Remeg a macskameleg hiányától

Remeg a macskameleg hiányától

Petőcz András: A macska visszatér, Guttenberg Pál Népfőiskola, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2019 – könyvborító

Petőcz András: A macska visszatér, Guttenberg Pál Népfőiskola, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2019

 

Lautrec macskájának szigorú szemei köszönnek vissza a borítóról, a fekete árny, aki már mindent ért. Petőcz András kötetét tökéletesen ábrázolja ez a tekintet. Valahol elvesztünk, az időparadoxon kibontja a szárnyait, és mindent behálóz. Olykor vasmarokkal szorít az elmúlás gondolata, néha pedig megszűnik. Az idő nem létezik. De mégis. A kezei között vergődünk. „A költő szenved. Mondják, hogy a költőnek ez a dolga.” Az alkotót és a macskát párhuzamba állíthatja. A macskameleg hiányától remegő költőnek szüksége van a jóleső dorombolásra, amely felmelegíti az elhidegült egyént. Nemhiába van ennek az állatnak szent státusa, mitologikus, rejtélyes. A függetlenség miatt kuporognak a kopár fa tetején, amikor már süvölt a szél, és a Kastély ajtaja bezárult. Az elmúlást büszkén viselik. Már megint az idő, képtelenség szabadulni a gondolattól, ott ül az ólmos súlyú, láthatatlan köpeny, amely elsorvasztja a vállat és a lelket. A Kastély elnyel mindent, maga a rettenet sisakja. Talán a legerősebb kép, amely megjelent előttem a kötetben: az ember fölé kúszó márványkő. A márvány rideg, mi is ilyenre csiszolódunk, amikor már csak a szárnyunk csonkjait érezzük, halovány, mindent kitöltő fájdalom. Végigszáguld az ereken, felsérti a bőrt, mint a macskakarom. A macska elhagy, és amikor eltűnik, vége lesz a világnak, mindennap egy kicsit jobban. Magával visz a költőből egy darabot, a hideg nyugalmat, a megmagyarázhatatlan biztonságot, amit eddig nyújtott. A karosszékben fetrengve, elnyúlva, csillogó pihékkel a pattogó parázs mellett. A macska számomra az ihletettséget szimbolizálja, egyfajta tűz, amelyet minden külső tényező befolyásol. Mindenhol csak a hiány. Az üres tér, a karosszék, amely örökre kihűlt. Akárcsak maga a művész. A hóhér sziluettje csendesen lépked, ugyanúgy, ahogy ez a kecses állat, akinek a nemléte mindenhová betör. Semmi sem létezik, minden illuzórikus. Végül felemészt, vasoszlopra szúr. A macska kiharap belőled egy darabot, végigoson egy gerendán, és visszatér az éj birodalmába, ahol csendesen és észrevétlenül szenved. A költő pedig meghal, mert halhatatlanságra van ítélve.

 

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...