Százötven év krónikája

Százötven év krónikája

Pekár Tibor: A Szabadkai Zeneiskola története. Életjel, Szabadka, 2021 – könyvborító

 

Pekár Tibor: A Szabadkai Zeneiskola története. Életjel, Szabadka, 2021

 

 

A Szabadkai Zeneiskola nemcsak az ország legrégebbi zenedéje, hanem az egyetlen olyan oktatási intézmény Szerbiában, amelyben magyar nyelven is folyik középfokú zenei képzés. Az itt érettségizett magyar ajkú növendékek Belgrádban, Budapesten, Grazban vagy másutt tanulnak tovább. Természetesen nem mindenki válik művésszé, zenepedagógussá azok közül, akik elvégzik az alap- vagy középfokú zeneiskolát, de azok is, akik egészen más pályát választanak, a művészetet jobban értő, érző és szerető, hangverseny-látogató felnőtté válnak, a napi többórás gyakorlás munkafegyelemre szoktatja az itt tanuló növendékeket, a koncertek, a versenyek a közönség előtti magabiztos fellépést hozzák magukkal.

  Pekár Tibornak a zeneiskola másfél évszázados történetét megörökítő könyve alapos, precíz, átfogó mű a Szabadkán folyó zeneoktatás múltjáról és jelenéről. A városi közgyűlés 1868. augusztus 28-án döntött az intézmény megalapításáról, érdekes áttanulmányozni az első alapszabályzatát, átböngészni, hogy az év őszétől kik alkották az első tanári kart, hogyan álltak össze az órarendek. A zeneiskola fontos volt a szabadkaiaknak, érdeklődve figyelték az itt folyó munkát, a diákhangversenyről szóló első beszámolót a Szabadka és Vidéke 1878. június 13-ai számában olvashatjuk, hogy ez a koncert nagyszámú közönség jelenlétében zajlott. Az év végi vizsgahangversenyeket akkoriban szinte minden alkalommal végighallgatta a polgármester, a városi tanács több tagja, sőt nem egy alkalommal a főispán is. Nagy gonddal választották meg a tanári kart, az igazgatót. Pekár Tibor könyvében érdemes áttanulmányozni például az 1888-as keltezésű, A szabadkai városi zenede ügyszabályai című, az intézmény életének minden fontos szegmentumára kiterjedő dokumentumot, amelyet Mamuzsich Lázár polgármester írt alá. Érdekes párhuzam a kötetből, hogy a zeneiskola 1988-ban elfogadott alapszabályzata már 264 cikkelyt tartalmaz. Fő jellemzője, hogy az intézmény munkájának irányításában és ellenőrzésében jelentős szerep jut az iskola tanulóinak, a szülőknek s általában a „dolgozóknak”. Aki átélte a szocialista önigazgatás időszakát, annak ismerős a megfogalmazás.

  A könyv szerzőjének alaposságát bizonyítja, hogy részletes betekintést nyerünk abba, hogy az első évtizedekben, illetve a későbbiekben – a két világháború között, a háborús években, az 1945 utáni évtizedektől napjainkig – hogyan zajlott az iskolai élet a mindennapokban. Képet kapunk arról, egy-egy rendelet, iskolareform, egy-egy meghatározó igazgató hogyan hatott az intézmény életére. A sokféle adat között rábukkanhatunk olyasmire is, hogy az 1922/23-as tanévben a 398 növendék közül 151 volt szláv ajkú, míg egy évvel korábban még csak 117. Az 1971/72-es tanévben az alsófokú zenedében a diákok mintegy fele magyar nemzetiségű volt, a középfokú zenedében pedig kétharmada. A tanár- és diákkoncertek műsorfüzeteiből arról is értesülhetünk, mely zeneszerzők mely művei hangzottak el az adott hangversenyen. Ezek között vannak ma is népszerű komponisták ismert zeneművei, valamint manapság kevésbé divatos szerzők alkotásai is. Pekár Tibor a kiemelkedően tehetséges növendékekről is ír, sokuk esetében későbbi pályájuk alakulásáról is értesülhetünk. Ahogy haladunk az időben, a Szabadkai Zeneiskola egykori növendékei egyre több olyan tanár nevével találkozhatnak, akik őket is tanították. A rangos diákversenyekről hozott díjak pedig rávilágítanak, egy-egy mai elismert művészünk már zeneiskolás éveiben milyen kimagasló teljesítményt mutatott fel. Sőt, a rangos versenyekről díjjal hazatérők között olyanok nevére is rábukkanunk, akik érettségi után nem zenei pályára léptek, hanem egészen más területen érvényesültek.

  Pekár Tibor közli a Szabadkai Zeneiskolában 1945 és 2018 között oklevelet szerzett növedékek névsorát évekre lebontva. Sok meghatározó tanáregyéniség, zeneművész, az élet, a művészet más területén magának nevet szerzett személy nevét találjuk meg a listán. S a mellékletben szerepel egy felsorolás arról is, hogy 1955-től mely diákok léptek fel a Szabadkai Filharmónia koncertjein – ami mindig is nagy elismerésnek számított –, s természetesen a szerző itt is közli azt, akkor mely zeneszámok szerepeltek műsoron.

 

 

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...