is:

  „Aki önmagában nem tört meg, az nem tudja,

  mi az egység.”

  (XVIII/ Homo novus, Spiritus. Makropsiha, meritum, részlet)

  Maradt nekünk a lebegés, a merítkezés, abban, abból, amiből lehet és érdemes:

  „az egyedüli vallás,

  amelyből átalakulni érdemes, a gyerekkor…”

  …

  „A frissen kaszált fű illatában fürdetett,

  a most született lányod keze által

  felébresztett csodálatos percért kellene

  élni…”

  (IV/Ősklepszidra I, részlet)

  A „frissen kaszált fű illata” számunkra irodalomhagyományilag is nagyon ismerős, megfogható kép-, élet- és poézisélmény.

  Megfürdeni a tájban és az avantgárdban, és megfüröszteni benne a költészetet. Ehhez nagyon értünk. Láthatóan Bognar is. Ugyanakkor vershangja nem túlfűtött, kuplészerű, inkább pragmatikus és feltérképező, kimondó, kijelentő, például így:

  „Saját imádra hallgass.”

  (XIX/ Homo mensura)

  Ez lehet talán a legnehezebb emberi feladat. Továbbá régóta érezzük és tudjuk: költőnek lenni emberileg is felelősség. Emberi, de felelősség. Bognar ebbe is „beleáll”. Énekmondó „próféciái” minden sorában és gondolatában a megélés és a megértés, a kegyelem, a feloldozásban való feloldódás ereje van.

  „Ám

  nem az erővel rendelkezők a győztesek,

  hanem a megbízhatóak, akik képesek

  a bátorság erejével cselekedni.

  Nem a jobb a sikeres, hanem az,

  akinél kevesebb az üresjárat…”

  (XII/Homo politicus, részlet)

  Túléltük a merülést (nem is egyet már), tanulunk belőle, és új emberként bukunk a felszínre, egy új világ fogantatásának idején, ezekben a mai apokaliptikus időkben, amikor körülöttünk annyi minden viszonylagos, éppen ezért nem hihetjük, hogy „a remény csak kezdetben létezett”… Zoran Bognar új emberi versei egyebek mellett erre mutatnak rá, míves, mesteri érzékkel és költészeti eszközzel.

  A magyar fordításnak méltó „köntöst” adott a Parnasszus Kiadó, Fábián István borítóterve és tipográfiája gyönyörű vizuális utat ad a versek befogadásához.

 

 

Lódi Gabriella

Periratok és irodalom

Várady Tibor: Mi legyen a bronz utazóórával? Újabb történetek az irattárból. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Várady Tibor legújabb, a Forum...

Lódi Gabriella

Periratok és irodalom

Várady Tibor: Mi legyen a bronz utazóórával? Újabb történetek az irattárból. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Várady Tibor legújabb, a Forum...

Fekete J. József

A tinilányok sem ártatlanok

Sara Blædel: Sziklasír. Fordította Sulyok Viktória. Animus Kiadó, Budapest, 2022 Susan Dahlgaard tizennégy éves korában, 1995-ben egy osztálykirándulás alkalmával tűnt el....

Fekete J. József

A tinilányok sem ártatlanok

Sara Blædel: Sziklasír. Fordította Sulyok Viktória. Animus Kiadó, Budapest, 2022 Susan Dahlgaard tizennégy éves korában, 1995-ben egy osztálykirándulás alkalmával tűnt el....

Mihályi Katalin

Miért mérgelődik a sas?

Csík Mónika: Nincs rajta gatya. Állati állatsoroló. Életjel, Szabadka, 2022   Mindig irigyeltem a természetfotósokat, de még jobban a természetfilmek készítőit, akik...

Mihályi Katalin

Miért mérgelődik a sas?

Csík Mónika: Nincs rajta gatya. Állati állatsoroló. Életjel, Szabadka, 2022   Mindig irigyeltem a természetfotósokat, de még jobban a természetfilmek készítőit, akik...

Fekete J. József

A halálra sebzett macska dorombolással hálálja meg a törődést

Joe Hill: Furcsa időjárás. Négy fantasztikus történet. Fordította Uram Tamás. Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2018 A négy fantasztikus történetnek annyi köze van a...

Fekete J. József

A halálra sebzett macska dorombolással hálálja meg a törődést

Joe Hill: Furcsa időjárás. Négy fantasztikus történet. Fordította Uram Tamás. Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2018 A négy fantasztikus történetnek annyi köze van a...

Lódi Gabriella

Ki senkié sem, az mindenkié

Bogdán József: Még utoljára. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   „A múlt kép-, szöveg- és hangtöredékek formájában – szünet...

Lódi Gabriella

Ki senkié sem, az mindenkié

Bogdán József: Még utoljára. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   „A múlt kép-, szöveg- és hangtöredékek formájában – szünet...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...