Mese mindenkinek

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 – könyvborító

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022

Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a nyelv, amelyet elsőként birtokol a gyermek. Az a nyelv, amellyel a beszélő azonosul, és amellyel a beszélőt anyanyelvi beszélőként azonosítják, a legjobban ismert és a legtöbbet használt nyelv. Amikor a kisgyermek beszélni tanul, először utánozni kezdi a hallott mondatok szavainak sorrendjét, de még erősen redukálva. Ezt követi a bővítés korszaka, amikor már a környezete által kiigazított formát próbálja alkalmazni. A legérdekesebb a harmadik fázis, amikor elkezd olyan mondatokat mondani, amelyeket sosem hallott, azaz észreveszi a hallott beszédben a beszédformálás szabályait, a mondatok rejtett szerkezetét, amelyet azután alkalmazni kezd. (Vö. Papp György – Pató Imre – Vajda József: Magyar nyelv. 2005, 160.)

  Losonci Elinának a Forum Kiadó gondozásában megjelent Mirci és Bori című mesekönyve az anyanyelvtanulás fejlesztéséhez nyújt segítséget. A zentai születésű defektológus-gyógypedagógus az újvidéki Orvostudományi Karon fejezte be tanulmányait, jelenleg az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karának hallgatója, valamint a Dr. Svetozar Bojanin Általános és Középiskola gyógypedagógusa. Egy kislány édesanyjaként, saját gyermekével szerzett tapasztalatok alapján írta meg az anyanyelvi fejlesztéshez hozzájáruló mesekönyvet, amely négy nyelvi szinten jeleníti meg ugyanazt a mesét, úgy, hogy annak tartalma nem változik, csak folyamatos nyelvi átalakuláson esik át. Az egyszerűbben értelmezhető mondatoktól a komplexebb magyarázatokig haladva, Mirci és Bori kalandjain keresztül megismerkedhetünk az egyébként nehezen elmagyarázható bátorság fogalmával – olvashatjuk a kötet utószavában. A szerző öt éve dolgozik a gyógypedagógiai szakmában, de saját bevallása szerint a szakmaiság nem volt elég a könyv megírásához, anyává kellett válnia hozzá. Gyakorló szülőként és aktív könyvvásárlóként jutott el a felismerésig, hogy mire kell odafigyelni egy-egy könyv kiválasztásakor, mert előfordulhat, hogy a gyermeknek nem a korának megfelelő kiadvány tetszik meg, és a benne rejlő tartalmakat nem érti meg. Ilyenkor szükség van a szülő segítségére, és hogy saját maga találjon ki történeteket a képsorokhoz.

  A mesekönyv első két fejezete – a cica és a boci barátságának története – olyan meseszintet mutat, amely magyarázó képekből és egy-egy rövid mondatból áll, és csak annyi információt tartalmaz, amennyi az egészen kicsi gyermek számára szükséges, hogy értelmezze a történetet. A harmadik és a negyedik meseszint már részletgazdagabb képekkel és tartalmasabb meseszöveggel megjelenítve vezeti be a gyerekeket a történetbe. Négyféleképpen íródott ugyanaz a mese, a tartalma mégsem változott.

  A könyv megalkotásakor Losonci Elina munkáját szakmai tanácsadóként dr. Horváth Péter László egyetemi adjunktus segítette, aki a Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Gyógypedagógiai Tanszékének munkatársa, oligofrénpedagógia–szurdopedagógia szakos gyógypedagógia-tanár, speciálispedagógia-tanár és gyógypedagógus. Fő kutatási területei a könnyen érthető nyelv és annak alkalmazása értelmi sérült személyekkel, valamint a felnőtt értelmi sérült személyek önrendelkezése. Az illusztrációkat, melyek különleges módon készültek, és illeszkednek a négy különböző meseszinthez, kiemelve fokozódó részletgazdagságukat, Szalma Viktória tervezőgrafikus, képzőművész készítette. Alkalmazott grafikai munkájáért számos elismerésben részesült. Jelenleg a Szabadkai Kortárs Galéria megbízott igazgatója.

  Mirci és Bori történetét olyan osztályokban is alkalmazhatják a pedagógusok, ahol aktívan működik az inklúziós oktatás, és minden gyermek a saját képességeinek megfelelően tudja elsajátítani a tananyagot. A kötet szerkesztői azoknak is javasolják ezt a kiadványt, akiknek nem anyanyelvük a magyar, és nyelvtudásukat szeretnék fejleszteni.

  A nyelvtanulás bonyolult folyamatok eredménye, az anyanyelvtanulásnak, az anyanyelven való beszédnek pedig erőteljes érzelmi vetülete is van emellett, biztonságot nyújt. Mert „segítségével álmokat vagyunk képesek teremteni magunknak, intim lelkivilágunkat nyitja meg mások előtt, és teremt kapcsolatot mások megismerésének irányába”. (Lőrincze Lajos: Az anyanyelv fontossága. Debreceni Szemle, 15. 3. 409–411.)

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...