Ki senkié sem, az mindenkié

Ki senkié sem, az mindenkié

Bogdán József: Még utoljára. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 – könyvborító

Bogdán József: Még utoljára. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022

 

„A múlt kép-, szöveg- és hangtöredékek formájában – szünet nélkül – árad, tör felszínre Bogdán József költészetében és lírai prózájában, az emlékképnek és a gondolatnak nincs szüksége levegővételre, amit másként, írott szövegben, írásjelekkel jelölünk” – áll a kötet fülszövegében. A központozás nélküli szövegek egymásban átfolyó képek, az emlékezés manifesztumai. Bogdán Józsefnek mostoha gyermekkora volt, miután édesanyja meghalt, testvéreivel nevelőszülőkhöz került. Az általános iskolát Magyarkanizsán és Nagybecskereken végezte el, majd a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban érettségizett. 1983-ban szerzett teológia és filozófia szakon diplomát a horvátországi Diakováron, abban az évben szentelték pappá is. Számos bánáti helységben volt segédlelkész, majd plébános. Jelenleg Nagykikindán teljesít szolgálatot. 1999-től tagja a Magyar Írószövetségnek, versei szerb, horvát, román és francia nyelven is megjelentek. Szenteleky- és Herceg János irodalmi díjas költő, a Magyar Művészetért Alapítvány Ex Libris díjának kitüntetettje.

  A Forum Könyvkiadónál megjelent kötete sorrendben a tizenötödik. Ezekben a versekben a lírai én az emlékezés képein átvezetve az egyetemes trauma létélményéhez tart, passió ez, vagy inkább egyfajta El Camino a léleknek, aminek végén azonban nincs megkönnyebbülés, nincs magyarázat, megtisztulás. A kötetet átszövi a költőnek a roma származásához, ehhez a kultúrához való viszonyulása, a magyar mellett a cigány nyelv is megjelenik több vers fontos elemeként.

  A keresztény szenvedéstörténet szerint Krisztus azért lett áldozattá, hogy ne legyen több áldozat. „Nyisd meg szemeimben örökké folyó könnyek forrásait.” (Augustinus) A költő küldetése, hogy ezt tudatosítsa bennünk, vannak szenvedéstörténetek, mindenki sorsa magában hordozza ezt is, de egyben azt a feladatot, hogy rövid emberi létünkben teljesedjünk ki, tegyünk valami olyat, amivel valami maradandót hagyunk magunk után.

  Az anya halála, az árvaság, szeretetlenség, nélkülözés, a szegénység és a nyomor gyötrelmeinek képei jelennek meg verseiben. „Íme itt vagyok uram íme itt van a te gyermeked” – a Gyónom a mindenható Istennek ciklus kezdő versében megnyugvás, Istentől való megszólítottság és az árvaság létének feloldása manifesztálódik, „észreveszem hogy ebben az egy mondatban / Benne van az apai és anyai szeretet minden fenséges pillanata”. A valakihez tartozás érzése, a Szűzanya gyermekeként való létezés kívánsága fejeződik ki: „Szűzanyám tiéd akarok lenni a TE tiszta / Gyermeked de mindig mindig elesek / És bűneim hangosan csivitelnek bennem”.

  A keresztény költészet rangos képviselőinek sorába emeli Bogdán Józsefet, hogy a költészetet is úgy műveli, ahogyan lelkészi hivatását is egész életében: küldetésként, olyan üzenetet közvetítve, amely reményt ad a reménytelenségben.

  A Magyar Művészetért Alapítvány elismerésének átadásakor a következőképpen méltatták: „Ex Libris díjat adományozunk a költőnek és papnak, aki egy eldugott bánáti faluban éli mindennapjait, végzi szolgálatát, esket, keresztel, betegeket látogat, temet és temet, naponta misézik, sokszor két faluban is, hittant tanít, felkészíti a gyermekeket a szentségek befogadására, és minden szavával tanít kicsiket és nagyokat, lelkeket gyógyít, s ha van egy kis ideje, ajándékot készít, vagyis verseket ír olvasóinak. Akár egy XXI. századi Virág Benedek.”

