Ifjú versíró nemzedék

Ifjú versíró nemzedék

amit így is lehet nevezni, antológia, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka, 2021. – borító

 

amit így is lehet nevezni, antológia, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka, 2021.

 

     ilyen magasan

                           nem merülhetünk el

                           a törött izzók között, továbbra is

                           világítani fogunk. itt fent,

                           azok nélkül a fények nélkül,

                           semmit sem találunk meg, és a levegő is hideg,

                           karcol.

                           nehéz lélegeznem,

                           lassan nyújtom a kezem.

                          mikor lett ilyen sötét?

  (Poborai Örs: Volfram)

 

A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium egykori és jelenlegi diákjainak verseit tartalmazza ez a kötet. A benne szereplő fiatal szerzők azon nemzedék tagjai – a kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején születtek –, akik egy sajátos alanyi és traumalírát képviselnek a kortárs vajdasági magyar költészetben. Ez a generáció egy fokkal még pesszimistábban látja és láttatja a világot és benne elfoglalt helyét, mint a mostani harmincasok korosztálya, amely a délszláv háborúkat gyermekként élte meg. A tartós biztonság hiánya, a háború okozta létbizonytalanság rányomta bélyegét annak a korosztálynak az irodalmi munkásságára is, elsődleges „ihletforrásként” szolgálva a többnyire fragmentált, töredezett irodalmi formákhoz. Itt viszont a fiatal irodalom képviselői ennek az ellehetetlenített életnek a leképezéseit már többszörösen traumatizálva kapják. A csupán a szülők, nagyszülők elbeszéléseiből ismert valaha volt ország és jóléti társadalom már a múlté. A délszláv háborúk kirobbanása utáni visszaemlékezésekből aligha rekonstruálható az az idealizált korszak, amelynek megszűnése vízválasztót jelent a régebbi és újabb nemzedék között. („tényleg nem tudom mi az a háború / nem éltem a kilencvenes években / érteni tudom érezni nem”. Bagdal Zoltán: Lenni vagy maradni)

   A verseket olvasva megrázó élményt jelent az olvasónak, hogy a szerzők fiatal kora ellenére a személyes trauma vezérmotívumként vonul végig a versekben, nemzedéki létélményként az otthontalanságérzet, a keserű tapasztalatok, a halál, az elmúlás képei dominálnak. A szerelem témája is inkább párkapcsolati csalódások, az egyedüllét, a kiszolgáltatottság verssorait ihlette.

A kötet öt ciklusba rendezve 43 verset tartalmaz, Bagdal Zoltán, Bicskei Armand, Calbert Anikó, Dimitrov Nikoletta, Garai Bálint, Klebecskó Ádám, Kovács Dávid, Kozma Szabolcs, Lábadi Csilla, Losoncz Orsolya, Papp Katalin, Poborai Örs, Szabó Réka Dorottya, Szél Gréta, Szögi Klaudia és Tápai Ramóna műveit. Verseikkel vajdasági és anyaországi folyóiratokban is találkozhattunk már. Papp Katalinnak önálló kötete jelent meg Kés a párna alatt címmel. A fiatal költőnőnek ebben a kötetben szereplő versei személyes tapasztalat nyomán születtek, a hollandiai munkásszállókhoz kapcsolódó élményt idézi meg, ahol biztonságosabb volt késsel a párna alatt aludni. Húsgyári munkásként pedig „a kést már úgy fogom, / mintha vele születtem / volna, de így is / fáj tartani”. (Papp Katalin: Húsgyári capriccio)

  A kosztolányis diákok verseiről talán leginkább a kortárs magyar irodalomban mostanában emlegetett jelenség, az a „lírafordulat” juthat az értelmező eszébe, amely leginkább a legutóbbi versíró nemzedék költészetében jelenik meg, amit egyfajta új gondolatiság, új irónia jellemez, amely reflektáltabb, szerteágazóbb és sötétebb, mint az eddigi versíró generációk alkotásai.

  A lélek történéseit írják ezek a fiatalok, egy új nemzedék, új versek és versformák után kutatva, kérdéseket megfogalmazva, és választ keresve azokra. Aki a művészethez fordul, párbeszédet kezdeményez.

  A kötet fedőlapján Kiss Klaudia grafikája látható, a többi illusztrációt szintén a diákok, Garai Bálint fotói és Tolnai Zsigmond grafikái képezik.

 

Szerda Balázs

“Genderkreatív nevelés”, rasszista Covid-intézkedés

Kovács István – Szánthó Miklós – Törcsi Péter szerk.: Bolond lyukból. A polkorrekt őrület szemléje. Alapjogokért Központ – Jogállam és...

