Színes tanulmányok – változatos életút

Színes tanulmányok – változatos életút

 

Silling István 70 éves. Szerk. dr. Szőke Anna. 2020, Kiss Lajos Néprajzi Társaság

 

Dr. Silling István nyugalmazott egyetemi tanár, nyelvész, nyelvjárás- és néprajzkutató szeptember 5-én ünnepelte 70. születésnapját. Ez alkalomból pályatársai, barátai, kollégái és tisztelői tanulmánykötettel lepték meg. A Silling István 70 éves című kiadvány a Kiss Lajos Néprajzi Társaság gondozásában jelent meg a Kulturális értékeink a Kárpát-medencében sorozat hetedik részeként. A könyvet dr. Szőke Anna szerkesztette. A tizennyolc tanulmányt tartalmazó kötet írásai többek között a vallásos népélettel és az ehhez kapcsolódó hagyományokkal, szokásokkal foglalkoznak.

  Az első tanulmány szerzője dr. Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanár. Az Egy 1879-es kéziratos énekeskönyv Kunszentmártonból című írásában egy halotti énekeket tartalmazó könyvet mutat be, amelyet Kocsis László csizmadiamester állított össze.

  Dr. Bárth János néprajzkutató, nyugalmazott múzeumigazgató egy béregi plébános tárgyainak árverési jegyzékéről közöl tanulmányt. Az 1837-ből származó jegyzéken Zomborcsevics Márk plébános tárgyait találjuk, amelyeket halála után árvereztek el. A béregi atya életén kívül teljes képet kapunk arról is, hogy mekkora vagyonnal rendelkezett egy plébános a 19. században.

  A Jelenések, jövendölések égi füzete című tanulmány szerzője Csorba Béla nyugalmazott egyetemi lektor. A téma egy érdekes füzet, Répási Jánosné (szül. Horváth Mária) hagyatéka, amely különböző szentekhez fűződő jelenéseket és csodákat gyűjt egybe. Főleg a Szűz Máriához kapcsolódó jelenéseket, jövendöléseket találjuk meg benne.

  Hallgató Imre bácsfeketehegyi helytörténész a helyi református templom mennyezetének történetét dolgozta fel. Ez Vajdaság legrégebbi református temploma, hiszen 1801-ben épült. Az idők során többször is felújították.

  A Gasztronómia és emlékezet című tanulmány szerzője dr. Keszeg Vilmos erdélyi néprajzkutató, egyetemi tanár. Munkája egy tordai kőművescsalád mindennapjait dolgozza fel a gasztronómia szemszögéből.

  Dr. Klamár Zoltán néprajzkutató, egyetemi tanár többek között koronavírus-járvány idején született (táv)locsolóversekről értekezik. Tanulmányában összefoglalja, hogy milyen hatással volt a pandémia és a karanténhelyzet a húsvéti szokásokra, valamint azt is, hogy miként terjedtek el a vírusra és az intézkedésekre reflektáló szövegek.

  A csókai Kónya Sándor népzenekutató a csókai és a szanádi oltáriszentségi énekekről ír. Gyűjtésében nemcsak az énekek szövegét jegyezte le, hanem a kottájukat is. Korenchy László nyugalmazott középiskolai tanár a szabadkai Mária-kongregáció jegyzőkönyveit kutatta. Kovács Mária néprajzi szociográfus Halotti szokások régen és most című munkája a kispiaci otthoni temetések, virrasztások szokásait dolgozza fel.

  Dr. Limbacher Gábor néprajzkutató, múzeumigazgató a bácskertesi (kupuszinai) római katolikus templom szobrairól, ereklyéiről és képeiről ír. Tanulmányában beszámol ezek történetéről, eredetéről. Dr. Lukács László néprajzkutató, muzeológus tanulmányában Csoóri Sándor munkásságáról és a néprajzi forradalomban betöltött szerepéről olvashatunk. Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutató, muzeológus tanulmányának témája a Mária-lányok intézménye Bácskában és Bánátban. Ennek nyomai ma több vajdasági településen is fellelhetőek. Dr. Németh Ferenc egyetemi tanár tanulmányában a töröktopolyai Mária-jelenések történetét dolgozta fel. Töröktopolya (szerbül: Banatska Topola) a Bánság egyetlen Mária-kegyhelye.

  A Kellemes karanténos húsvéti ünnepeket! című tanulmány több szerző munkáját dicséri. Dr. Raffai Judit néprajzkutató, egyetemi tanár, Boja Patyi Sarolta néprajzi gyűjtő, óvodapedagógus, valamint Csuvárdity Tamara és Szalai Lilla egyetemi hallgatók virágvasárnaptól húsvéthétfőig vizsgálták a Facebook-felhasználók profiljain fellelhető virtuális húsvéti üdvözlőlapokat. A kutatás során a bácskertesi, moholi, ludasi és a székelykevei felhasználók profiljait tekintették át. Munkájukban nemcsak az üdvözlőlapokkal foglalkoztak, hanem az e-locsolkodással és a húsvéti mémekkel is.

  Dr. Silling Léda néprajzkutató munkájában az újvidéki Mária neve templom offereiről ír. Főleg a templomban található Segítő Mária-kegykép offereivel foglalkozik. A hálatárgyak szokásának történetét is feleleveníti írásában.

  A Régi és új hagyományok Székelykeve vallásos népéletében című írás szerzője dr. Szőke Anna néprajzkutató, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke. Munkájában kitér a településen élő székelyek betelepítésének történetére. Leírja, miként alakult ki a Szent Antal-kultusz a településen. Dr. Tóth-Glemba Klára szociográfus tanulmányában a lukácsfalvi szabadtéri keresztekkel foglalkozik. Ebben a település rövid történetét is megismerhetjük.

  Olyan tanulmánykötetet vehet kezébe az olvasó, amely méltó kiváló néprajzkutatónkhoz, Silling Istvánhoz.

 

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...