A bűn és bűnhődés ördögi köre

A bűn és bűnhődés ördögi köre

David Albahari: Ma szerda van, Čarobna knjiga, Belgrád, 2017

Albahari a ma szerda van című regényében az emberi tudat felülvizsgálata, a felelősség és a megbocsájtás hosszú sétájára invitál. A gyógyíthatatlan betegségben leépülő apát gondozó fiú elmélyül apja múltjában, abban a múltban, amely fiatal korában számára rejtett és sejtelmekkel teli volt. Elkerülhetetlenül felmerül benne a kérdés, mennyire ismeri az apját, akivel naponta megosztja a kenyerét, a közelgő vég pedig feloldja a nyelvet és az atyai titkokat, ami fokozza egy élet titkainak felfedését, amely minden elsöprő viharos erővel zajlott, magával hozva a hatalmat, miként végül a végtelen elesettséget. A fiú gyermekkorában az apa karrierje teljes kört zárt be, az üldözőből üldözött vált, leszűrve a keserű tanulságot, miszerint ember embernek farkasa. Az apa a végzetes betegségébe mint régi barátba kapaszkodva várja azt a hamarosan bekövetkező napot, amikor még jelen lesz, bár eszméleténél már nem, a demencia fényességének egét csak egyetlen árnyék zavarja, de távozása előtt szeretné, hogy fia megbocsásson neki, és megértse tetteit.

  Egyszerre vádolva és megbocsátva járják a tisztítótűz bugyrait, miközben a fiúban ott feszül az orvos kérdése: „Készen áll, hogy megbocsásson neki?” Tisztában van ennek sürgető szükségletével, ami elkeseríti, mert mégiscsak ő az áldozat, az áldozatnak viszont elrendelt ajándéka a megbocsátás. Mivel a fiú életfilozófiája, hogy az ember saját maga felelős az életében meghozott döntéseiért, sétáik egyre inkább egy megoldhatatlan, bűvös körben való járkálásra hasonlítanak. Megbocsát és vádol, majd vádol és megbocsát. Csak egy biztos: a sétának folytatódnia kell. Ez a folytonosság a fiú meggyőződése szerint elodázza a betegség elharapódzását, a test és a lélek összeomlását. A betegség mégis egy olyan ellenfél, amelyet nem lehet legyőzni, de a küzdelmet ettől még nem kell eleve harc nélkül feladni. Viszonyuk patthelyzetét a betegség végső fázisa oldja fel, amikortól a fiú elveszíti kapcsolatát a valósággal, majd az elbeszélés fonala két párhuzamos irányt vesz, így az olvasó döntheti el, melyiket tartja valószerűbbnek.

  Felületesen olvasva a regényt, úgy tűnhet, hogy az apa és a fia életében a nők csak mellékszereplők, de jobban odafigyelve megállapíthatjuk, hogy az anya, vagyis a feleség, aki már elhunyt, kezdetben észrevétlenül van jelen, ám halála az apa betegségének elindítója, valójában egy időben áldozat és hóhér. A fiúnak, visszaemlékezve gyermekkorára, eszébe jut az a viharos éjszaka, amely szülei válásához vezetett, hogy a családban megvolt a nevetésnek és a könnyeknek is a helye, apjának a haldokló anyjához való nyers viszonyulása, amely a haldokló anyjához való nyers viszonyulása, amely számára akkor még teljesen érthetetlen volt. Érzéseit felettébb összezavarja az orvos véleménye, amely szerint feleségének halála indította el az apja halálos betegségét. A fiú tolmácsolásában ez a tény az apa vezeklésévé teszi a betegséget, úgy hiszi, önmaga váltotta ki azt, mintegy büntetésként elkövetett bűneiért. Az elvált pár kapcsolata megrekedt a tettek meg nem bocsátásának táncában, amit még megfűszereztek a tiltott szerelmi szálak is. A mű végén derül ki a házastársak közti viszony súlyos és ellehetetlenedő terhe, amit ők maguk építettek így ki. Az első találkozás mibenléte sokáig rejtve maradt a gyerek elől, mert az anya akkor mint esendő kérelmezőként volt jelen egy kegyetlenül megbüntetett rokon kegyelméért könyörögve, az eljáró rendszert viszont az apa képviselte. A születő szenvedély, amelyből házasság és két gyermek is fogant, lassanként elhalványult a bosszúvágyban, akkor, amikor az asszony a nem megfelelő erkölcsi elkötelezettség vétsége miatt feljelentette férjét, aminek közvetlen következményeként történt az átnevelőtáborba való elvitel. Így jött létre a bűn és bűnhődés ördögi köre, amelybe belerántották a gyerekeket is, és amelyből már nincs kiút.

