Szórakoztató kritika

Szórakoztató kritika

Haklik Norbert: A Tallin-Zágráb-Bukarest tengely. Orpheusz, 2018.

Haklik Norbert: A Tallin–Zágráb–Bukarest tengely, Orpheusz, 2018

Ritkán fordul elő olyan dolog az életemben, hogy egy kritika- vagy tanulmánykötetet, esetleg monográfiát akkora lendülettel olvassak, mintha csak szép- vagy szórakoztatóirodalmi alkotásról lenne szó. Az, hogy mindez mégis megtörtént Haklik Norbert A Tallin–Zágráb–Bukarest tengely kritikákat tartalmazó könyvével, sokat elárul annak olvasmányos stílusáról. Soha nem volt még rá példa, hogy egy szakszövegeket tartalmazó kötet böngészésekor hangosan felnevessek, mintha csak egy könnyed délutáni komédiát tartanék a kezemben. De – ahogy mondani szokás – egyszer mindennek eljön az ideje.

  Az okokat, azaz hogy Haklik Norbert kritikái hogyan voltak minderre képesek, egészen az utolsó oldalakig kerestem, de egyértelmű választ sajnos nem tudtam megfogalmazni. Talán nem is akkora probléma ez, mert bármely kritika- és/vagy tanulmánykötet elsődleges célja az kell(ene), hogy legyen, hogy továbbolvasásra serkentse a befogadót. Ez pedig kétségkívül megtörtént a taglalt könyv esetében: a tartalomjegyzékben fellelhető 28 cím 28 szépirodalmi alkotást rejt, ezek közül tízhez (!) azonnal kedvet kaptam, s amint a könyvesboltok engedik, négyet máris megrendelek közülük, a maradékot pedig csak azért nem tudom egyből akvirálni, mert tájainkon nehezen kaphatóak. Ezzel elérkeztünk a vizsgált hármas tengely legnagyobb vonzerejével bíró pontjához, ugyanis Haklik olyan, a fizikai térben és térpoétikailag egyaránt hozzánk közel álló könyvekről írt kritikát, amelyeknek történetei rendkívül ismerősen csengenek térségünkben, és amelyeknek a nyelvi kódjai nem igényelnek hosszas dekódolást.

  A kötet címében felvázolt tengely két állomása (Zágráb és Bukarest) a szomszédban van, a legtávolabb eső pontja (Tallinn) pedig egzotikusságával hívja fel magára a figyelmet. A „messzi” északra és Észtországra egyfajta utópiaként is szokás tekinteni a kelet-közép-európai világból, de akár a fejlett Nyugatnak a jövőképét is felfedezhetjük A létező Norvégia című fejezetben. Haklik elemzésének erőssége, hogy úgy ír kritikát az alkotásokról, hogy közben jómaga rávilágít az azokban megbúvó társadalmi jelenségekre, nemegyszer ő – kritikaíróként – véleményez. Kiemelendő még az a könnyedség, amivel beemeli a szövegbe az idegen nyelvű kifejezéseket: ezek egyrészt megkönnyítik az irodalomban nem igazán jártas olvasó dolgát, másrészt a szerző intellektusát is jól példázza, hogy ezek a szókapcsolatok egyszer sem öncélúak, s kizárólag akkor használja őket, ha azoknak még nem találták meg tökéletes magyar megfelelőjét: self-made man, understatement, terra incognita stb.

  Hiba lenne kihagyni a kritikakötet kritikájakor Haklik kettős elemzési szempontját. A fordítók és a fordítások jelentőségét gyakran még ma is elhanyagolja az irodalom, ezért is dicsőítő mozdulat, hogy a szerző nemcsak az alkotások stílusát és történetét, hanem a fordítók munkáját és a fordítások fineszességét is hangsúlyozza. A hármas tengely térben és szokásaiban nem esik messze a magyarországi vagy a vajdasági olvasótól, de az átültetés során finomhangolásra szükség van, ezért is kiváló, hogy Haklik nem feledkezik meg a műalkotások ezen szegmenséről sem. Az, hogy A Tallin–Zágráb–Bukarest tengelyt mégsem nevezhetem tökéletesnek, egyetlen apró, számomra mégis bosszantó dolognak tulajdonítható. Tudom, nincs hibátlan tördelés és korrektúra, de feltűnőek az elírások és a pontatlanságok, mintha egy utolsó szerkesztői áttekintés hiányozna: ez korántsem jelenti azt, hogy a helyesírás általános iskolás nívóján van, az észrevételem szigorúan az irodalmi szintre értendő.

  Összességében csak ismételni lehet mindazt, amit Haklik Norbert egy másik kötet vizsgálatakor már megfogalmazott, hiszen csak remélhetjük, hogy ezt az alkotást „hamarosan olyan antológiák követik, amelyek a román, délszláv, ukrán vagy éppen a szlovák irodalmak legifjabb alkotóinak novellisztikáját mutatják be a magyar olvasóközönségnek – megannyi terra incognitát, amely földrajzi közelségének dacára még mindig felfedezésre vár” (HAKLIK 2018; 60).

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

A történetépítés jó és gyenge példája

Chris Carter: Vadász. Fordította Őri Péter. General Press, Budapest, 2022; Chris Carter: A hívás. Fordította Szabó István. General Press, Budapest, 2022 A thriller és a krimi elengedhetetlen...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Fekete J. József

Minden a családban marad

Heidi Perks: Aki keres, az talál. Fordította: Bozai Ágota. Álomgyár Kiadó, Budapest, 2020 Úgy tűnik, hogy egy hatásos pszichothrillerhez elengedhetetlen egy holttest, amely eleve...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Jódal Rózsa

A barátság verspillérekre épült hídja

Bordás Győző – Vujicsics Marietta szerk.: Novi duhovni most – Új szellemi híd. Újvidék–Budapest. Újvidéki Írók Egyesülete, 2022 Az Újvidéki...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Lódi Gabriella

Mese mindenkinek

Losonci Elina: Mirci és Bori. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Az anyanyelv mibenlétének meghatározása nem egyszerű, Szépe György nyelvészprofesszor, szemiotikus szerint az a...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Kurcz Ádám István

Minden leírt betű hitvallás

Húsz éve halt meg, de írásai révén újra egyre inkább velünk van egyik legnagyobb írónk   Megjelenés előtt Gion Nándor életműkiadásának...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Fekete J. József

Kire marad a sorozat?

Lee Child – Andrew Child: Az őrszem. Fordította Gieler Gyöngyi. General Press Kiadó, Budapest, 2021   Mindmáig nem tudom elképzelni, hogyan készül egy négykezes regény. A szerzők...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

K/arcképek

Maurits Ferenc: Arcversek. Vázlatok egy mappához. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2022 Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő a hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Lódi Gabriella

Lélegzetvételnyi szünet

Kormányos Ákos: Légzéstechnikák. Fiatal Írók Szövetsége – Forum, Budapest–Újvidék, 2022   A zentai születésű fiatal költőnek ez a harmadik...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Fekete J. József

Elmaradt a világvége, ropogtathattuk a pattogatott kukoricát

Douglas Preston: A Kraken-küldetés. Fordította: Seregi Márton. General Press, Budapest, 2017 Douglas Preston kedveli a világvégével foglalkozó témákat, szívesen szerepeltet egykori...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...

Saitos Lajos

Por és hamu

Zágorec-Csuka Judit versei és műfordításai Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu. Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Kapca, 2021   A Muravidék egyik...