A hajvágás

A hajvágás

Szerző: Jano Blanca: Norbert

Volt egyszer egy ember, akinek olyan gyorsan nőtt a haja, hogy az csoda. Hiába nyírta meg jó rövidre a borbély, két nap múlva a haja már eltakarta a fülét, még két nap múlva pedig a vállát verdeste az a fránya hajzuhatag.

  Ne is mondjam, mennyi bosszúságot okozott ennek az embernek a borbélyhoz járás! És hogy mennyibe került az a sok hajvágás!

  Bizony nem éltek nagy lábon a feleségével. Mondta is az asszony az urának:

  – Ha kend nem járna olyan sokat a borbélyhoz, nem ennénk mindig csak ciberét meg kubikosszármát. Mi a fenéből van kendnek a haja, hogy olyan gyorsan nő? Kár volt nekem kendhez hozzámennem. Inkább mentem volna egy kopaszhoz!

  Mérgelődött ezen az ember, hogyne mérgelődött volna, hisz ő sem szerette a kubikosszármát, a ciberét még annyira sem. De hiába szeretett volna báránycombot enni, mire arra összegyűlt egy kis pénz, a haja már a hátát verdeste, el kellett mennie a borbélyhoz.

  Egy napon aztán megelégelte a dolgot.

  – Ide figyelj, asszony, én nem megyek többé a borbélyhoz.

  – Megbolondult kend? – nézett rá az asszony. – Hisz már most a nyakába lóg a haja, mi lesz holnapután?!

  – Akármi lesz is, nem megyek többé! – jelentette ki az ember.

  No, eltelt a két nap. Az embernek már a háta közepéig ért a haja. De hiába noszogatta az asszony, nem ment el a borbélyhoz.

  Eltelt még két nap. Az ember haja ekkor már a derekát verdeste.

  Ki is nyitotta az asszony a száját:

  – Most aztán menjen el ahhoz a borbélyhoz! Hogy néz ki kend? Szégyellek kenddel az utcára kimenni! Ki se megyek, vegye tudomásul!

  De hiába, nem tudta rábeszélni az embert, hogy menjen el a borbélyhoz. Pedig a haja, úgy látszik, minél hosszabb volt, annál gyorsabban nőtt.

  Két nap múlva már a lába szárát verdeste. Ha kiment az utcára, mindenki rajta nevetett. Ha kiment a kis földecskéjükre szántani, szanaszét fújta a szél a haját, úgy nézett ki, mint egy madárijesztő.

  Az asszony nem bírta tovább cérnával:

  – Tudja meg kend, hogy ha nem megy el a borbélyhoz, én bizony itt hagyom!

  Ebbe már belegondolt az ember.

  – Csillapodj, asszony! – mondta. – Inkább hozd az ollót, ha annyira hosszallod a hajamat.

  – Micsoda?! Még hogy én nyírjam meg kendet? Nem értek én ahhoz!

  – Hozd ide azt az ollót, ha mondom! – emelte föl az ember a hangját, és már le is ült a hokedlira.

  Na, az asszony odahozta az ollót.

  – Hallja kend, én azt se tudom, hol kezdjem.

  – Hozd csak ide a nagyfazekat! – mondta az ember. – Azt, amiben a gatyákat szoktad forralni.

  Nagyot nézett erre az asszony, de odahozta a nagyfazekat.

  – Na látod – mondta az ember. – Most tedd szépen a fejemre, és vágd körbe, ami a fazékból kilóg.

  Az asszony tényleg nem értett a hajvágáshoz, hallgatott hát az emberére. Ráhúzta az ember fejére a nagyfazekat.

  – Húzd lejjebb, ameddig csak lehet! – kiáltott az ember.

  – Akkor húzza be kend a vállait! – szólt rá az asszony.

  Az ember elég soványka volt ugyan, mégsem fértek a vállai a fazékba. Összehúzta hát magát, ahogyan csak tudta, az asszony meg jó erősen lefelé ráncigálta rajta a fazekat.

