Land Roverrel Norvégián át

Land Roverrel Norvégián át

Kun Árpád: Takarító férfi. Budapest, Magvető, 2022 – könyvborító

Kun Árpád: Takarító férfi. Budapest, Magvető, 2022

Kun Árpád északi tematikájú regényeinek a sorában a nemrég megjelent Takarító férfi című a harmadik. A korábban napvilágot látott Boldog Észak (2014) és a Megint hazavárunk (2016) című könyvekkel együtt a kritika Észak-trilógiáról beszél, de a Takarító férfi a korábbi két regénytől teljesen függetlenül is olvasható.

  A kortárs magyar irodalomban is egyre népszerűbb az autofikció műfaja, amelyben az önéletrajz és a fikció olyan mértékben összemosódik, hogy nem lehet eldönteni, mi a valós és mi az írói képzelet szüleménye. Ilyen autofikció például a nemrégiben megjelent Lovak a folyóban című Bertók Imre-regény, de több példát is felhozhatnánk a kortárs magyar irodalomból. A Takarító férfi első részében az egyes szám első személyű narrátori hang az önéletrajziságot részesíti előnyben, ugyanis a Norvégiába való költözésről és annak következményeiről ír, az ottani hétköznapokba és a narrátor családjának mindennapjaiba nyerünk betekintést. Aki veszi a fáradságot, s utánajár Kun Árpád életútjának, annak nyilvánvalóvá válik, hogy Medárdus (a regény narrátora) a 2006 óta Norvégiában élő szerző megfelelője. A második résztől lesz egyre hangsúlyosabb a fikciós szál, amikor feltűnik a Haitiről származó Justin, amit követően már kétséget kizáróan autofikciót olvasunk. A regényben (valóság és fikció jelenlétének mértékétől függetlenül) mindvégig megfigyelhető a személyesség igénye, ami alkalmas a traumatikus tapasztalatok analizálására, ezáltal az olvasó a hétköznapok problémáiba mélyreható betekintést nyer.

  Kun Árpád regénye számos norvégiai helyszínre kalauzol el bennünket, de ezek többségét beszélő nevekkel ruházza fel ‒ Kakashalom, Dagályfalva, Nyugtalan Zug, Gyilkoskő stb. ‒, ami által nyilvánvalóvá válik, hogy a természetközelség ábrázolásának (annak pozitív és negatív vonatkozásaival együtt) nagy jelentőséget tulajdonít. A magyar olvasó számára ezek a leírások ámulatba ejtők, olykor megdöbbentők (egy szikla közelsége miatt gyakran egyszerűbb a ház ablakán, mint az ajtaján ki- és bejárni), s hűen tükrözik az északi hangulatot. A helyszínekhez gyakran legendák kapcsolódnak (a 18. századi dán adószedők története), ily módon Norvégia több évszázados történetének bizonyos szegmenseibe is betekintést nyerünk. A kakashalmiak zárkózottsága pedig a tipikus norvég ember mentalitását hivatott bemutatni, amelyről időnként vicces megjegyzések is elhangzanak.

  A regényben igen sok a haláleset, ami nem véletlen, ugyanis Medárdus egy „gondoskodóközpontban” takarít, és teszi tisztába az ápolásra szorulókat, de autóbalesetet is szenved, amely által ő maga is megtapasztalja a halálközeli élményt. Ezt követően vásárolja meg Land Roverét, amelyre igen büszke, szinte oldalanként említést tesz róla, ami nem véletlen, ugyanis a kakashalmi elszigeteltségből a Land Rover jelenti a kiutat. Bár a narrátort súlyos veszteségek is érik (például Justin halála), mégsem uralkodik el rajta a mindent maga alá temető letargikus érzés, mivel ebben a történetben elsősorban a túlélés, az újrakezdés, a beilleszkedés, valamint a lehetőségek megléte felülkerekedik a számos melankolikus szólamon.

  A Takarító férfi a 21. századi norvég életmódot és társadalmat a nagycsaládos magyar bevándorló (Medárdusnak és feleségének négy gyermeke van) szemszögéből ábrázolja. Ebből kifolyólag nem véletlen, hogy görbe tükröt is tart mind a norvégok mentalitása, mind a magyar bürokratikus rendszer elé. A narrátori tapasztalat szerint Norvégiában még a norvég nyelv megfelelő ismerete nélkül is egyszerűbb az ügyintézés, mint odahaza, Magyarországon, ahol a hivatalok még a saját döntéseik hitelességét is megkérdőjelezik (az okmányiroda által kiadott útlevél hitelességének a megkérdőjelezése az okmányiroda által stb.). Norvégiában viszont Bevezetés a norvégok közé című kézikönyveket osztogatnak a bevándorlóknak, így hívva fel a figyelmet arra, hogy milyen mértékben kívülállók a norvégok az átlagos európaiakhoz viszonyítva.

