Értékmentés

Értékmentés

Mák Ferenc: Sajtó a birodalom határán. Hírlapok és nemzeti újjászületés a kiegyezés utáni Délvidéken. Médiatudományi Intézet, 2019 – könyvborító

Mák Ferenc: Sajtó a birodalom határán. Hírlapok és nemzeti újjászületés a kiegyezés utáni Délvidéken. Médiatudományi Intézet, 2019

 Könnyű dolga lesz annak a leendő sajtótörténésznek, aki a ma megjelenő napi-, heti- és havilapokról ír majd: az interneten szinte mindent megtalál. Mák Ferenc irodalomtörténész azonban a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban kutatta fel és lapozta át az 1867 és 1918 között Újvidéken, Pancsován, Fehértemplomon, Kevevárán, a Csajkásvidéken, Versecen, Óbecsén, Eszéken és Fiuméban megjelenő hírlapokat. A budapesti Médiatudományi Intézet által megjelentetett könyve igazi kincsesbánya, amely híven vall az akkori gazdag kulturális és irodalmi életről, a különböző nemzetek tagjainak közös életéről, illetve a délebbi települések esetében a nemzetiségi feszültségek okozta villongásokról. S a könyvből az is kiderül: az akkori hírlapok előszeretettel írtak egy-egy település múltjáról is, tehát a 19. századi szerzőknek köszönhetően előbbi korokról, elődeink eleinek életéről, törekvéseiről is képet kapunk.

  Akkoriban egy-egy rövidebb-hosszabb ideig megjelenő hírlap volt az egyetlen tájékozódási forrás. Mák Ferenc a bevezetőjében Simonyi Mária óbecsei történelemtanár és sajtótörténész munkájára hivatkozik, aki a történelmi Magyarország Bács-Bodrog, Torontál és Temes megyéje 31 helységének 194 hírlapját sorolta fel 2003-ban, ám azóta a kutatások nyomán ez a szám módosult (növekedett). Más volt a hírlap küldetése Szabadkán, Zomborban, Óbecsén, Zentán, és egészen más a déli peremvidéken. Ezt Mák Ferenc nagyon tömören így fogalmazza meg: elszánt szembenézés a mindennapi megmaradás kérdéseivel.

  Leginkább elhivatott tanáremberek álltak a lapok élén, az Újvidék című újság esetében Frankl István, a magyar katolikus főgimnázium igazgatója, és ebben a lapban közölte például Iványi István történész részletekben a Bács-Bodrog vármegye helynévtárát feldolgozó munkáját. A pancsovai Végvár című lapot Fináczy Ernő klasszika-filológia szakos ifjú tanár neve fémjelezte, az újság a kulturális élet eseményei mellett rendszeresen méltatta az akkori közhangulatot is. A Végvár szerzői között szintén egy jól ismert név jelenik meg, Kiss Lajos a pancsovai főgimnázium történelem és földrajz szakos tanára volt, s itt jelent meg első közlésben útirajza, az Utazás a Dunán Pancsovától Turn Szeverinig. Az útirajz közlése is ékes bizonyítéka annak a tudós tanári magatartásnak, amelyet Mák Ferenc úgy jellemez, hogy „a nemzeti újjászületés korában megteremtette a magyar polgári irodalmat, tudományos életet, visszahozta és elmélyítette a magyar kultúrát, újra megmutatta a magyar történelmi múlt minden szépségét és varázsát”.

  A lapok nem kerülték meg a korszak súlyos problémáit, hiszen a Kevevárán megjelenő újságból képet kaphatunk arról is, hogy az akkori Szerbiától csak a Duna által határolt város környékén az 1914. június 28-án bekövetkezett szarajevói merénylet előtt három évvel már gyakran ropogtak a fegyverek. A Titel és Vidéke pedig nem kisebb feladatra vállalkozott, mint arra, hogy felfedje az egykori Sajkás-kerület szerb granicsárjai békétlenségének, bizalmatlanságának, ellenséges érzületének vélt vagy valós okait. Említhetnénk akár a szlavóniai magyarság küzdelmét az iskoláért és a templomért, a 286 oldalas műben erről is találunk részleteket.

  Érdemes Apró István utószavából idézni: „A letűnt idők emlékei tehát nem mindig derűsek, ámde valósak, és rosszul tennénk, ha hagynánk őket feledésbe merülni. A sokszor szűkös és hiányos források alapos feldolgozása pótolhatatlan szolgálat a tudománynak és az emlékezetnek, olyan vállalkozás, amely egyszerre végzi el az értékek mentését, és alapul szolgálhat a további kutatásokhoz.”

Csík Mónika

Holdbéli büszke fenségek

Macskák Mesés könyve. Cerkabella Könyvkiadó, 2021     A Cerkabella Könyvkiadó Macskák Mesés könyve címmel figyelemre méltó válogatást adott közre a...

