Korrajz személyes történetekkel átszőve

Korrajz személyes történetekkel átszőve

Bordás Győző: Velünk történt. Válogatott novellák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 – könyvborító

Bordás Győző: Velünk történt. Válogatott novellák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023

Kíváncsiság és mesélőkedv. Ma is ez jellemzi az immár 75 éves Bordás Győzőt. Rögzültek benne a gyermekkorában a szülei verbászi virágkertészetében egy-egy virágcsokor vagy koszorú megrendelésekor hallott történetek, amelyekben múlt és jelen is szerepet kapott, emberi sorsok, tragédiák bontakoztak ki. A szomszédban, Pechán Béláéknál a képzőművészet iránt ébredt fel egy életen át tartó szenvedéllyel az érdeklődése. Szirmai Károly író figyelt fel a gimnazista Bordás Győző első szárnypróbálgatásaira, mesélt neki a vajdasági magyar irodalmi élet múltjáról.

  Fiatal újságíróként a hetvenes években végigkísérte a művelődési élet minden fontos momentumát, például az Újvidéki Színház 1973-as létrejöttét, ott volt a Kanizsai Írótábor első összejövetelén is. Később a Híd irodalmi folyóirat szerkesztőjeként, a Forum Könyvkiadó vezetőjeként ugyancsak az irodalmi és képzőművészeti élet nagyjaival volt állandó kapcsolatban, barátságban, s bokros teendői közepette mindig szakított időt azokra a beszélgetésekre, amelyek ma már a művelődéstörténet, művészettörténet, irodalomtörténet tárgykörébe tartoznak.

  Mindezek az élmények, tapasztalatok akár áttételesen, regények, dokumentumnovellák, monográfiák, tárcák formájában meg is jelentek az évtizedek során eddigi irodalmi opusában. Ugyanígy irodalmi munkássága szerves részét képezi a családja, szülővárosa gazdag múltja, e közeg jellegzetes személyiségei sorsának alakulása is a történelem viharos fordulatai közepette.

  A 75. születésnap kapcsán most megjelent novellák mögött óriási kutatómunka, dokumentumanyag áll, de Bordás Győző úgy tud mesélni a tényeken túl a múltbeli mindennapokról, hogy a fikciót is hitelesnek érezzük, egyszerűen ott vagyunk mi is a történet sodrásában. Beavatottá válunk, legyen szó családi titkokról, háborús időkről, néma daccal, méltósággal lerótt kegyeletről. Az egyik novella főhősével, a korosodó íróval együtt olvassuk a rosszindulattól csöpögő és cseppet sem veszélytelen recenzensi jelentést a hetvenes évekből. Egy másik novella olvasásakor ámulunk, mi mindent rejt az egykori III/III-as akta, amelyben a besúgói jelentésben a megfigyeltek között „B. Gy. jugoszláv állampolgár” is szerepel. Az íróval együtt éljük át ismét Újvidék ’99-es bombázását. Ez utóbbinál óhatatlanul felidézzük a párhuzamos élményanyagot, és bizony egy-egy novella olvasásakor az is felmerül bennünk, mi mindennek nem jártunk utána saját családunk, szülővárosunk történetével kapcsolatban, mennyi a fehér folt. Bordás Győző rendkívül igényesen megírt történeteit olvasva nem csak egy-egy korszak, egy-egy közeg elevenedik meg, miközben minden dokumentumnovellában van olyan elem, amit csak ő mesélhet el, és ezáltal sokkal tájékozottabbak is leszünk múltunkról.

  A Velünk történt Bordás Győzőnek az elmúlt évtizedekben született kisprózáiból készült válogatás. A 24 novellát tartalmazó kötetet Buzás Márta szerkesztette biztos kézzel és ízléssel, aki lektorként évtizedeken át közvetlen munkatársa volt az írónak. A kötetben szereplő dokumentumnovellákat Maurits Ferenc festőművész válogatásában Hangya András festményei illusztrálják, gazdagítják. Miért éppen Hangya alkotásai? A kötet olvasásakor ez is kiderül.

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...