Pap papruhában

Lejegyezte: Csorba Béla

Én úgy mondom, ahogy a Pap Sanyi meséte. Ő a katonaságná, mer bërukkótatták, nem szerette, hogy szerbű komandóztak. Oszt akkó ēdöntötte magába, hogy mëgszökik. Nem tudom, hun vót katona, de azt tudom, hogy hídon köllött átmënni. És mikó mënt, mikó ēdöntötte, hogy mëgszökik, rögtön ēdobta a sapkát mëg az opaszácsot(1) is. És mikó a hídon mënt át, rögtön ēfogták, és vitték bë a kaszárnyába, és ugyë ottand vojni szúdra(2) adták. Katonai bíróságra. Mikó őtet hallgatták ki a bíróságon, kérdezték, mé akart ēszökni, mëg hova.

  – A magyarokho akartam mënni.

  – Há mé?

  – Mer jobban szeretëm a magyarokat.

  És akkó a bíró mondta, hogy hát nem a magyarokat köll szeretni:

  – Hanem minket, mer mink szabadítottuk mëg a magyarokat.

  – Maguk csak mëgszabadítottak bennünket a sok biciglitű mëg a sok rádijótú.(3)

  Kimondták neki az ítéletet. Akkó megköszönte a bírónak, hogy köszönöm szépen, bíró úr.

  Hogy most hun vót bezárva, azt nem tudom. Azt së, hogy hány évet. A börtönbe azoknak vót eggy ojan disznófarmjuk, és a Sanyi ott ëtetett. Köllött neki a zólat meszēni, akkó mëggondóta, hogy az ólat bëfestëtte piros-fehér-ződre. Akkó ēhatározták, hogy hazaeresztik. Még rab vót, összegyütt a Vondrával.(4) A Vondrát nem tudom, hogy mé zárták be, csak amikó elitélték, a Szerencsés Jóska vót az eggyik tanú, és ellene tanúskodott.(5) A Vondra csak annyit mondott neki, hogy „të szërëncsétlen Szërëncsés”. Vondra valamit ellentmondott a kominizmusnak. A Sanyi bënt ismerkëdëtt mëg a Vondrával. És mikor a Sanyinak ijen hirtelen lëjárt a büntetése, nem vót bënt civil ruhája. A Vondra odaadta neki a lëvëlënduláját,(6) a papi ruháját, és abba gyütt haza. Mikó beért Temerínbe, Kiszomborba, a kálváriadomb környékire, ott laktak a szüleji neki, miko mënt haza, az asszonyok mind köszöngettek neki, mer azt hitték, igazi pap. Pedig csak a neve vót Pap.

                                                                   (Elmondta id. Moisko Imre nyug. kőműves, sz. 1943, 2018. augusztus 25-én Temerinben.)

1 Opasač – katonai derékszíj szerbül.

2 Vojni sud – hadbíróság szerbül.

3 A hatalmat átvett kommunista partizánok 1944–45-ben elkobozták a magyar lakosságtól a kerékpárokat és a rádiókat.

4 Vondra Gyula (1908–1966) temerini plébános. 1948-ban hamis tanúzás alapján letartóztatták és koncepciós perben öt évre ítélték, a požarevaci börtönből 1951-ben szabadult.

5 Szerencsés József (1922–1980) 1947/48-ban az ifjúkommunisták temerini szervezetének titkára, élete végéig a vajdasági magyar tájékoztatás területén tevékenykedett a legkülönfélébb vezető beosztásokban.

6 Reverendáját.

Fekete J. József

Szenteleky hímzett papucsban

Kopogtak. Mit kopogtak? Egyenesen zörgettek a bejárati ajtón. Sürgős eset lehet, villant át Kornél doktor agyán, mert a kevés magyar és sváb, többségében...

Fekete J. József

Szenteleky hímzett papucsban

Kopogtak. Mit kopogtak? Egyenesen zörgettek a bejárati ajtón. Sürgős eset lehet, villant át Kornél doktor agyán, mert a kevés magyar és sváb, többségében...

Klamár Zoltán

Homályban

Kárvallottja sincs már az időnek, a bozótok lassan mindent benőnek.   (Sinkovics Péter: Fénytornászok) Jelesül nem a balladai félhomályra gondoltam, hanem arra, hogy az idő...

Klamár Zoltán

Homályban

Kárvallottja sincs már az időnek, a bozótok lassan mindent benőnek.   (Sinkovics Péter: Fénytornászok) Jelesül nem a balladai félhomályra gondoltam, hanem arra, hogy az idő...

