Tájba zárt magány

Tájba zárt magány

L. Móger Tímea: Sajátfalu. Művészetek Háza, Veszprém, 2022 – könyborító

L. Móger Tímea: Sajátfalu. Művészetek Háza, Veszprém, 2022

A Doroszlón élő és alkotó L. Móger Tímea költő, újságíró és művelődésszervező legújabb kötete a Veszprémi Művészetek Háza gondozásában jelent meg. Ezzel együtt öt önálló kötete látott napvilágot: a Kollázs (Areión, 2012), az Innensemerre szigetecske (zEtna, 2015), a Homo labilis (zEtna, 2018), a Falvédőszövegek (Areión, 2020 – e-könyv, 2021 – nyomtatás), valamint egy filmforgatókönyv (Menni vagy nem lenni). Verseit, kisprózáit rendszeresen publikálja vajdasági és Kárpát-medencei irodalmi, művészeti folyóiratokban, társszerzője több antológiának. Verseit szerb nyelvre is lefordították, művei képzőművészeket is megihlettek. Ő maga fotómanipulációkat is készít, melyek kötetének illusztrációi is ezúttal.

  A verseskötet címe Sajátfalu, amely utalás arra, hogy a költőnő most saját közegét, saját faluját, életterét jelöli ki versei színhelyéül. Bevallása szerint Doroszló és Nyugat-Bácska is eléggé zárt közeg, de erőteljes jellegű, és csodálatos értékei vannak. „Öreg lelkű tájban / Lampionok / Alatt lakó / Alattvalók/… Ellep a tény / Hazamennék / De itthon vagyok” (Menekült tavasz) – ezek a sorok a „tájbazártság” létélményét írják versbe. Georg Simmel A táj filozófiája című tanulmányában olvashatjuk a következőket: „Úgy vélem, az a szellemi tett, amellyel az ember valamely jelenségkört a »táj« kategóriájává alakít, a következő: önmagában elegendő egységnek érzett zárt szemlélet, amely mégis valamilyen végtelenül tágasabbal, messzebbre áramlóval fonódik össze”, ahol „a természetegész állandóan áthágja, feloldja a táj önkorlátait, s ezt a kiszakított, önállósult darabot átszellemíti a végtelen összefüggésről való homályos tudomás”. L. Móger Tímea verseiben ezek a belső tájak azok, amelyekben a földrajzi, a történeti és a saját belső, személyes táj összetalálkozik. Olyan utalásháló, többértelműség és nyelvi játékok variációi gazdagítják, melyek kiteljesítik a költői világot, és ezt a kötetet méltán nevezhetjük a költőnő leginkább „tájérzékeny” művének.

  Korábbi köteteinek a magány volt a meghatározó eleme, most pedig ez kibővült a tájba zárt magánnyal. „Magányosnak lenni könnyű / Boldognak lenni nehéz” ([Z]űrhajó) és „Duzzadó magány / Az ember teste” (Karanténvirágok) – írja, és akárcsak a korábbi kötetek versei, ezek is versgondolatok, asszociációs fragmentumok, költői szó- és mondatjátékok, a magány problematikáját ezúttal a tájba vetítik ki. Fehér Ferenc és Herceg János költészetét ihletforrásként maga a szerző jelöli meg, szellemi örökségük hatalmas inspiráció számára. (D. D.: A külső és belső tájak. Magyar Szó, 2022. június 27.)

  A kötet verseit négy ciklus tagolja: Karanténvilágok, Kivetkőzés, Sirály a vetésben, Programversek. A Sirály a vetésben ciklus címadó versében – „Innen nem / indulnak buszok / ide nem érkeznek / buszok” – Doroszló úgy jelenik meg, mint egy száműzetés helyszíne, zárt közeg, amelyből nem lehet kilépni, ahova vissza kell térni, amely fogva tart történelmével, múltjával, de mégis: élhető és éltető közeg: „mindenhol jó / de itt- / hon” ([F]alak).

Jódal Rózsa

Mocsarak helyén

Bordás Győző – Bordás Attila: Csatorna született. Kiss József műve (Kétnyelvű kiadás). Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet...

Jódal Rózsa

Mocsarak helyén

Bordás Győző – Bordás Attila: Csatorna született. Kiss József műve (Kétnyelvű kiadás). Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet...

Fodor István

A jó szolgálatában egy életen át

Korsós Tünde: Az Úr az én őriző pásztorom. Édesapám, Kiss Antal református lelkipásztor életútja. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta,...

Fodor István

A jó szolgálatában egy életen át

Korsós Tünde: Az Úr az én őriző pásztorom. Édesapám, Kiss Antal református lelkipásztor életútja. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta,...

Lódi Gabriella

Gion Nándor öröksége

Emberi módon. Gion Nándor Novellapályázat 2021. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Gion Nándor a vajdasági magyar irodalom neoavantgárd törekvéseinek egyik...

Lódi Gabriella

Gion Nándor öröksége

Emberi módon. Gion Nándor Novellapályázat 2021. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Gion Nándor a vajdasági magyar irodalom neoavantgárd törekvéseinek egyik...

Antalovics Péter

Közös múltunk súlya

Silling István: Bácskai emlékezések. Grafoprodukt, 2023 A történelemfilozófia egyik sarokpont jellegű kérdése, hogy mekkora szerepük van az egyes embereknek, az...

Antalovics Péter

Közös múltunk súlya

Silling István: Bácskai emlékezések. Grafoprodukt, 2023 A történelemfilozófia egyik sarokpont jellegű kérdése, hogy mekkora szerepük van az egyes embereknek, az...

Fekete J. József

Ocsmány dolgok a semmi közepén

Lee Child: Megérte meghalni. Fordította Gieler Gyöngyi. Második, javított kiadás. General Press Kiadó, Budapest, 2021 A regény címe morbid és megdöbbentő. Ugyan mi az, amiért...

Fekete J. József

Ocsmány dolgok a semmi közepén

Lee Child: Megérte meghalni. Fordította Gieler Gyöngyi. Második, javított kiadás. General Press Kiadó, Budapest, 2021 A regény címe morbid és megdöbbentő. Ugyan mi az, amiért...

Czini Zoltán

Ravaszsággal legyőzhető

Alex Dahl: Köd utána. Budapest, Animus Kiadó, 2023 Az Animus Kiadó 2007 óta adja ki a skandináv krimik sorozatot, amelynek népszerűsége mind a mai napig töretlen. A sorozatban...

Czini Zoltán

Ravaszsággal legyőzhető

Alex Dahl: Köd utána. Budapest, Animus Kiadó, 2023 Az Animus Kiadó 2007 óta adja ki a skandináv krimik sorozatot, amelynek népszerűsége mind a mai napig töretlen. A sorozatban...

Bordás Győző

Egy életmű másfél ezer adata

Bela Duranci-bibliográfia (1960–2020). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Bela Durancinak, „Szabadka első okleveles művészettörténészének” (Bács, 1931 –...

Bordás Győző

Egy életmű másfél ezer adata

Bela Duranci-bibliográfia (1960–2020). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Bela Durancinak, „Szabadka első okleveles művészettörténészének” (Bács, 1931 –...

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...