Csík Mónika

Holdbéli büszke fenségek

Macskák Mesés könyve. Cerkabella Könyvkiadó, 2021     A Cerkabella Könyvkiadó Macskák Mesés könyve címmel figyelemre méltó válogatást adott közre a...

Jódal Rózsa

A cseléd anatómiája

Egy formabontó, vibrálóan életszagú, meghatározó valóságunkkal, történelmi és egyéni traumáinkkal szembesítő fordulatos tényregény  ...

Jódal Rózsa

A cseléd anatómiája

Egy formabontó, vibrálóan életszagú, meghatározó valóságunkkal, történelmi és egyéni traumáinkkal szembesítő fordulatos tényregény  ...

Mihályi Katalin

Életkép

Majoros Sándor: Rézeleje. Magyar Napló, Budapest, 2022 A meg nem nevezett bácskai faluban 1945-ben a pálinkafőzési és -árusítási engedély protekcióhoz kötött...

Mihályi Katalin

Életkép

Majoros Sándor: Rézeleje. Magyar Napló, Budapest, 2022 A meg nem nevezett bácskai faluban 1945-ben a pálinkafőzési és -árusítási engedély protekcióhoz kötött...

Czini Zoltán

Mindenki a maga csendjében

Légrádi Gergely: Alkalomadtán. Budapest, Pesti Kalligram, 2022   „A búcsú után nincs szükség a múlt felemlegetésére” (5.) ‒ olvashatjuk Légrádi...

Czini Zoltán

Mindenki a maga csendjében

Légrádi Gergely: Alkalomadtán. Budapest, Pesti Kalligram, 2022   „A búcsú után nincs szükség a múlt felemlegetésére” (5.) ‒ olvashatjuk Légrádi...

Lódi Gabriella

Török Zoli én vagyok

Aaron Blumm: Ki ölte meg a Török Zolit? Életjel–Kalligram, Szabadka–Budapest, 2022   Sokáig váratott bennünket Aaron Blumm a Török Zoli-történetek folytatásával. A...

Lódi Gabriella

Török Zoli én vagyok

Aaron Blumm: Ki ölte meg a Török Zolit? Életjel–Kalligram, Szabadka–Budapest, 2022   Sokáig váratott bennünket Aaron Blumm a Török Zoli-történetek folytatásával. A...

Fekete J. József

„Csak a történetek és a varázslat létezik”

John Hart: Hallgass! Fordította Tóth Bálint Péter. General Press Kiadó, Budapest A könyv hátsó borítóján olvasható rövid ajánlás, amit...

Fekete J. József

„Csak a történetek és a varázslat létezik”

John Hart: Hallgass! Fordította Tóth Bálint Péter. General Press Kiadó, Budapest A könyv hátsó borítóján olvasható rövid ajánlás, amit...

Mészáros Zoltán

Akik ott lehettek volna a valódi történetben is

Lovas Ildikó: Szép Amáliák. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Tetszetős és elegáns küllemű regénnyel rukkolt elő a Forum könyvkiadó 2022...

Mészáros Zoltán

Akik ott lehettek volna a valódi történetben is

Lovas Ildikó: Szép Amáliák. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Tetszetős és elegáns küllemű regénnyel rukkolt elő a Forum könyvkiadó 2022...

Fekete J. József

Visszatérés a hagyományos krimihez

Douglas Preston – Lincoln Child: Halotti versek. Fordította Kajsza Krisztina. General Press Kiadó, Budapest, 2020 A termékeny és méltán népszerű szerzőpáros, Douglas Preston és...

Fekete J. József

Visszatérés a hagyományos krimihez

Douglas Preston – Lincoln Child: Halotti versek. Fordította Kajsza Krisztina. General Press Kiadó, Budapest, 2020 A termékeny és méltán népszerű szerzőpáros, Douglas Preston és...

Czini Zoltán

Land Roverrel Norvégián át

Kun Árpád: Takarító férfi. Budapest, Magvető, 2022 Kun Árpád északi tematikájú regényeinek a sorában a nemrég megjelent Takarító férfi...

Czini Zoltán

Land Roverrel Norvégián át

Kun Árpád: Takarító férfi. Budapest, Magvető, 2022 Kun Árpád északi tematikájú regényeinek a sorában a nemrég megjelent Takarító férfi...

Lódi Gabriella

Periratok és irodalom

Várady Tibor: Mi legyen a bronz utazóórával? Újabb történetek az irattárból. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Várady Tibor legújabb, a Forum...

Lódi Gabriella

Periratok és irodalom

Várady Tibor: Mi legyen a bronz utazóórával? Újabb történetek az irattárból. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Várady Tibor legújabb, a Forum...