  Kosztolányi Dezső Számadását idézhetjük az új kötet kapcsán. Bogdán József új verseiben az árvaság, a sehova sem tartozás érzése átmagasztosul, és a közösségért való tenni akarás, a hit és a költészet erejével más kiutakat is mutat a magány erdejéből: „Ki senkié sem, az mindenkié.” Bogdán József mindannyiunké.

Jódal Rózsa

Mocsarak helyén

Bordás Győző – Bordás Attila: Csatorna született. Kiss József műve (Kétnyelvű kiadás). Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet...

Jódal Rózsa

Mocsarak helyén

Bordás Győző – Bordás Attila: Csatorna született. Kiss József műve (Kétnyelvű kiadás). Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ – Tiski cvet...

Fodor István

A jó szolgálatában egy életen át

Korsós Tünde: Az Úr az én őriző pásztorom. Édesapám, Kiss Antal református lelkipásztor életútja. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta,...

Fodor István

A jó szolgálatában egy életen át

Korsós Tünde: Az Úr az én őriző pásztorom. Édesapám, Kiss Antal református lelkipásztor életútja. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta,...

Lódi Gabriella

Gion Nándor öröksége

Emberi módon. Gion Nándor Novellapályázat 2021. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Gion Nándor a vajdasági magyar irodalom neoavantgárd törekvéseinek egyik...

Lódi Gabriella

Gion Nándor öröksége

Emberi módon. Gion Nándor Novellapályázat 2021. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022   Gion Nándor a vajdasági magyar irodalom neoavantgárd törekvéseinek egyik...

Antalovics Péter

Közös múltunk súlya

Silling István: Bácskai emlékezések. Grafoprodukt, 2023 A történelemfilozófia egyik sarokpont jellegű kérdése, hogy mekkora szerepük van az egyes embereknek, az...

Antalovics Péter

Közös múltunk súlya

Silling István: Bácskai emlékezések. Grafoprodukt, 2023 A történelemfilozófia egyik sarokpont jellegű kérdése, hogy mekkora szerepük van az egyes embereknek, az...

Fekete J. József

Ocsmány dolgok a semmi közepén

Lee Child: Megérte meghalni. Fordította Gieler Gyöngyi. Második, javított kiadás. General Press Kiadó, Budapest, 2021 A regény címe morbid és megdöbbentő. Ugyan mi az, amiért...

Fekete J. József

Ocsmány dolgok a semmi közepén

Lee Child: Megérte meghalni. Fordította Gieler Gyöngyi. Második, javított kiadás. General Press Kiadó, Budapest, 2021 A regény címe morbid és megdöbbentő. Ugyan mi az, amiért...

Czini Zoltán

Ravaszsággal legyőzhető

Alex Dahl: Köd utána. Budapest, Animus Kiadó, 2023 Az Animus Kiadó 2007 óta adja ki a skandináv krimik sorozatot, amelynek népszerűsége mind a mai napig töretlen. A sorozatban...

Czini Zoltán

Ravaszsággal legyőzhető

Alex Dahl: Köd utána. Budapest, Animus Kiadó, 2023 Az Animus Kiadó 2007 óta adja ki a skandináv krimik sorozatot, amelynek népszerűsége mind a mai napig töretlen. A sorozatban...

Bordás Győző

Egy életmű másfél ezer adata

Bela Duranci-bibliográfia (1960–2020). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Bela Durancinak, „Szabadka első okleveles művészettörténészének” (Bács, 1931 –...

Bordás Győző

Egy életmű másfél ezer adata

Bela Duranci-bibliográfia (1960–2020). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Bela Durancinak, „Szabadka első okleveles művészettörténészének” (Bács, 1931 –...

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Jovánovity Patyerek Réka

Égető kérdések

,,A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel.” (T. S. Eliot)   Margaret Atwood: Égető kérdések. Esszék és alkalmi írások 2004–2021....

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Mihályi Katalin

A másik szoba titka

Verebes Ernő: Senkim földje. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2023 A prózakötet címében szereplő senki földje mindössze néhány négyzetméternyi...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...

Fekete J. József

Tiltott határ

Carmen Mola: A legyek menyasszonya. Fordította Tolvaj Zoltán. General Press, Budapest, 2023 Végre egy krimisorozat, amelynek sikerült az első részét elcsípnem! A szerző spanyol – ez...