  – Jó lesz így? – kiáltott az embernek, egészen közel hajolva a fazékhoz.

  – Jó hát – szólt az ember a fazék alól. – Most nyírd le szép egyenesen körbe, ami a fazékból kilóg.

  Az asszony fogta az ollót, körbejárta az embert, szépen körbenyisszantotta a haját, ami kilógott.

  – Megvan! – kiáltotta diadalmasan.

  – Akkor vedd le rólam a fazekat – nyöszörögte az ember. – Már alig kapok levegőt.

  – De mit csinálunk a többi hajjal? – aggodalmaskodott az asszony. – Hisz még mindig a derekáig ér kendnek!

  – Vedd már le rólam azt a fazekat! – nyögte az ember.

  No, az asszony megragadta a fazekat, de hiába húzta volna felfelé, nem jött le, beleszorult az ember.

  – Vedd már le, vedd már le! – könyörgött az ember a fazék alól.

  – De hát beleszorult kend! Legjobb lesz, ha lefekszik kend a földre, hátha úgy könnyebben le tudom ráncigálni kendről.

  Az ember jajveszékelni kezdett: most mi lesz vele?! De az asszony megvigasztalta:

  – Nyugodjon kend, kihúzom kend alól a hokedlit, lefekszik a földre, és csitt-csatt, lehúzom kendről azt a fazekat!

  Ki is húzta azon nyomban az ember alól a hokedlit, az lenyekkent a földre, csak úgy koppant a feje a fazékban.

  – Jaj, te asszony, mit művelsz velem?! – óbégatott az ember a fazék alól.

  – Most sikerülni fog! – kiáltott az asszony.

  Letérdepelt a fazék mögé, megragadta, húzta-húzta… De hiába!

  – Tudom már! – csapott a fejére az asszony. – Mindjárt csinálok szappanos vizet, beleöntöm a fazékba, és úgy kicsusszan belőle kend, mint a pinty!

  Az ember hiába tiltakozott, könyörgött, csinált az asszony egy jó nagy vödör szappanos vizet, már hozta is!

  – Legjobb lesz, ha fejre áll kend. Ha így beleöntöm a vizet a fazékba, mit sem ér, kifolyik. Ki kell szabadítanom kendet, hát mit képzel kend, miben forralom én ezután a gatyákat?! Másik fazekat nem tudok venni!

  Azzal megfogta az ember lábait, fejre állította, beleöntötte a szappanos vizet a fazékba. Hej, prüszkölt az ember, szitkozódott!

  De ha szitkozódott is, az asszonynak lett igaza. Nagy nehezen felültette az embert, megragadta a fazekat, az meg, hopp! abban a pillanatban lecsusszant róla.

  Na, mondott is az ember olyanokat, amiket máskor kétszer is meggondolt volna!

  Megszárítkozott, és már ment is a borbélyhoz.

  Hogy aztán ettek-e életükben valaha báránycombot, az ebből a meséből nem derül ki. Talán majd egy másikból.

Csorba Béla

Pap papruhában

Lejegyezte: Csorba Béla Én úgy mondom, ahogy a Pap Sanyi meséte. Ő a katonaságná, mer bërukkótatták, nem szerette, hogy szerbű komandóztak. Oszt akkó ēdöntötte...

Csorba Béla

Pap papruhában

Lejegyezte: Csorba Béla Én úgy mondom, ahogy a Pap Sanyi meséte. Ő a katonaságná, mer bërukkótatták, nem szerette, hogy szerbű komandóztak. Oszt akkó ēdöntötte...

b. z.

Ki

A teremtő ember fokozottan befelé figyel, hogy „kilehelhesse Ön-magát”. Ha ezt az állandó befelé figyelést, befelé való hallgatózást nem egyensúlyozza az...

b. z.

Ki

A teremtő ember fokozottan befelé figyel, hogy „kilehelhesse Ön-magát”. Ha ezt az állandó befelé figyelést, befelé való hallgatózást nem egyensúlyozza az...

