Tájba zárt magány

Tájba zárt magány

L. Móger Tímea: Sajátfalu. Művészetek Háza, Veszprém, 2022 – könyborító

L. Móger Tímea: Sajátfalu. Művészetek Háza, Veszprém, 2022

A Doroszlón élő és alkotó L. Móger Tímea költő, újságíró és művelődésszervező legújabb kötete a Veszprémi Művészetek Háza gondozásában jelent meg. Ezzel együtt öt önálló kötete látott napvilágot: a Kollázs (Areión, 2012), az Innensemerre szigetecske (zEtna, 2015), a Homo labilis (zEtna, 2018), a Falvédőszövegek (Areión, 2020 – e-könyv, 2021 – nyomtatás), valamint egy filmforgatókönyv (Menni vagy nem lenni). Verseit, kisprózáit rendszeresen publikálja vajdasági és Kárpát-medencei irodalmi, művészeti folyóiratokban, társszerzője több antológiának. Verseit szerb nyelvre is lefordították, művei képzőművészeket is megihlettek. Ő maga fotómanipulációkat is készít, melyek kötetének illusztrációi is ezúttal.

  A verseskötet címe Sajátfalu, amely utalás arra, hogy a költőnő most saját közegét, saját faluját, életterét jelöli ki versei színhelyéül. Bevallása szerint Doroszló és Nyugat-Bácska is eléggé zárt közeg, de erőteljes jellegű, és csodálatos értékei vannak. „Öreg lelkű tájban / Lampionok / Alatt lakó / Alattvalók/… Ellep a tény / Hazamennék / De itthon vagyok” (Menekült tavasz) – ezek a sorok a „tájbazártság” létélményét írják versbe. Georg Simmel A táj filozófiája című tanulmányában olvashatjuk a következőket: „Úgy vélem, az a szellemi tett, amellyel az ember valamely jelenségkört a »táj« kategóriájává alakít, a következő: önmagában elegendő egységnek érzett zárt szemlélet, amely mégis valamilyen végtelenül tágasabbal, messzebbre áramlóval fonódik össze”, ahol „a természetegész állandóan áthágja, feloldja a táj önkorlátait, s ezt a kiszakított, önállósult darabot átszellemíti a végtelen összefüggésről való homályos tudomás”. L. Móger Tímea verseiben ezek a belső tájak azok, amelyekben a földrajzi, a történeti és a saját belső, személyes táj összetalálkozik. Olyan utalásháló, többértelműség és nyelvi játékok variációi gazdagítják, melyek kiteljesítik a költői világot, és ezt a kötetet méltán nevezhetjük a költőnő leginkább „tájérzékeny” művének.

  Korábbi köteteinek a magány volt a meghatározó eleme, most pedig ez kibővült a tájba zárt magánnyal. „Magányosnak lenni könnyű / Boldognak lenni nehéz” ([Z]űrhajó) és „Duzzadó magány / Az ember teste” (Karanténvirágok) – írja, és akárcsak a korábbi kötetek versei, ezek is versgondolatok, asszociációs fragmentumok, költői szó- és mondatjátékok, a magány problematikáját ezúttal a tájba vetítik ki. Fehér Ferenc és Herceg János költészetét ihletforrásként maga a szerző jelöli meg, szellemi örökségük hatalmas inspiráció számára. (D. D.: A külső és belső tájak. Magyar Szó, 2022. június 27.)

  A kötet verseit négy ciklus tagolja: Karanténvilágok, Kivetkőzés, Sirály a vetésben, Programversek. A Sirály a vetésben ciklus címadó versében – „Innen nem / indulnak buszok / ide nem érkeznek / buszok” – Doroszló úgy jelenik meg, mint egy száműzetés helyszíne, zárt közeg, amelyből nem lehet kilépni, ahova vissza kell térni, amely fogva tart történelmével, múltjával, de mégis: élhető és éltető közeg: „mindenhol jó / de itt- / hon” ([F]alak).

Lódi Gabriella

Periratok és irodalom

Várady Tibor: Mi legyen a bronz utazóórával? Újabb történetek az irattárból. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Várady Tibor legújabb, a Forum...

Lódi Gabriella

Periratok és irodalom

Várady Tibor: Mi legyen a bronz utazóórával? Újabb történetek az irattárból. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Várady Tibor legújabb, a Forum...

Fekete J. József

A tinilányok sem ártatlanok

Sara Blædel: Sziklasír. Fordította Sulyok Viktória. Animus Kiadó, Budapest, 2022 Susan Dahlgaard tizennégy éves korában, 1995-ben egy osztálykirándulás alkalmával tűnt el....

Fekete J. József

A tinilányok sem ártatlanok

Sara Blædel: Sziklasír. Fordította Sulyok Viktória. Animus Kiadó, Budapest, 2022 Susan Dahlgaard tizennégy éves korában, 1995-ben egy osztálykirándulás alkalmával tűnt el....

Mihályi Katalin

Miért mérgelődik a sas?

Csík Mónika: Nincs rajta gatya. Állati állatsoroló. Életjel, Szabadka, 2022   Mindig irigyeltem a természetfotósokat, de még jobban a természetfilmek készítőit, akik...

Mihályi Katalin

Miért mérgelődik a sas?

Csík Mónika: Nincs rajta gatya. Állati állatsoroló. Életjel, Szabadka, 2022   Mindig irigyeltem a természetfotósokat, de még jobban a természetfilmek készítőit, akik...

Fekete J. József

A halálra sebzett macska dorombolással hálálja meg a törődést

Joe Hill: Furcsa időjárás. Négy fantasztikus történet. Fordította Uram Tamás. Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2018 A négy fantasztikus történetnek annyi köze van a...

Fekete J. József

A halálra sebzett macska dorombolással hálálja meg a törődést

Joe Hill: Furcsa időjárás. Négy fantasztikus történet. Fordította Uram Tamás. Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2018 A négy fantasztikus történetnek annyi köze van a...

Lódi Gabriella

Ki senkié sem, az mindenkié

Bogdán József: Még utoljára. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   „A múlt kép-, szöveg- és hangtöredékek formájában – szünet...

Lódi Gabriella

Ki senkié sem, az mindenkié

Bogdán József: Még utoljára. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   „A múlt kép-, szöveg- és hangtöredékek formájában – szünet...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...