Határhelyzetek

Határhelyzetek

Neven Ušumović: A csalogány nyelve. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 – könyvborító

 

Neven Ušumović: A csalogány nyelve. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022

 

A jégre tapasztottam a fülem: ütemes dobogást hallottam, jól hallatszott, hogyan ütődnek egymáshoz a zsíros tavi halak. Érthető volt a nyugtalanságuk, végre megjött a táplálék, már csak hozzá kellett férni valahogy a maguk falatjához. Ha lenne még egy kis erőm, hogy a dobolás tompa hangját követve elmásszak a lékhez, és megnézzem kedvesem iszapos sírját: ejtenék érte néhány könnycseppet.” (Neven Ušumović: Mákszem)

  A Tran(s)zakció műfordítás-sorozat legújabb kötete, a Forum Könyvkiadó gondozásában megjelent A csalogány nyelve című kiadvány Neven Ušumović elbeszéléseit tartalmazza. A zágrábi születésű író középiskolai tanulmányait Szabadkán végezte, a Zágrábi Tudományegyetemen diplomázott filozófiából, összehasonlító irodalomtudományból és hungarológiából. Első kötete, a 7 mladih 1997-ben jelent meg, a legutóbbi, a Zlatna opeklina pedig 2019-ben, amellyel kiérdemelte a legjobb horvát könyvnek járó Janko Polić Kamov-díjat. Horvátra fordította többek között Molnár Ferenctől a Pál utcai fiúkat, Esterházy Pétertől a Hrabal könyvét és Bodor Ádámtól a Sinistra körzetet.

  A csalogány nyelvének fordítása Ladányi István munkája, akinek ez az első önálló szépirodalmi fordításkötete. „A kisregénnyé összeálló elbeszéléskötetben egy már el- vagy letűnt, de bizonyos tekintetben mégis velünk élő korszak morzsáit csipegethetjük föl egy sokak számára szürreálisnak tűnő és hallucinációkkal teli térben” – írja Sirbik Attila a kötet utószavában. Ušumović egy letűnt korszak képét adja vissza ezekben a novellákban. Jugoszlávia felbomlása után járunk, a délszláv háborúk korai időszakában a háborús hátországban. Mindenféle szerzeteket felvonultat, Bácska térképét rajzolva fel közben, van itt bácskai bölcs, ügyes jégvágó, császári beamter, vízmérő, középiskolai asztalitenisz-edző, nagyvárosi történelemtanár, szabadkai japán free jazz zenészek a kilencvenes évekből, fura suhancok punk vezetővel…

  Szabadka pedig állandó és visszatérő helyszíne a történeteknek. „A hó gyorsan olvadt a Radić fivérek utca sárga téglaburkolatán. A teljes benzinhiány ellenére az autók kora reggel óta folyamatosan keringtek Szabadkán. Amikor a városatyák mintegy száz esztendeje úgy döntöttek, hogy égetett téglával borítják be a kocsiutat, a kocsik elé fogott lovak patájának kopogását hallucinálták, hogy milyen megnyugtatóan visszhangzik majd a kövezeten. Ugyanez az utca most ájultan szendergett a dörömbölő gépkocsik elfojtott zajába burkolózva.”

  Neven Ušumović egykori szabadkai lakosként Csáth Géza nyomában is jár a Mákszem című novellában; azonos című 2009-es elbeszéléskötetében (Makovo zrno) meg is jelöli, mivel kapcsolhatók össze az egyes darabok: Csáth Géza rövidtörténeteinek motívumai nyomán (Szabadka, 1887 – Subotica, 1919). Itt „a paratextus, a magyar szerzőre történő utalással, az alapvető életrajzi adatokkal, köztük a szülőváros és az elhalálozási hely magyar, illetve szerb megnevezésével jelzi, hogy Csáth novelláin túl a szövegek nyitnak Csáth Géza, illetve Brenner József életrajza, valamint Szabadka földrajzi-történeti helyszínei felé is, lehetővé téve, hogy a létesülő fiktív világba beleágyazódjanak a Csáth-novellák fiktív világából, illetve az irodalomtörténeti, történelemből és nem kevésbé a reáliák világából szerzett tapasztalataink” – írta tanulmányában Ladányi István. (Között. Híd, 2013. szept.) A novella legfőbb szövegelőzménye a csáthi életmű: „Végre, végre megkaptam a főszerepet, végre itt a monológom, megszázszorozódva. Hálásan fordultam abba az irányba, amerre Jóskát láttam eltűnni az előbb, de nem vettem észre semmit. Elvakítottak a színpad reflektorai. Ha ez az a pillanat, amikor minden kívánságom teljesül, akkor nagy varázslónk teste, akit Jóskának becéztünk, már a tó fenekén nyugszik, egy vízinövényekből készült ágyon. Dicsőség neki!”

  Határterületeken játszódnak a történetek, átvitt és konkrét értelemben is. Ugyanúgy, mint Csáthnál, aki folyamatosan különféle értelemben vett határterületeken mozgott, élet és halál, álom és valóság határterületén. Az országhatárok nála csak az élete végén meghúzott határok által váltak jelentőssé, a kötet novellái pedig a kilencvenes évek háború okozta határmozgásai mentén térképezhetők fel.

  A határ tulajdonképpen egy állapot, mely az álom és ébrenlét, képzelet és valóság közötti vékony mezsgyén található. Valahol ott, ahol Neven Ušumović hősei járnak, az idő nélkül való öröklét felé tartva: „Így csak fekszem, szememben a Nappal, lelkem elválik átfagyott testemtől, és kiéhezett ragadozóként elvegyül a halrajokkal a jég alatt, hogy megkaparintsa végre zsákmányát.”

 

 

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...