Színes tanulmányok – változatos életút

Színes tanulmányok – változatos életút

 

Silling István 70 éves. Szerk. dr. Szőke Anna. 2020, Kiss Lajos Néprajzi Társaság

 

Dr. Silling István nyugalmazott egyetemi tanár, nyelvész, nyelvjárás- és néprajzkutató szeptember 5-én ünnepelte 70. születésnapját. Ez alkalomból pályatársai, barátai, kollégái és tisztelői tanulmánykötettel lepték meg. A Silling István 70 éves című kiadvány a Kiss Lajos Néprajzi Társaság gondozásában jelent meg a Kulturális értékeink a Kárpát-medencében sorozat hetedik részeként. A könyvet dr. Szőke Anna szerkesztette. A tizennyolc tanulmányt tartalmazó kötet írásai többek között a vallásos népélettel és az ehhez kapcsolódó hagyományokkal, szokásokkal foglalkoznak.

  Az első tanulmány szerzője dr. Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanár. Az Egy 1879-es kéziratos énekeskönyv Kunszentmártonból című írásában egy halotti énekeket tartalmazó könyvet mutat be, amelyet Kocsis László csizmadiamester állított össze.

  Dr. Bárth János néprajzkutató, nyugalmazott múzeumigazgató egy béregi plébános tárgyainak árverési jegyzékéről közöl tanulmányt. Az 1837-ből származó jegyzéken Zomborcsevics Márk plébános tárgyait találjuk, amelyeket halála után árvereztek el. A béregi atya életén kívül teljes képet kapunk arról is, hogy mekkora vagyonnal rendelkezett egy plébános a 19. században.

  A Jelenések, jövendölések égi füzete című tanulmány szerzője Csorba Béla nyugalmazott egyetemi lektor. A téma egy érdekes füzet, Répási Jánosné (szül. Horváth Mária) hagyatéka, amely különböző szentekhez fűződő jelenéseket és csodákat gyűjt egybe. Főleg a Szűz Máriához kapcsolódó jelenéseket, jövendöléseket találjuk meg benne.

  Hallgató Imre bácsfeketehegyi helytörténész a helyi református templom mennyezetének történetét dolgozta fel. Ez Vajdaság legrégebbi református temploma, hiszen 1801-ben épült. Az idők során többször is felújították.

  A Gasztronómia és emlékezet című tanulmány szerzője dr. Keszeg Vilmos erdélyi néprajzkutató, egyetemi tanár. Munkája egy tordai kőművescsalád mindennapjait dolgozza fel a gasztronómia szemszögéből.

  Dr. Klamár Zoltán néprajzkutató, egyetemi tanár többek között koronavírus-járvány idején született (táv)locsolóversekről értekezik. Tanulmányában összefoglalja, hogy milyen hatással volt a pandémia és a karanténhelyzet a húsvéti szokásokra, valamint azt is, hogy miként terjedtek el a vírusra és az intézkedésekre reflektáló szövegek.

  A csókai Kónya Sándor népzenekutató a csókai és a szanádi oltáriszentségi énekekről ír. Gyűjtésében nemcsak az énekek szövegét jegyezte le, hanem a kottájukat is. Korenchy László nyugalmazott középiskolai tanár a szabadkai Mária-kongregáció jegyzőkönyveit kutatta. Kovács Mária néprajzi szociográfus Halotti szokások régen és most című munkája a kispiaci otthoni temetések, virrasztások szokásait dolgozza fel.

  Dr. Limbacher Gábor néprajzkutató, múzeumigazgató a bácskertesi (kupuszinai) római katolikus templom szobrairól, ereklyéiről és képeiről ír. Tanulmányában beszámol ezek történetéről, eredetéről. Dr. Lukács László néprajzkutató, muzeológus tanulmányában Csoóri Sándor munkásságáról és a néprajzi forradalomban betöltött szerepéről olvashatunk. Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutató, muzeológus tanulmányának témája a Mária-lányok intézménye Bácskában és Bánátban. Ennek nyomai ma több vajdasági településen is fellelhetőek. Dr. Németh Ferenc egyetemi tanár tanulmányában a töröktopolyai Mária-jelenések történetét dolgozta fel. Töröktopolya (szerbül: Banatska Topola) a Bánság egyetlen Mária-kegyhelye.

