Titokország virágai

Titokország virágai

Sisakos Fanni: Rantantuli tulipánfája. Gyerekversek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2021 – könyvborító

 

Sisakos Fanni: Rantantuli tulipánfája. Gyerekversek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2021

 

Sisakos Fanni versei azokat a vájt fülű óvodásokat és kisiskolásokat szólítják meg, akiknek ismerősen csengenek Petőfi és Weöres könnyen rímelő szövegei, és akik jó barátságban vannak Lázár Ervin és Dr. Seuss hétköznapi hőseivel. A Teató mellett, Rantantuli tulipánfája alatt egy egész világnyi különleges figura vár arra, hogy bevezethesse az olvasókat a békaábrándokban megjelenő csemegeligetbe” – olvashatjuk a kötetajánló fülszövegben, mely a Forum Könyvkiadó legújabb, legfiatalabb olvasóinak szóló könyvét ismerteti velünk. Szerzője Sisakos Fanni (Tóth Annamária), aki a Debreceni Egyetem filozófia szakán és a Nyíregyházi Főiskola nemzetközi kapcsolatok szakán szerzett oklevelet. Több verset, riportot, rövidprózát és tanulmányt publikált különféle folyóiratokban, valamint a Magyar Szó mellékleteiben. Verseiben szívesen használja a hagyományos formákat. A költőnő Kishegyesen él.

  Gyermekverset írni örömteli játék. Minden költő, minden gyerek verseket fabrikál, még akkor is, ha csupán ugróiskolázik, és hozzá ritmikusan mondogat valamit – vallotta Nemes Nagy Ágnes. Szabó T. Anna szerint pedig aki gyermekverset ír, annak soha nem ér le a lába, mert folyton ugróiskolázik. Örömteli játékot játszik Sisakos Fanni is, és újra gyermekké válunk mi is, amikor Rantantuli világában kalandozhatunk. A kisgyermekek mindennapi életének része a vers, a ritmus. A mondókázás öröme ott van a hétköznapi beszédhelyzetekben, a legkisebbek akár egy hanglejtéssel többletjelentést tudnak adni egy szótagos megszólalásaiknak is.

  A gyermekirodalom értelmezése sokáig nehezen definiálható fogalom volt, az újabb módszerek, megközelítési módok azonban egyre jobban gazdagítják a gyermekirodalmi recepciót. Ma már tudjuk, hogy a gyermekeknek szóló költészet, a gyermekversek nem csupán didaktikus és pedagógiai célzattal íródnak, nem kizárólag a nyelvi kompetencia fejlesztését szolgálják. Elek Andrea tanulmányát idézve: „A gyermekirodalom nem előkészítés. Irodalom, választási lehetőség. Leginkább rendkívüli alkotók, alkotások sora által vált világossá, hogy irodalom és gyerekirodalom semmiképp sem esztétikai minőségében tér el egymástól.” (E. A.: Aranysityak. Kortárs, 2011. 1–6. sz.) Gondoljunk csak Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes műveire.

  A nagy elődök és a kortárs gyermekirodalom képviselőinek alkotásai után – Lackfi János, Szabó T. Anna, Varró Dániel, Tóth Krisztina – nehéz, de nem lehetetlen feladat jó gyermekverset írni. Bizton állíthatjuk, hogy Sisakos Fanni kötetét szülők, nagyszülők, pedagógusok nagy szeretettel forgatják majd, és óvodai, iskolai szavalóversenyeken találkozunk műveivel, a kortárs vajdasági gyermekirodalom színpalettáját gazdagítva velük.

  A három ciklusból álló kötet (Teató, Rantantuli tulipánfája, Titokország) a szülőknek is nagy élmény és időutazás: a Maszat és Musza kutyus, az Anatol cica kalandjai gyerekkorunk kedves Futrinka utcai bábfilmjeire emlékeztetnek, Weöres Sándor nyolcvanas években megjelent Bóbita és Ha a világ rigó lenne című kötetei verseinek hangulatát idézi a Békaábránd, az Alszik a király, a Teató, az utolsó részben pedig a Gyurcó ABC a Zengő ábécét juttatja eszébe az idősebbeknek, játékos betűtanulást, olvasásélményt nyújtva a legfiatalabbaknak.

