Tájba zárt magány

Tájba zárt magány

L. Móger Tímea: Sajátfalu. Művészetek Háza, Veszprém, 2022 – könyborító

L. Móger Tímea: Sajátfalu. Művészetek Háza, Veszprém, 2022

A Doroszlón élő és alkotó L. Móger Tímea költő, újságíró és művelődésszervező legújabb kötete a Veszprémi Művészetek Háza gondozásában jelent meg. Ezzel együtt öt önálló kötete látott napvilágot: a Kollázs (Areión, 2012), az Innensemerre szigetecske (zEtna, 2015), a Homo labilis (zEtna, 2018), a Falvédőszövegek (Areión, 2020 – e-könyv, 2021 – nyomtatás), valamint egy filmforgatókönyv (Menni vagy nem lenni). Verseit, kisprózáit rendszeresen publikálja vajdasági és Kárpát-medencei irodalmi, művészeti folyóiratokban, társszerzője több antológiának. Verseit szerb nyelvre is lefordították, művei képzőművészeket is megihlettek. Ő maga fotómanipulációkat is készít, melyek kötetének illusztrációi is ezúttal.

  A verseskötet címe Sajátfalu, amely utalás arra, hogy a költőnő most saját közegét, saját faluját, életterét jelöli ki versei színhelyéül. Bevallása szerint Doroszló és Nyugat-Bácska is eléggé zárt közeg, de erőteljes jellegű, és csodálatos értékei vannak. „Öreg lelkű tájban / Lampionok / Alatt lakó / Alattvalók/… Ellep a tény / Hazamennék / De itthon vagyok” (Menekült tavasz) – ezek a sorok a „tájbazártság” létélményét írják versbe. Georg Simmel A táj filozófiája című tanulmányában olvashatjuk a következőket: „Úgy vélem, az a szellemi tett, amellyel az ember valamely jelenségkört a »táj« kategóriájává alakít, a következő: önmagában elegendő egységnek érzett zárt szemlélet, amely mégis valamilyen végtelenül tágasabbal, messzebbre áramlóval fonódik össze”, ahol „a természetegész állandóan áthágja, feloldja a táj önkorlátait, s ezt a kiszakított, önállósult darabot átszellemíti a végtelen összefüggésről való homályos tudomás”. L. Móger Tímea verseiben ezek a belső tájak azok, amelyekben a földrajzi, a történeti és a saját belső, személyes táj összetalálkozik. Olyan utalásháló, többértelműség és nyelvi játékok variációi gazdagítják, melyek kiteljesítik a költői világot, és ezt a kötetet méltán nevezhetjük a költőnő leginkább „tájérzékeny” művének.

  Korábbi köteteinek a magány volt a meghatározó eleme, most pedig ez kibővült a tájba zárt magánnyal. „Magányosnak lenni könnyű / Boldognak lenni nehéz” ([Z]űrhajó) és „Duzzadó magány / Az ember teste” (Karanténvirágok) – írja, és akárcsak a korábbi kötetek versei, ezek is versgondolatok, asszociációs fragmentumok, költői szó- és mondatjátékok, a magány problematikáját ezúttal a tájba vetítik ki. Fehér Ferenc és Herceg János költészetét ihletforrásként maga a szerző jelöli meg, szellemi örökségük hatalmas inspiráció számára. (D. D.: A külső és belső tájak. Magyar Szó, 2022. június 27.)

  A kötet verseit négy ciklus tagolja: Karanténvilágok, Kivetkőzés, Sirály a vetésben, Programversek. A Sirály a vetésben ciklus címadó versében – „Innen nem / indulnak buszok / ide nem érkeznek / buszok” – Doroszló úgy jelenik meg, mint egy száműzetés helyszíne, zárt közeg, amelyből nem lehet kilépni, ahova vissza kell térni, amely fogva tart történelmével, múltjával, de mégis: élhető és éltető közeg: „mindenhol jó / de itt- / hon” ([F]alak).

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...