  A Kellemes karanténos húsvéti ünnepeket! című tanulmány több szerző munkáját dicséri. Dr. Raffai Judit néprajzkutató, egyetemi tanár, Boja Patyi Sarolta néprajzi gyűjtő, óvodapedagógus, valamint Csuvárdity Tamara és Szalai Lilla egyetemi hallgatók virágvasárnaptól húsvéthétfőig vizsgálták a Facebook-felhasználók profiljain fellelhető virtuális húsvéti üdvözlőlapokat. A kutatás során a bácskertesi, moholi, ludasi és a székelykevei felhasználók profiljait tekintették át. Munkájukban nemcsak az üdvözlőlapokkal foglalkoztak, hanem az e-locsolkodással és a húsvéti mémekkel is.

  Dr. Silling Léda néprajzkutató munkájában az újvidéki Mária neve templom offereiről ír. Főleg a templomban található Segítő Mária-kegykép offereivel foglalkozik. A hálatárgyak szokásának történetét is feleleveníti írásában.

  A Régi és új hagyományok Székelykeve vallásos népéletében című írás szerzője dr. Szőke Anna néprajzkutató, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke. Munkájában kitér a településen élő székelyek betelepítésének történetére. Leírja, miként alakult ki a Szent Antal-kultusz a településen. Dr. Tóth-Glemba Klára szociográfus tanulmányában a lukácsfalvi szabadtéri keresztekkel foglalkozik. Ebben a település rövid történetét is megismerhetjük.

  Olyan tanulmánykötetet vehet kezébe az olvasó, amely méltó kiváló néprajzkutatónkhoz, Silling Istvánhoz.

 

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...

Lódi Gabriella

„Jegyezd vele az égre örök tanúságul”

„Föltámadott a tenger” Milyen tenger? – Huszonegy kortárs költő huszonnégy verse. Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ –...

Lódi Gabriella

„Jegyezd vele az égre örök tanúságul”

„Föltámadott a tenger” Milyen tenger? – Huszonegy kortárs költő huszonnégy verse. Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ –...

Bárkányi Ildikó

Képes viseletszótár

Silling István: Kupuszinai népviselet. Forum Könyvkiadó Intézet, 2023 Silling István, a nyugat-bácskai nyelvjárások és népélet avatott kutatója új...

Bárkányi Ildikó

Képes viseletszótár

Silling István: Kupuszinai népviselet. Forum Könyvkiadó Intézet, 2023 Silling István, a nyugat-bácskai nyelvjárások és népélet avatott kutatója új...

Hallgató Imre

Csatorna született

Kiss József műve   Bordás Győző/Bordás Attila: Csatorna született, Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet, Újvidék, 2022.   A fenti...

Hallgató Imre

Csatorna született

Kiss József műve   Bordás Győző/Bordás Attila: Csatorna született, Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet, Újvidék, 2022.   A fenti...

Fekete J. József

A Lenyakazó

Douglas Preston – Lincoln Child: A végtelen éjszaka városa. Fordította Rácz Péter. General Press Kiadó, Budapest A rendelkezésemre álló források szerint a Douglas...

Fekete J. József

A Lenyakazó

Douglas Preston – Lincoln Child: A végtelen éjszaka városa. Fordította Rácz Péter. General Press Kiadó, Budapest A rendelkezésemre álló források szerint a Douglas...

Mihályi Katalin

Korrajz személyes történetekkel átszőve

Bordás Győző: Velünk történt. Válogatott novellák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 Kíváncsiság és mesélőkedv. Ma is ez jellemzi az...

Mihályi Katalin

Korrajz személyes történetekkel átszőve

Bordás Győző: Velünk történt. Válogatott novellák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 Kíváncsiság és mesélőkedv. Ma is ez jellemzi az...

Lódi Gabriella

Az Új Symposion befejezetlen/befejezhetetlen története

Ladányi István: Megújuló befejezetlenség. Az Új Symposion folyóirat arculata, szerkesztési gyakorlatai és műfajai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022   „Az Új Symposion...

Lódi Gabriella

Az Új Symposion befejezetlen/befejezhetetlen története

Ladányi István: Megújuló befejezetlenség. Az Új Symposion folyóirat arculata, szerkesztési gyakorlatai és műfajai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022   „Az Új Symposion...

Csík Mónika

A láthatatlan sziget kalandorai

Dér Adrienn: Egy jeti lakik a pincénkben. Cerkabella Könyvkiadó, 2021 Magányos lábnyomok. Formájuk alapján akár emberé is lehetnének, de mégsem emberiek, annál sokkalta...

Csík Mónika

A láthatatlan sziget kalandorai

Dér Adrienn: Egy jeti lakik a pincénkben. Cerkabella Könyvkiadó, 2021 Magányos lábnyomok. Formájuk alapján akár emberé is lehetnének, de mégsem emberiek, annál sokkalta...