  A vizuális tartalom is nagyon fontos, a mai gyerekek igényeire ráérezve ebben is meg kell újulniuk a gyerekkönyvek szerkesztőinek. Tóth Alisa munkáját dicsérik a kötet illusztrációi, amelyek további gyönyörű tartalommal gazdagítják Sisakos Fanni gyermekverseit.

  Weöres Sándor közismert megállapítását idézve: „A gyermeket kristályosan egyszerű, kozmikus lénynek ismerem, és felemelkedni igyekszem az ő értelmen kívüli, ősi fantáziavilágába. Szerintem nem a gyerek a még tökéletlen felnőtt, hanem a felnőtt a már – tökéletlen gyerek.” (Levél Trencsényi-Waldapfel Imréhez 1994. február 11-én. In Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek. Szerk. Bata Imre – Nemeskéri Erika. Pesti Szalon, 1998. II. 418.)

  Rantantuli varázskertjében sétálva, tulipánfáját megcsodálva merjünk végre újra gyermekké válni! Álmodjunk együtt gyermekeinkkel, Sisakos Fanni versvilágában kalandozva:

aztán a tündér is elalszik lassan, / csak a hajnal fényére ébred, / de addig a ringató, puha éjben / együtt álmodunk csillagszép meséket.”

 

 

 

 

Lódi Gabriella

Periratok és irodalom

Várady Tibor: Mi legyen a bronz utazóórával? Újabb történetek az irattárból. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Várady Tibor legújabb, a Forum...

Lódi Gabriella

Periratok és irodalom

Várady Tibor: Mi legyen a bronz utazóórával? Újabb történetek az irattárból. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Várady Tibor legújabb, a Forum...

Fekete J. József

A tinilányok sem ártatlanok

Sara Blædel: Sziklasír. Fordította Sulyok Viktória. Animus Kiadó, Budapest, 2022 Susan Dahlgaard tizennégy éves korában, 1995-ben egy osztálykirándulás alkalmával tűnt el....

Fekete J. József

A tinilányok sem ártatlanok

Sara Blædel: Sziklasír. Fordította Sulyok Viktória. Animus Kiadó, Budapest, 2022 Susan Dahlgaard tizennégy éves korában, 1995-ben egy osztálykirándulás alkalmával tűnt el....

Mihályi Katalin

Miért mérgelődik a sas?

Csík Mónika: Nincs rajta gatya. Állati állatsoroló. Életjel, Szabadka, 2022   Mindig irigyeltem a természetfotósokat, de még jobban a természetfilmek készítőit, akik...

Mihályi Katalin

Miért mérgelődik a sas?

Csík Mónika: Nincs rajta gatya. Állati állatsoroló. Életjel, Szabadka, 2022   Mindig irigyeltem a természetfotósokat, de még jobban a természetfilmek készítőit, akik...

Fekete J. József

A halálra sebzett macska dorombolással hálálja meg a törődést

Joe Hill: Furcsa időjárás. Négy fantasztikus történet. Fordította Uram Tamás. Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2018 A négy fantasztikus történetnek annyi köze van a...

Fekete J. József

A halálra sebzett macska dorombolással hálálja meg a törődést

Joe Hill: Furcsa időjárás. Négy fantasztikus történet. Fordította Uram Tamás. Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2018 A négy fantasztikus történetnek annyi köze van a...

Lódi Gabriella

Ki senkié sem, az mindenkié

Bogdán József: Még utoljára. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   „A múlt kép-, szöveg- és hangtöredékek formájában – szünet...

Lódi Gabriella

Ki senkié sem, az mindenkié

Bogdán József: Még utoljára. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   „A múlt kép-, szöveg- és hangtöredékek formájában – szünet...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...