Szórakoztató kritika

Szórakoztató kritika

Haklik Norbert: A Tallin-Zágráb-Bukarest tengely. Orpheusz, 2018.

Haklik Norbert: A Tallin–Zágráb–Bukarest tengely, Orpheusz, 2018

Ritkán fordul elő olyan dolog az életemben, hogy egy kritika- vagy tanulmánykötetet, esetleg monográfiát akkora lendülettel olvassak, mintha csak szép- vagy szórakoztatóirodalmi alkotásról lenne szó. Az, hogy mindez mégis megtörtént Haklik Norbert A Tallin–Zágráb–Bukarest tengely kritikákat tartalmazó könyvével, sokat elárul annak olvasmányos stílusáról. Soha nem volt még rá példa, hogy egy szakszövegeket tartalmazó kötet böngészésekor hangosan felnevessek, mintha csak egy könnyed délutáni komédiát tartanék a kezemben. De – ahogy mondani szokás – egyszer mindennek eljön az ideje.

  Az okokat, azaz hogy Haklik Norbert kritikái hogyan voltak minderre képesek, egészen az utolsó oldalakig kerestem, de egyértelmű választ sajnos nem tudtam megfogalmazni. Talán nem is akkora probléma ez, mert bármely kritika- és/vagy tanulmánykötet elsődleges célja az kell(ene), hogy legyen, hogy továbbolvasásra serkentse a befogadót. Ez pedig kétségkívül megtörtént a taglalt könyv esetében: a tartalomjegyzékben fellelhető 28 cím 28 szépirodalmi alkotást rejt, ezek közül tízhez (!) azonnal kedvet kaptam, s amint a könyvesboltok engedik, négyet máris megrendelek közülük, a maradékot pedig csak azért nem tudom egyből akvirálni, mert tájainkon nehezen kaphatóak. Ezzel elérkeztünk a vizsgált hármas tengely legnagyobb vonzerejével bíró pontjához, ugyanis Haklik olyan, a fizikai térben és térpoétikailag egyaránt hozzánk közel álló könyvekről írt kritikát, amelyeknek történetei rendkívül ismerősen csengenek térségünkben, és amelyeknek a nyelvi kódjai nem igényelnek hosszas dekódolást.

  A kötet címében felvázolt tengely két állomása (Zágráb és Bukarest) a szomszédban van, a legtávolabb eső pontja (Tallinn) pedig egzotikusságával hívja fel magára a figyelmet. A „messzi” északra és Észtországra egyfajta utópiaként is szokás tekinteni a kelet-közép-európai világból, de akár a fejlett Nyugatnak a jövőképét is felfedezhetjük A létező Norvégia című fejezetben. Haklik elemzésének erőssége, hogy úgy ír kritikát az alkotásokról, hogy közben jómaga rávilágít az azokban megbúvó társadalmi jelenségekre, nemegyszer ő – kritikaíróként – véleményez. Kiemelendő még az a könnyedség, amivel beemeli a szövegbe az idegen nyelvű kifejezéseket: ezek egyrészt megkönnyítik az irodalomban nem igazán jártas olvasó dolgát, másrészt a szerző intellektusát is jól példázza, hogy ezek a szókapcsolatok egyszer sem öncélúak, s kizárólag akkor használja őket, ha azoknak még nem találták meg tökéletes magyar megfelelőjét: self-made man, understatement, terra incognita stb.

  Hiba lenne kihagyni a kritikakötet kritikájakor Haklik kettős elemzési szempontját. A fordítók és a fordítások jelentőségét gyakran még ma is elhanyagolja az irodalom, ezért is dicsőítő mozdulat, hogy a szerző nemcsak az alkotások stílusát és történetét, hanem a fordítók munkáját és a fordítások fineszességét is hangsúlyozza. A hármas tengely térben és szokásaiban nem esik messze a magyarországi vagy a vajdasági olvasótól, de az átültetés során finomhangolásra szükség van, ezért is kiváló, hogy Haklik nem feledkezik meg a műalkotások ezen szegmenséről sem. Az, hogy A Tallin–Zágráb–Bukarest tengelyt mégsem nevezhetem tökéletesnek, egyetlen apró, számomra mégis bosszantó dolognak tulajdonítható. Tudom, nincs hibátlan tördelés és korrektúra, de feltűnőek az elírások és a pontatlanságok, mintha egy utolsó szerkesztői áttekintés hiányozna: ez korántsem jelenti azt, hogy a helyesírás általános iskolás nívóján van, az észrevételem szigorúan az irodalmi szintre értendő.

  Összességében csak ismételni lehet mindazt, amit Haklik Norbert egy másik kötet vizsgálatakor már megfogalmazott, hiszen csak remélhetjük, hogy ezt az alkotást „hamarosan olyan antológiák követik, amelyek a román, délszláv, ukrán vagy éppen a szlovák irodalmak legifjabb alkotóinak novellisztikáját mutatják be a magyar olvasóközönségnek – megannyi terra incognitát, amely földrajzi közelségének dacára még mindig felfedezésre vár” (HAKLIK 2018; 60).

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Fekete J. József

A szerzőpáros új sorozata

Douglas Preston – Lincoln Child: A csontok rejtélye. (Nora Kelly 1.) Fordította Kajsza Krisztina. General Press Könyvkiadó, Budapest A szerzőpáros eddig már húsz krimit írt Pendergast, az FBI...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Csík Mónika

Varázsfölde megmentése

M. Nyirő Mária: A varázsmag szövetsége. Manó Könyvek Kiadó, 2021 Ki gondolná, hogy különös dolgok bárkivel és bármikor megtörténhetnek? Illetőleg: ki...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Czini Zoltán

Fehérség a fekete sötétségben

Jon Fosse: Fehérség. Budapest, Kalligram, 2024 Jon Fosse Fehérség című művének magyar nyelvű kiadására nem kellett sokat várnunk. Az eredeti, norvég nyelvű kiadás...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Fekete J. József

Mi lehet Isten célja?

A tudomány bizonyítja Isten létét? Robert J. Sawyer: Kifürkészhetetlen. Fordította Bagi Gábor. Metropolis Media Group Kft., Budapest, 2014 Az ateistákon kívül az emberiség...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Jódal Rózsa

Amikor kalászba szökken a búzavetés

Sándor Zoltán Apátlanok. Novelláskötet. zEtna, Zenta, 2023 Sándor Zoltán 1973-ban Nagybecskereken született, Szabadkán élő vajdasági magyar író,...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Kovács Jolánka

A fény kint rekedt

Halmosi Sándor: Tantra és hőszivattyú. A mélyalkalmazkodás napi csodái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2023   Aki ismeri Halmosi Sándor versesköteteit, A démonokkal...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Antalovics Péter

Lordanya képzelete

Bicskei Gabriella: Lordanya képpel. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2023 Hol húzódik a hármas határ alkotó, mű és befogadó között? Bicskei Gabriella regénye...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Fekete J. József

Lélekgyilkosság

Arnaldur Indriðason: Kihantolt bűnök. Fordította Tótfalusi István. Animus Kiadó, Budapest, 2007 Lapunk hasábjain már ismertettem az izlandi szerző Hidegzóna című,...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...

Czini Zoltán

A 13-as szám bűvöletében

Jon McGregor: A 13-as tározó. Magvető Kiadó, Budapest, 2022 Jon McGregor regényének kerettörténetét egy tizenhárom éves lány eltűnése képezi. A gyakran Beckynek...