Szerda Balázs

“Genderkreatív nevelés”, rasszista Covid-intézkedés

Kovács István – Szánthó Miklós – Törcsi Péter szerk.: Bolond lyukból. A polkorrekt őrület szemléje. Alapjogokért Központ – Jogállam és...

Fekete J. József

Elpuskázott lehetőségek

Philip K. Dick: Vulcanus kalapácsa. Fordította Pék Zoltán. Agave Könyvek, Budapest, 2022 Mostanság gyakran esik szó a mesterséges intelligenciáról, amely általában egy...

Fekete J. József

Elpuskázott lehetőségek

Philip K. Dick: Vulcanus kalapácsa. Fordította Pék Zoltán. Agave Könyvek, Budapest, 2022 Mostanság gyakran esik szó a mesterséges intelligenciáról, amely általában egy...

Silling István

Magyarkanizsa épített öröksége

Klamár Zoltán: Örökségünk. Magyarkanizsai képeskönyv. József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa, 2022 Vajdasági identitásjeleink egyre szaporodó kiadványai...

Silling István

Magyarkanizsa épített öröksége

Klamár Zoltán: Örökségünk. Magyarkanizsai képeskönyv. József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa, 2022 Vajdasági identitásjeleink egyre szaporodó kiadványai...

Bordás Győző

A délszláv-magyar irodalom nagykövete

Radovan Popović: Poslednji barokni Srbin. Matica srpska, Újvidék, 2021 Nemrég jelent meg Radovan Popović nyugalmazott újságírónak e különös című könyve –...

Bordás Győző

A délszláv-magyar irodalom nagykövete

Radovan Popović: Poslednji barokni Srbin. Matica srpska, Újvidék, 2021 Nemrég jelent meg Radovan Popović nyugalmazott újságírónak e különös című könyve –...

Jódal Rózsa

Folytonosan megújuló felfedezőkönyv

Vajdasági ládafia. Segédkönyv az általános iskolák 5–8. osztálya számára. Forum Könyvkiadó Intézet – Magyar Nemzeti Tanács,...

Jódal Rózsa

Folytonosan megújuló felfedezőkönyv

Vajdasági ládafia. Segédkönyv az általános iskolák 5–8. osztálya számára. Forum Könyvkiadó Intézet – Magyar Nemzeti Tanács,...

Molnár Tibor

Bajsa a nagy háborúban

Mire a falevelek lehullanak… Bajsa a nagy háborúban (1914–1918). Délvidékiek a nagy háborúban 6. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2022 A nagy háború...

Molnár Tibor

Bajsa a nagy háborúban

Mire a falevelek lehullanak… Bajsa a nagy háborúban (1914–1918). Délvidékiek a nagy háborúban 6. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2022 A nagy háború...

Lódi Gabriella

Tájba zárt magány

L. Móger Tímea: Sajátfalu. Művészetek Háza, Veszprém, 2022 A Doroszlón élő és alkotó L. Móger Tímea költő, újságíró...

Lódi Gabriella

Tájba zárt magány

L. Móger Tímea: Sajátfalu. Művészetek Háza, Veszprém, 2022 A Doroszlón élő és alkotó L. Móger Tímea költő, újságíró...

Lódi Gabriella

Szarajevó emlékének

Baráth László: Eltévedt lövedékek. Requiem egy városért. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2022   „Visszaemlékezni azért érdemes,...

Lódi Gabriella

Szarajevó emlékének

Baráth László: Eltévedt lövedékek. Requiem egy városért. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2022   „Visszaemlékezni azért érdemes,...

Mihályi Katalin

Százötven év krónikája

  Pekár Tibor: A Szabadkai Zeneiskola története. Életjel, Szabadka, 2021     A Szabadkai Zeneiskola nemcsak az ország legrégebbi zenedéje, hanem az egyetlen olyan oktatási...

Mihályi Katalin

Százötven év krónikája

  Pekár Tibor: A Szabadkai Zeneiskola története. Életjel, Szabadka, 2021     A Szabadkai Zeneiskola nemcsak az ország legrégebbi zenedéje, hanem az egyetlen olyan oktatási...

Fekete J. József

Gyilkos félelem

  Chris Carter: Kivégzés. Második, javított kiadás. Fordította Őri Péter. General Press Könyvkiadó, Budapest, 2021   Emlékszik még valaki a Rémálom az Elm...

Fekete J. József

Gyilkos félelem

  Chris Carter: Kivégzés. Második, javított kiadás. Fordította Őri Péter. General Press Könyvkiadó, Budapest, 2021   Emlékszik még valaki a Rémálom az Elm...