Bordás Győző

A szabómester

O.G. emlékének   Valami értelmetlen háború folyt. Ki ki ellen és miért? A telefonvonalak pedig szinte égtek. Menekülj mihamarabb, amíg tudsz, hogy gyerekedet vagy akár...

Bordás Győző

A szabómester

O.G. emlékének   Valami értelmetlen háború folyt. Ki ki ellen és miért? A telefonvonalak pedig szinte égtek. Menekülj mihamarabb, amíg tudsz, hogy gyerekedet vagy akár...

Tóth Eszter Zsófia

Csokoládépapír, sárga elefánttal

– Ide nézz, Klári, meglepetés! – mondta Misi bácsi, akit senkit sem hívott bácsinak, csak Misinek. Ő testesítette meg a szabadságot 1983-ban, hogyan is lett volna ő bácsi....

Tóth Eszter Zsófia

Csokoládépapír, sárga elefánttal

– Ide nézz, Klári, meglepetés! – mondta Misi bácsi, akit senkit sem hívott bácsinak, csak Misinek. Ő testesítette meg a szabadságot 1983-ban, hogyan is lett volna ő bácsi....

Juhász Zsuzsanna

Osztálykép

Állj, állj! Csak semmi riadalom. Én mentes vagyok a korai haláltól. Én rágtam a számat. Jó tanuló voltam, szőke, és csak azért is hosszúra hagyta az anyám a...

Juhász Zsuzsanna

Osztálykép

Állj, állj! Csak semmi riadalom. Én mentes vagyok a korai haláltól. Én rágtam a számat. Jó tanuló voltam, szőke, és csak azért is hosszúra hagyta az anyám a...

b. z.

Ki

A teremtő ember fokozottan befelé figyel, hogy „kilehelhesse Ön-magát”. Ha ezt az állandó befelé figyelést, befelé való hallgatózást nem egyensúlyozza az...

b. z.

Ki

A teremtő ember fokozottan befelé figyel, hogy „kilehelhesse Ön-magát”. Ha ezt az állandó befelé figyelést, befelé való hallgatózást nem egyensúlyozza az...

Lejegyezte: Csorba Béla

„Még kicsi voltam, és nem tudtam, mit látok pontosan”

Édesapánk 1908. december 28-án született, anyánk 1922-ben Maradékon, onnan került Zsablyára, amikor férjhez ment apánkhoz, akinek volt már egy 1934-ben született fia, de akinek az...

Lejegyezte: Csorba Béla

„Még kicsi voltam, és nem tudtam, mit látok pontosan”

Édesapánk 1908. december 28-án született, anyánk 1922-ben Maradékon, onnan került Zsablyára, amikor férjhez ment apánkhoz, akinek volt már egy 1934-ben született fia, de akinek az...

Tóth Eszter Zsófia

Hideg úrinő

– Kapcsold be a szirénát! – mondta Gyuszi bátyja. A Trabant anyósülésén ült, anya nővére mellett. Én meg hátul.   – Gyuszikám – nevetett fel...

Tóth Eszter Zsófia

Hideg úrinő

– Kapcsold be a szirénát! – mondta Gyuszi bátyja. A Trabant anyósülésén ült, anya nővére mellett. Én meg hátul.   – Gyuszikám – nevetett fel...

Tóth Eszter Zsófia

A barackmag sütemény

– Klárikám, nézd, mennyi Márka-kupakot gyűjtöttem neked! – Margit nénje egy nagy narancssárga zacskót nyújtott át, tele Márka-kupakkal. Ötödik...

Tóth Eszter Zsófia

A barackmag sütemény

– Klárikám, nézd, mennyi Márka-kupakot gyűjtöttem neked! – Margit nénje egy nagy narancssárga zacskót nyújtott át, tele Márka-kupakkal. Ötödik...

Kovács Jolánka

A hajvágás

Volt egyszer egy ember, akinek olyan gyorsan nőtt a haja, hogy az csoda. Hiába nyírta meg jó rövidre a borbély, két nap múlva a haja már eltakarta a fülét, még két nap...

Kovács Jolánka

A hajvágás

Volt egyszer egy ember, akinek olyan gyorsan nőtt a haja, hogy az csoda. Hiába nyírta meg jó rövidre a borbély, két nap múlva a haja már eltakarta a fülét, még két nap...