  A kötet legszebb részeit (a természetleírás mellett) azok az egységek képezik, amelyek a többnyelvűségről, az anyanyelvnek az ember életében betöltött szerepéről szólnak. A narrátor gyakran vissza-visszatér a nyelvi kisebbségi helyzetből fakadó helyzetek bemutatásához, ami arra készteti, hogy részletesen kifejtse az (anya)nyelv(nem)ismerettel kapcsolatos nézeteit, s ezek olykor igen költői megfogalmazásokat eredményeznek.

  Kun Árpád legújabb regénye a 2022-ben megjelent kortárs magyar irodalmi alkotások egyik jeles darabja, amely a bemutatott jelenségeket illetően igen széles skálán mozog, igyekszik hű képet festeni mindarról, amit északi hangulatnak, északi sajátosságoknak nevezünk. Sajnálatosnak mindössze azt tartom, hogy a kötet borítója nem túl igényes. Bár a bálnának időnként jut kisebb-nagyobb szerep a Takarító férfiben, mégsem tartom ezt elég hangsúlyosnak ahhoz, hogy a könyv borítójára egy ekkora bálna kerüljön. Első ránézésre úgy tűnt, hogy egy, az 1970-es vagy 1980-as években megjelent könyvet tartok a kezemben.

Jódal Rózsa

Mocsarak helyén

Bordás Győző – Bordás Attila: Csatorna született. Kiss József műve (Kétnyelvű kiadás). Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet...

Jódal Rózsa

Mocsarak helyén

Bordás Győző – Bordás Attila: Csatorna született. Kiss József műve (Kétnyelvű kiadás). Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet...

Fodor István

A jó szolgálatában egy életen át

Korsós Tünde: Az Úr az én őriző pásztorom. Édesapám, Kiss Antal református lelkipásztor életútja. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta,...

Fodor István

A jó szolgálatában egy életen át

Korsós Tünde: Az Úr az én őriző pásztorom. Édesapám, Kiss Antal református lelkipásztor életútja. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta,...

Lódi Gabriella

Gion Nándor öröksége

Emberi módon. Gion Nándor Novellapályázat 2021. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Gion Nándor a vajdasági magyar irodalom neoavantgárd törekvéseinek egyik...

Lódi Gabriella

Gion Nándor öröksége

Emberi módon. Gion Nándor Novellapályázat 2021. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Gion Nándor a vajdasági magyar irodalom neoavantgárd törekvéseinek egyik...

Antalovics Péter

Közös múltunk súlya

Silling István: Bácskai emlékezések. Grafoprodukt, 2023 A történelemfilozófia egyik sarokpont jellegű kérdése, hogy mekkora szerepük van az egyes embereknek, az...

Antalovics Péter

Közös múltunk súlya

Silling István: Bácskai emlékezések. Grafoprodukt, 2023 A történelemfilozófia egyik sarokpont jellegű kérdése, hogy mekkora szerepük van az egyes embereknek, az...

Fekete J. József

Ocsmány dolgok a semmi közepén

Lee Child: Megérte meghalni. Fordította Gieler Gyöngyi. Második, javított kiadás. General Press Kiadó, Budapest, 2021 A regény címe morbid és megdöbbentő. Ugyan mi az, amiért...

Fekete J. József

Ocsmány dolgok a semmi közepén

Lee Child: Megérte meghalni. Fordította Gieler Gyöngyi. Második, javított kiadás. General Press Kiadó, Budapest, 2021 A regény címe morbid és megdöbbentő. Ugyan mi az, amiért...

Czini Zoltán

Ravaszsággal legyőzhető

Alex Dahl: Köd utána. Budapest, Animus Kiadó, 2023 Az Animus Kiadó 2007 óta adja ki a skandináv krimik sorozatot, amelynek népszerűsége mind a mai napig töretlen. A sorozatban...

Czini Zoltán

Ravaszsággal legyőzhető

Alex Dahl: Köd utána. Budapest, Animus Kiadó, 2023 Az Animus Kiadó 2007 óta adja ki a skandináv krimik sorozatot, amelynek népszerűsége mind a mai napig töretlen. A sorozatban...

Bordás Győző

Egy életmű másfél ezer adata

Bela Duranci-bibliográfia (1960–2020). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Bela Durancinak, „Szabadka első okleveles művészettörténészének” (Bács, 1931 –...

Bordás Győző

Egy életmű másfél ezer adata

Bela Duranci-bibliográfia (1960–2020). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Bela Durancinak, „Szabadka első okleveles művészettörténészének” (Bács, 1931 –...

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...