Lejegyezte: Csorba Béla

„Még kicsi voltam, és nem tudtam, mit látok pontosan”

Édesapánk 1908. december 28-án született, anyánk 1922-ben Maradékon, onnan került Zsablyára, amikor férjhez ment apánkhoz, akinek volt már egy 1934-ben született fia, de akinek az...

Lejegyezte: Csorba Béla

„Még kicsi voltam, és nem tudtam, mit látok pontosan”

Édesapánk 1908. december 28-án született, anyánk 1922-ben Maradékon, onnan került Zsablyára, amikor férjhez ment apánkhoz, akinek volt már egy 1934-ben született fia, de akinek az...

Kovács Jolánka

Gólya Géza

Volt egyszer egy fiatal gólya. Egy évben már Afrikában telelt, de nagyon megelégelte azt a telelést! Amikor a többi gólya szeptember végén ismét útra készült, ő...

Kovács Jolánka

Gólya Géza

Volt egyszer egy fiatal gólya. Egy évben már Afrikában telelt, de nagyon megelégelte azt a telelést! Amikor a többi gólya szeptember végén ismét útra készült, ő...

Havas Judit

Kányádi Sándor

Az Egyetemi Színpadon a 70-es évek végén egy sorozatban a határon túli irodalmat mutattuk be. Amikor éppen felvidéki írók estjét tartottuk – amelyen megjelent Dobos...

Havas Judit

Kányádi Sándor

Az Egyetemi Színpadon a 70-es évek végén egy sorozatban a határon túli irodalmat mutattuk be. Amikor éppen felvidéki írók estjét tartottuk – amelyen megjelent Dobos...

Bolyos Miklós

Bodor Anikóra emlékezve

  Egy eső áztatta áprilisi délutánon mintegy harminc ember gyűlt össze a zentai Felsővárosi temetőben, hogy virágkoszorúkkal és zeneszóval emlékezzen meg Bodor...

Bolyos Miklós

Bodor Anikóra emlékezve

  Egy eső áztatta áprilisi délutánon mintegy harminc ember gyűlt össze a zentai Felsővárosi temetőben, hogy virágkoszorúkkal és zeneszóval emlékezzen meg Bodor...

Lovas Ildikó

Szép Amáliák (részlet)

1952. december 27-én, amikor a színház épületéből Szép Amália kilépett a Fő térre, olyan sűrű volt a köd, hogy a villamos nehéz, bordó testét...

Lovas Ildikó

Szép Amáliák (részlet)

1952. december 27-én, amikor a színház épületéből Szép Amália kilépett a Fő térre, olyan sűrű volt a köd, hogy a villamos nehéz, bordó testét...

Klamár Zoltán

Utólagos feljegyzések

  Naplót írok, s valójában életem eseményei érdekelnek a legkevésbé. (Illyés Gyula)   Újra háború van, de most Kelet-Európában. A hírek...

Klamár Zoltán

Utólagos feljegyzések

  Naplót írok, s valójában életem eseményei érdekelnek a legkevésbé. (Illyés Gyula)   Újra háború van, de most Kelet-Európában. A hírek...

Pulai Árpád, 1986 Verbász

  2012-ben szerzett diplomát a belgrádi Iparművészeti Kar textiltervezői tanszékén. Nevéhez fűződik a szenttamási Čunak Hagyományőrző Egyesület...

Pulai Árpád, 1986 Verbász

  2012-ben szerzett diplomát a belgrádi Iparművészeti Kar textiltervezői tanszékén. Nevéhez fűződik a szenttamási Čunak Hagyományőrző Egyesület...

Oroszi Armand

Sivatag

  Itt vagyok, s voltam Egyedül, s majdhogy holtan Dalom száll, magányosan s szárazon csak úgy, akár a homokszem át a pusztaságon.   Itt vagyok, s voltam Holnap más leszek, mondtam...

Oroszi Armand

Sivatag

  Itt vagyok, s voltam Egyedül, s majdhogy holtan Dalom száll, magányosan s szárazon csak úgy, akár a homokszem át a pusztaságon.   Itt vagyok, s voltam Holnap más leszek, mondtam...