Molnár Tibor: Mikor a pokolnak égő torka tárul…

Molnár Tibor: Mikor a pokolnak égő torka tárul…

Botos Máté szerk.: Mikor a pokolnak égő torka tárul… Budapest, 2018, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – L’Harmattan Kiadó

Botos Máté szerk.: Mikor a pokolnak égő torka tárul… Budapest, 2018, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – L’Harmattan Kiadó

Az első világháború centenáriuma világszerte újabb kutatásokra ösztönözte a történészeket azzal a céllal, hogy száz év távlatából új adalékokat fűzzenek az első nagy világégés történetéhez. A téma kapcsán szervezett tudományos konferenciák pedig arra voltak hivatottak, hogy a legújabb kutatási eredmények ne maradjanak az „asztalfiókban”, hanem a szakma és a közvélemény megismerje őket.

  A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem összehasonlító civilizációtörténeti kutatócsoportja a budapesti Hadtörténeti Intézettel karöltve 2014. május 5-én szervezett konferenciát, amely 1914–1915 eseményeire fókuszált. Az egyetem agilis tanárának, Botos Máténak köszönhetően a konferencián elhangzott előadások a budapesti L’Harmattan Kiadó jóvoltából 2018-ban tanulmánykötet formájában is napvilágot láttak. A kötet címét a tragikus sorsú költő, Gyóni Géza – aki egy ideig Szabadkán újságíróskodott – talán legismertebb, Csak egy éjszakára… című verse adta. A kilenc tanulmány a háború különféle aspektusait tárgyalja, ismerteti meg az olvasóval: szó esik a nemzetközi kapcsolatokról, a háborúnak az egészségügyre gyakorolt hatásáról, a harci cselekményekről, valamint helytörténetről is.

  Fejérdy Gergely tanulmánya az első világháború kirobbanása kapcsán Belgium és az Osztrák–Magyar Monarchia diplomáciai kapcsolatainak megváltozásáról szól, míg Nagy Gergely a világháborúnak a Brit Birodalomra gyakorolt hatásáról értekezett.

  Az erdélyi Koszta István tanulmányában Románia 1914–1915-ös ingadozását veszi górcső alá. Vagyis azt, hogy a románok a háborúba melyik oldalon lépjenek be. 1916 őszén aztán eldőlt, hogy – a területi ígéretek hatására – az antant mellett törtek lándzsát.

  Balogh Gábor tanulmánya sajátos témát tárgyal: az első világháborús egészségügyi helyzetet. A háború során nemcsak a golyó ölt, hanem járványok is pusztítottak, a rohamosan terjedő nemi betegségek következtében pedig katonák ezrei váltak harcképtelenné. A szükség szülte új sebészeti eljárások, valamint a hadirokkantak hiányzó végtagjainak protézisekkel való pótlása új távlatokat nyitott a gyógyászatban.

  Domján Dániel Ferenc a Szerbia elleni 1914-es sikertelen osztrák–magyar, valamint a központi hatalmak 1915-ös, egyesített sikeres hadjáratát ismerteti, amelynek eredményeként az országot ugyan megszállták, de az nem kapitulált, és 1918-ban a győztesek oldalán fejezte be a háborút.

  Balla Tibor hadtörténész a galíciai Przemyśl 1914–15-ös ostromát tárja az olvasó elé. A harcokban az osztrák–magyar emberveszteség elérte a 800 ezer főt, ezért az ott vívott harcok intenzitása és az elszenvedett emberveszteségek tömegessége miatt a települést joggal nevezték az orosz hadszíntér Verdunjének.

  Fekete Krisztián tanulmányában a Földközi-tenger térségben 1914–1918 között vívott tengeri háború legfontosabb eseményeit ismerteti. Ennek során a számbelileg gyengébb osztrák–magyar flotta derekasan helytállt az antant nyomasztó fölényével szemben.

