Molnár Tibor: Mikor a pokolnak égő torka tárul…

Molnár Tibor: Mikor a pokolnak égő torka tárul…

Botos Máté szerk.: Mikor a pokolnak égő torka tárul… Budapest, 2018, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – L’Harmattan Kiadó

Botos Máté szerk.: Mikor a pokolnak égő torka tárul… Budapest, 2018, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – L’Harmattan Kiadó

Az első világháború centenáriuma világszerte újabb kutatásokra ösztönözte a történészeket azzal a céllal, hogy száz év távlatából új adalékokat fűzzenek az első nagy világégés történetéhez. A téma kapcsán szervezett tudományos konferenciák pedig arra voltak hivatottak, hogy a legújabb kutatási eredmények ne maradjanak az „asztalfiókban”, hanem a szakma és a közvélemény megismerje őket.

  A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem összehasonlító civilizációtörténeti kutatócsoportja a budapesti Hadtörténeti Intézettel karöltve 2014. május 5-én szervezett konferenciát, amely 1914–1915 eseményeire fókuszált. Az egyetem agilis tanárának, Botos Máténak köszönhetően a konferencián elhangzott előadások a budapesti L’Harmattan Kiadó jóvoltából 2018-ban tanulmánykötet formájában is napvilágot láttak. A kötet címét a tragikus sorsú költő, Gyóni Géza – aki egy ideig Szabadkán újságíróskodott – talán legismertebb, Csak egy éjszakára… című verse adta. A kilenc tanulmány a háború különféle aspektusait tárgyalja, ismerteti meg az olvasóval: szó esik a nemzetközi kapcsolatokról, a háborúnak az egészségügyre gyakorolt hatásáról, a harci cselekményekről, valamint helytörténetről is.

  Fejérdy Gergely tanulmánya az első világháború kirobbanása kapcsán Belgium és az Osztrák–Magyar Monarchia diplomáciai kapcsolatainak megváltozásáról szól, míg Nagy Gergely a világháborúnak a Brit Birodalomra gyakorolt hatásáról értekezett.

  Az erdélyi Koszta István tanulmányában Románia 1914–1915-ös ingadozását veszi górcső alá. Vagyis azt, hogy a románok a háborúba melyik oldalon lépjenek be. 1916 őszén aztán eldőlt, hogy – a területi ígéretek hatására – az antant mellett törtek lándzsát.

  Balogh Gábor tanulmánya sajátos témát tárgyal: az első világháborús egészségügyi helyzetet. A háború során nemcsak a golyó ölt, hanem járványok is pusztítottak, a rohamosan terjedő nemi betegségek következtében pedig katonák ezrei váltak harcképtelenné. A szükség szülte új sebészeti eljárások, valamint a hadirokkantak hiányzó végtagjainak protézisekkel való pótlása új távlatokat nyitott a gyógyászatban.

  Domján Dániel Ferenc a Szerbia elleni 1914-es sikertelen osztrák–magyar, valamint a központi hatalmak 1915-ös, egyesített sikeres hadjáratát ismerteti, amelynek eredményeként az országot ugyan megszállták, de az nem kapitulált, és 1918-ban a győztesek oldalán fejezte be a háborút.

  Balla Tibor hadtörténész a galíciai Przemyśl 1914–15-ös ostromát tárja az olvasó elé. A harcokban az osztrák–magyar emberveszteség elérte a 800 ezer főt, ezért az ott vívott harcok intenzitása és az elszenvedett emberveszteségek tömegessége miatt a települést joggal nevezték az orosz hadszíntér Verdunjének.

  Fekete Krisztián tanulmányában a Földközi-tenger térségben 1914–1918 között vívott tengeri háború legfontosabb eseményeit ismerteti. Ennek során a számbelileg gyengébb osztrák–magyar flotta derekasan helytállt az antant nyomasztó fölényével szemben.

  Molnár Tibor zentai levéltáros tanulmányában a szabadkai állomáshelyű, legénységileg Észak-Bácskából kiegészített cs. és kir. 86. gyalogezred 1915 tavaszán az orosz hadszíntéren vívott súlyos harcait ismerteti. Az ezred hősi halottainak száma a háború első tíz hónapjában meghaladta a 850 főt.

  Botos Máté a csongrádi lapok tükrében vázolta fel az alföldi városban 1914–1918 között lezajlott, a nagy háborúhoz kötődő eseményeket.

  A tanulmánykötet írásai tudományos igényességgel, mégis olvasmányos stílusban ismertetik a száz évvel korábban zajlott háború történéseit, amelynek során Ady Endre szavaival „minden egész eltörött”.

Czini Zoltán

Az elfeledett Kemény

Takáts József szerk.: Kemény Zsigmond emlékezete. Budapest, Osiris Kiadó, 2023   Az Osiris Irodalomtörténet – Tanulmányok című sorozat legújabb darabja a 2023...