Fordította: Juhász Attila

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...

Lódi Gabriella

„Jegyezd vele az égre örök tanúságul”

„Föltámadott a tenger” Milyen tenger? – Huszonegy kortárs költő huszonnégy verse. Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ –...

Lódi Gabriella

„Jegyezd vele az égre örök tanúságul”

„Föltámadott a tenger” Milyen tenger? – Huszonegy kortárs költő huszonnégy verse. Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ –...

Bárkányi Ildikó

Képes viseletszótár

Silling István: Kupuszinai népviselet. Forum Könyvkiadó Intézet, 2023 Silling István, a nyugat-bácskai nyelvjárások és népélet avatott kutatója új...

Bárkányi Ildikó

Képes viseletszótár

Silling István: Kupuszinai népviselet. Forum Könyvkiadó Intézet, 2023 Silling István, a nyugat-bácskai nyelvjárások és népélet avatott kutatója új...

Hallgató Imre

Csatorna született

Kiss József műve   Bordás Győző/Bordás Attila: Csatorna született, Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet, Újvidék, 2022.   A fenti...

Hallgató Imre

Csatorna született

Kiss József műve   Bordás Győző/Bordás Attila: Csatorna született, Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet, Újvidék, 2022.   A fenti...

Fekete J. József

A Lenyakazó

Douglas Preston – Lincoln Child: A végtelen éjszaka városa. Fordította Rácz Péter. General Press Kiadó, Budapest A rendelkezésemre álló források szerint a Douglas...

Fekete J. József

A Lenyakazó

Douglas Preston – Lincoln Child: A végtelen éjszaka városa. Fordította Rácz Péter. General Press Kiadó, Budapest A rendelkezésemre álló források szerint a Douglas...

Mihályi Katalin

Korrajz személyes történetekkel átszőve

Bordás Győző: Velünk történt. Válogatott novellák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 Kíváncsiság és mesélőkedv. Ma is ez jellemzi az...

Mihályi Katalin

Korrajz személyes történetekkel átszőve

Bordás Győző: Velünk történt. Válogatott novellák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 Kíváncsiság és mesélőkedv. Ma is ez jellemzi az...

Lódi Gabriella

Az Új Symposion befejezetlen/befejezhetetlen története

Ladányi István: Megújuló befejezetlenség. Az Új Symposion folyóirat arculata, szerkesztési gyakorlatai és műfajai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022   „Az Új Symposion...

Lódi Gabriella

Az Új Symposion befejezetlen/befejezhetetlen története

Ladányi István: Megújuló befejezetlenség. Az Új Symposion folyóirat arculata, szerkesztési gyakorlatai és műfajai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022   „Az Új Symposion...

Csík Mónika

A láthatatlan sziget kalandorai

Dér Adrienn: Egy jeti lakik a pincénkben. Cerkabella Könyvkiadó, 2021 Magányos lábnyomok. Formájuk alapján akár emberé is lehetnének, de mégsem emberiek, annál sokkalta...

Csík Mónika

A láthatatlan sziget kalandorai

Dér Adrienn: Egy jeti lakik a pincénkben. Cerkabella Könyvkiadó, 2021 Magányos lábnyomok. Formájuk alapján akár emberé is lehetnének, de mégsem emberiek, annál sokkalta...