Értékmentés

Értékmentés

Mák Ferenc: Sajtó a birodalom határán. Hírlapok és nemzeti újjászületés a kiegyezés utáni Délvidéken. Médiatudományi Intézet, 2019 – könyvborító

Mák Ferenc: Sajtó a birodalom határán. Hírlapok és nemzeti újjászületés a kiegyezés utáni Délvidéken. Médiatudományi Intézet, 2019

 Könnyű dolga lesz annak a leendő sajtótörténésznek, aki a ma megjelenő napi-, heti- és havilapokról ír majd: az interneten szinte mindent megtalál. Mák Ferenc irodalomtörténész azonban a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban kutatta fel és lapozta át az 1867 és 1918 között Újvidéken, Pancsován, Fehértemplomon, Kevevárán, a Csajkásvidéken, Versecen, Óbecsén, Eszéken és Fiuméban megjelenő hírlapokat. A budapesti Médiatudományi Intézet által megjelentetett könyve igazi kincsesbánya, amely híven vall az akkori gazdag kulturális és irodalmi életről, a különböző nemzetek tagjainak közös életéről, illetve a délebbi települések esetében a nemzetiségi feszültségek okozta villongásokról. S a könyvből az is kiderül: az akkori hírlapok előszeretettel írtak egy-egy település múltjáról is, tehát a 19. századi szerzőknek köszönhetően előbbi korokról, elődeink eleinek életéről, törekvéseiről is képet kapunk.

  Akkoriban egy-egy rövidebb-hosszabb ideig megjelenő hírlap volt az egyetlen tájékozódási forrás. Mák Ferenc a bevezetőjében Simonyi Mária óbecsei történelemtanár és sajtótörténész munkájára hivatkozik, aki a történelmi Magyarország Bács-Bodrog, Torontál és Temes megyéje 31 helységének 194 hírlapját sorolta fel 2003-ban, ám azóta a kutatások nyomán ez a szám módosult (növekedett). Más volt a hírlap küldetése Szabadkán, Zomborban, Óbecsén, Zentán, és egészen más a déli peremvidéken. Ezt Mák Ferenc nagyon tömören így fogalmazza meg: elszánt szembenézés a mindennapi megmaradás kérdéseivel.

  Leginkább elhivatott tanáremberek álltak a lapok élén, az Újvidék című újság esetében Frankl István, a magyar katolikus főgimnázium igazgatója, és ebben a lapban közölte például Iványi István történész részletekben a Bács-Bodrog vármegye helynévtárát feldolgozó munkáját. A pancsovai Végvár című lapot Fináczy Ernő klasszika-filológia szakos ifjú tanár neve fémjelezte, az újság a kulturális élet eseményei mellett rendszeresen méltatta az akkori közhangulatot is. A Végvár szerzői között szintén egy jól ismert név jelenik meg, Kiss Lajos a pancsovai főgimnázium történelem és földrajz szakos tanára volt, s itt jelent meg első közlésben útirajza, az Utazás a Dunán Pancsovától Turn Szeverinig. Az útirajz közlése is ékes bizonyítéka annak a tudós tanári magatartásnak, amelyet Mák Ferenc úgy jellemez, hogy „a nemzeti újjászületés korában megteremtette a magyar polgári irodalmat, tudományos életet, visszahozta és elmélyítette a magyar kultúrát, újra megmutatta a magyar történelmi múlt minden szépségét és varázsát”.

  A lapok nem kerülték meg a korszak súlyos problémáit, hiszen a Kevevárán megjelenő újságból képet kaphatunk arról is, hogy az akkori Szerbiától csak a Duna által határolt város környékén az 1914. június 28-án bekövetkezett szarajevói merénylet előtt három évvel már gyakran ropogtak a fegyverek. A Titel és Vidéke pedig nem kisebb feladatra vállalkozott, mint arra, hogy felfedje az egykori Sajkás-kerület szerb granicsárjai békétlenségének, bizalmatlanságának, ellenséges érzületének vélt vagy valós okait. Említhetnénk akár a szlavóniai magyarság küzdelmét az iskoláért és a templomért, a 286 oldalas műben erről is találunk részleteket.

  Érdemes Apró István utószavából idézni: „A letűnt idők emlékei tehát nem mindig derűsek, ámde valósak, és rosszul tennénk, ha hagynánk őket feledésbe merülni. A sokszor szűkös és hiányos források alapos feldolgozása pótolhatatlan szolgálat a tudománynak és az emlékezetnek, olyan vállalkozás, amely egyszerre végzi el az értékek mentését, és alapul szolgálhat a további kutatásokhoz.”

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Bordás Győző

Petőfi a szerbeknél

Vladislava Polit: Petőfi a szerbeknél – Петефи код Срба. Матица српска, VM4K, Szekeres...

Bordás Győző

Petőfi a szerbeknél

Vladislava Polit: Petőfi a szerbeknél – Петефи код Срба. Матица српска, VM4K, Szekeres...

Fekete J. József

Hidegzóna

Arnaldur Indriðason: Hidegzóna. Fordította Torma Péter. Animus Kiadó, Budapest, 2010   Izlandon egy földrengés következtében kiapadó tóban egy csontvázra bukkannak, a...

Fekete J. József

Hidegzóna

Arnaldur Indriðason: Hidegzóna. Fordította Torma Péter. Animus Kiadó, Budapest, 2010   Izlandon egy földrengés következtében kiapadó tóban egy csontvázra bukkannak, a...