Czini Zoltán

Az elfeledett Kemény

Takáts József szerk.: Kemény Zsigmond emlékezete. Budapest, Osiris Kiadó, 2023   Az Osiris Irodalomtörténet – Tanulmányok című sorozat legújabb darabja a 2023...

Fekete J. József

A rasszizmus fogságában

Lee Child: Lángoló sivatag. Harmadik, javított kiadás. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press, Budapest Az Angliában született, Amerikában élő Lee Child regényírónak...

Fekete J. József

A rasszizmus fogságában

Lee Child: Lángoló sivatag. Harmadik, javított kiadás. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press, Budapest Az Angliában született, Amerikában élő Lee Child regényírónak...

Lódi Gabriella

Új hangok

Németh Ferenc: A formabontó nemzedék. A Symposion első nemzedékének indulása az Ifjúság című lapban. MTTK, Szabadka, 2022   Dr. Németh Ferenc forráskutatáson...

Lódi Gabriella

Új hangok

Németh Ferenc: A formabontó nemzedék. A Symposion első nemzedékének indulása az Ifjúság című lapban. MTTK, Szabadka, 2022   Dr. Németh Ferenc forráskutatáson...

Csík Mónika

Tengeréjben csillagok

Ragyog a mindenség – Erdélyi gyermekvers-antológia. Válogatta: Makkai Kinga; Szerkesztette: Burus János Botond. Gutenberg Kiadó, 2021, ötödik kiadás Figyelemre méltó könyvet...

Csík Mónika

Tengeréjben csillagok

Ragyog a mindenség – Erdélyi gyermekvers-antológia. Válogatta: Makkai Kinga; Szerkesztette: Burus János Botond. Gutenberg Kiadó, 2021, ötödik kiadás Figyelemre méltó könyvet...

Mihályi Katalin

Kínai rulett

Tian Er: A halálba tippelt ember. Kocsis Kiadó, Budapest, 2022 Milyen a jó kortárs kínai novella? Ugyanolyan, mint az európai vagy a dél-amerikai, hiszen az emberek – akikről szól –...

Mihályi Katalin

Kínai rulett

Tian Er: A halálba tippelt ember. Kocsis Kiadó, Budapest, 2022 Milyen a jó kortárs kínai novella? Ugyanolyan, mint az európai vagy a dél-amerikai, hiszen az emberek – akikről szól –...

Csík Mónika

Cserjefőzelék pitypangfeltéttel

Egressy Zoltán: Piszke papa meséi. Manó Könyvek, 2021   Ki tudja, mi a pöszméte? Hát a köszméte? Na és mi a püszke, a piszke és mi a brüszke? S vajon mi lehet az egres? Nem...

Csík Mónika

Cserjefőzelék pitypangfeltéttel

Egressy Zoltán: Piszke papa meséi. Manó Könyvek, 2021   Ki tudja, mi a pöszméte? Hát a köszméte? Na és mi a püszke, a piszke és mi a brüszke? S vajon mi lehet az egres? Nem...

Fekete J. József

A tudomány az új vallás

Douglas Preston: Égi jelek. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2009 Douglas Preston és írótársa, Lincoln Child, akár közösen, akár...

Fekete J. József

A tudomány az új vallás

Douglas Preston: Égi jelek. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2009 Douglas Preston és írótársa, Lincoln Child, akár közösen, akár...

Csík Mónika

Holdbéli büszke fenségek

Macskák Mesés könyve. Cerkabella Könyvkiadó, 2021     A Cerkabella Könyvkiadó Macskák Mesés könyve címmel figyelemre méltó válogatást adott közre a...

Csík Mónika

Holdbéli büszke fenségek

Macskák Mesés könyve. Cerkabella Könyvkiadó, 2021     A Cerkabella Könyvkiadó Macskák Mesés könyve címmel figyelemre méltó válogatást adott közre a...

Jódal Rózsa

A cseléd anatómiája

Egy formabontó, vibrálóan életszagú, meghatározó valóságunkkal, történelmi és egyéni traumáinkkal szembesítő fordulatos tényregény  ...

Jódal Rózsa

A cseléd anatómiája

Egy formabontó, vibrálóan életszagú, meghatározó valóságunkkal, történelmi és egyéni traumáinkkal szembesítő fordulatos tényregény  ...

Mihályi Katalin

Életkép

Majoros Sándor: Rézeleje. Magyar Napló, Budapest, 2022 A meg nem nevezett bácskai faluban 1945-ben a pálinkafőzési és -árusítási engedély protekcióhoz kötött...

Mihályi Katalin

Életkép

Majoros Sándor: Rézeleje. Magyar Napló, Budapest, 2022 A meg nem nevezett bácskai faluban 1945-ben a pálinkafőzési és -árusítási engedély protekcióhoz kötött...