  Molnár Tibor zentai levéltáros tanulmányában a szabadkai állomáshelyű, legénységileg Észak-Bácskából kiegészített cs. és kir. 86. gyalogezred 1915 tavaszán az orosz hadszíntéren vívott súlyos harcait ismerteti. Az ezred hősi halottainak száma a háború első tíz hónapjában meghaladta a 850 főt.

  Botos Máté a csongrádi lapok tükrében vázolta fel az alföldi városban 1914–1918 között lezajlott, a nagy háborúhoz kötődő eseményeket.

  A tanulmánykötet írásai tudományos igényességgel, mégis olvasmányos stílusban ismertetik a száz évvel korábban zajlott háború történéseit, amelynek során Ady Endre szavaival „minden egész eltörött”.

Jódal Rózsa

Mocsarak helyén

Bordás Győző – Bordás Attila: Csatorna született. Kiss József műve (Kétnyelvű kiadás). Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet...

Jódal Rózsa

Mocsarak helyén

Bordás Győző – Bordás Attila: Csatorna született. Kiss József műve (Kétnyelvű kiadás). Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet...

Fodor István

A jó szolgálatában egy életen át

Korsós Tünde: Az Úr az én őriző pásztorom. Édesapám, Kiss Antal református lelkipásztor életútja. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta,...

Fodor István

A jó szolgálatában egy életen át

Korsós Tünde: Az Úr az én őriző pásztorom. Édesapám, Kiss Antal református lelkipásztor életútja. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta,...

Lódi Gabriella

Gion Nándor öröksége

Emberi módon. Gion Nándor Novellapályázat 2021. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Gion Nándor a vajdasági magyar irodalom neoavantgárd törekvéseinek egyik...

Lódi Gabriella

Gion Nándor öröksége

Emberi módon. Gion Nándor Novellapályázat 2021. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Gion Nándor a vajdasági magyar irodalom neoavantgárd törekvéseinek egyik...

Antalovics Péter

Közös múltunk súlya

Silling István: Bácskai emlékezések. Grafoprodukt, 2023 A történelemfilozófia egyik sarokpont jellegű kérdése, hogy mekkora szerepük van az egyes embereknek, az...

Antalovics Péter

Közös múltunk súlya

Silling István: Bácskai emlékezések. Grafoprodukt, 2023 A történelemfilozófia egyik sarokpont jellegű kérdése, hogy mekkora szerepük van az egyes embereknek, az...

Fekete J. József

Ocsmány dolgok a semmi közepén

Lee Child: Megérte meghalni. Fordította Gieler Gyöngyi. Második, javított kiadás. General Press Kiadó, Budapest, 2021 A regény címe morbid és megdöbbentő. Ugyan mi az, amiért...

Fekete J. József

Ocsmány dolgok a semmi közepén

Lee Child: Megérte meghalni. Fordította Gieler Gyöngyi. Második, javított kiadás. General Press Kiadó, Budapest, 2021 A regény címe morbid és megdöbbentő. Ugyan mi az, amiért...

Czini Zoltán

Ravaszsággal legyőzhető

Alex Dahl: Köd utána. Budapest, Animus Kiadó, 2023 Az Animus Kiadó 2007 óta adja ki a skandináv krimik sorozatot, amelynek népszerűsége mind a mai napig töretlen. A sorozatban...

Czini Zoltán

Ravaszsággal legyőzhető

Alex Dahl: Köd utána. Budapest, Animus Kiadó, 2023 Az Animus Kiadó 2007 óta adja ki a skandináv krimik sorozatot, amelynek népszerűsége mind a mai napig töretlen. A sorozatban...

Bordás Győző

Egy életmű másfél ezer adata

Bela Duranci-bibliográfia (1960–2020). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Bela Durancinak, „Szabadka első okleveles művészettörténészének” (Bács, 1931 –...

Bordás Győző

Egy életmű másfél ezer adata

Bela Duranci-bibliográfia (1960–2020). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Bela Durancinak, „Szabadka első okleveles művészettörténészének” (Bács, 1931 –...

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...