Csűrcsavaros világ

Csűrcsavaros világ

Orbán János Dénes: Vajda Albert ismét csütörtököt mond, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2018

Orbán János Dénes: Vajda Albert ismét csütörtököt mond, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2018

 

…a történelem egy regény, ahol nem a valóság a fontos, hanem a történet maga, írja egy helyütt OJD próza műfaj-meghatározású kötetében; s valóban. Mert: mi az igazság?, mi a valóság?, aztán, ha mindentudó énedet felszabadítván válaszolni tudnál ezekre a kérdésekre: mi különbözteti meg a fentieket a fikciótól?, tudunk, tudhatunk-e különbséget tenni tökéletlen elménkkel?, melyre amúgy is rászorult a rettenet pelevini sisakja, amit meg képesek vagyunk érzékelni a világból, az végső soron egyébként sem más, mint egy szimpla szerotonin-hallucináció. A tudomány, úgy a reál, mint például a történelemé, vajon előrébb vitte a világot, miközben a „racionalitás” és az „objektivitás” szemüvegén át vaksin pislogva, fejét vakarva gubbaszt elefántcsonttornyában? Rendben, mondjuk, vagy inkább csak tegyük fel, hogy a művészet sem vitte előrébb – de legalább teremtett és teremt a mai napig saját világokat, melyek talán, ha nem is valósabbak, de igazabbak ennél az „objektívnek” feltételezett univerzumnál, melynek néhány atomja most itt kering a fejünk felett, aztán kihuny egy szempillantás alatt. A többi? Néma csend.

  Egyébként is: mi az, hogy előrébb? A jólétbe? Na hiszen… A pusztulásba? Inkább; de nem is ez a lényeg, ha a pusztulás a sorsunk, pusztuljunk, isten és ördög hozott az örvényben, ússz le a magváig, előbb kiköp magából, s nem úgy, mint isten a langymelegeket, Ő talán éppen akkor fog bekapni, amint emez kipökött, a világot nem előrébb kell vinni, micsoda fergeteges illúzió!, hanem felemelni. A költészet felemel. Te pedig magaddal emeled a mindenséget.

  OJD-nek is, amint látom, s amiről szép keresztmetszetet ád ebben a hatodik, bővített kiadásban, van egy jól körülhatárolható, saját teremtett világa, melyben vidáman lubickol maga is, nemkülönben az olvasó is, és amelyben pazar módon mosódik össze „fikció” és „valóság”. No de: saját?, jól körülhatárolható? Nem közös-é Csáthéval (ó, bocsánat!, Brenner), Borgesével vagy nemes és nemzetes Ásvai Jókay Móric uraméval?…Csak három, a kötetben is megjelenő név a többi közül. De nem ugyanazt az egy könyvet írjuk-e mindannyian – magunkban és együttesen – egész életünkben, mi, „poéta-fenegyerekek”? Írók és nem-írók egyaránt? Vajon nem úgy van-é, hogy egyetlen Könyv létezik, mely tartalmazza úgy a történetet – nem a (hazug kis kurva) történelmet! –, mint a történetelőttiséget és a posztapokaliptikus újjászületést egyaránt? A Kötetet, amely az ősrobbanás/teremtés előtt már meg vagyon fogalmazva – mi csupán lejegyezzük az egyes fejezeteit. Tollal, puskával, ekével, sósavval vagy Worcester-szósszal.

Nem új keletű gondolat, de minden bizonnyal OJD is a magáévá tette. Vagy nem.

  A Vajda Albert ismét csütörtököt mond briliáns nyelvi bravúrral, kacagtató humorral és maró iróniával íródott, amolyan mágikus zajebalizmus,* melyben található „így írtok ti”-trip és borgesi mágia egyaránt, és amiben az a leginkább lenyűgöző, hogy szerzője mennyire birtokolja a nyelvet, és mily megkapó könnyedséggel kezeli azt, miközben nem veszi sem önmagát, sem művét halálosan komolyan, hiszen a humor és az (ön)irónia isteni/múzsai adomány. Te viszont, kedves olvasó, ha közben kacagsz is, vedd csak nyugodtan komolyan ezt a „csűrcsavaros világot”, hiszen sorai közt ott rejtőzik a való bölcsesség egy szelete.

 

*Saját terminusom, amelyet először Mirnics Gyula Jan Berger hazatér című kötetére alkalmaztam.

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Bordás Győző

Petőfi a szerbeknél

Vladislava Polit: Petőfi a szerbeknél – Петефи код Срба. Матица српска, VM4K, Szekeres...

Bordás Győző

Petőfi a szerbeknél

Vladislava Polit: Petőfi a szerbeknél – Петефи код Срба. Матица српска, VM4K, Szekeres...

Fekete J. József

Hidegzóna

Arnaldur Indriðason: Hidegzóna. Fordította Torma Péter. Animus Kiadó, Budapest, 2010   Izlandon egy földrengés következtében kiapadó tóban egy csontvázra bukkannak, a...

Fekete J. József

Hidegzóna

Arnaldur Indriðason: Hidegzóna. Fordította Torma Péter. Animus Kiadó, Budapest, 2010   Izlandon egy földrengés következtében kiapadó tóban egy csontvázra bukkannak, a...