A gyermek és a könyv

A gyermek és a könyv

Szerző: Maurits Ferenc

„Nincs szebb látvány, mint a könyv fölé hajló gyermek” – kezdi írását Bori Imre az 1957-ben a Szülők könyvtára sorozatban megjelent könyvecskében, amelyet Szima Cuciccsal együtt írtak, és nyugodtan elkönyvelhetjük, habár egy esszéről van szó, hogy ez az első könyve. Nem véletlenül szól az esszé a könyvről. A könyv és az olvasás a számára és az egész család számára életelem. Kincs és gazdagság, örökség, tudásforrás, munkaeszköz, szórakozás és gyógyír is egyben. A Jó Pajtásban megjelent interjúban[1] el is olvasható, hogyan indult nálunk a könyv és az olvasás szeretete. „Egészen kicsi koromban találkoztam először a könyvvel, mert családunkban az volt a szokás, hogy a kisgyerekeknek – nővéremnek is, amikor még kisebb volt, és később nekem is – főleg karácsonyra képeskönyvet ajándékoztak.” Ezt továbbörökítette a későbbi generációkra is, így továbbra is a könyv számít a legszebb ajándéknak, elsősorban a család legkisebbjei számára.

  A családunkban a könyv nem díszként szolgált, mint ahogyan a hatvanas-hetvenes években divatosnak számított. Már egészen kicsiként is kézbe lehetett venni őket, és a felnőttek nem féltek attól, hogy esetleg kárt teszünk bennük, sőt a legnagyobb becsben tartották egy-egy könyvbe jegyzetként belerajzolt firka-rajzunkat is. Nem egy könyvből, ha kézbe vesszük őket, jegyzetek hullanak ki, köztük nemcsak a mi gyerekrajzaink, hanem Bori Imre unokáinak a rajzai is. A könyvtár könyvei között rejtőzködnek kezdetleges verseink is. Minden megőrződött, mint ahogyan a könyvtár könyveinek lapjai között lapuló jegyzetek mellett az újságkivágások is, amelyek az adott könyvhöz, témához, korhoz vagy íróhoz kapcsolódtak. Mindennek funkciója volt, ha más nem, hogy emlékeztessenek.

  A könyvekkel játszani, építkezni is lehetett. Jó építőelemnek bizonyultak az Új magyar lexikon vaskos kötetei, amelyekből házat vagy várat is lehetett építeni az íróasztal rejtekében. Van olyan kötet is, amelyen – a tanártársak nagy megrökönyödésére – csokoládés kéznyomok voltak láthatóak, és őrzik a nyomokat ma is.

A gyermek és a könyv
Szerző: Maurits Ferenc

  Bennünket, gyerekeket is születésünktől fogva könyvek, könyvtár vett körül. Ahogyan azt a szakirodalom is megállapította, a családi minta, az olvasó szülő látványa, az élő és a könyvből való mesélés, a napilapok megvásárlása, az újságolvasás és általában az olvasás a mai napig meghatározza a mindennapjainkat. Nem volt tilos képregényeket, ponyvaregényeket sem olvasni, sőt a Forum kiadó nyomdájából kikerülő összes kiadvány a kezünkbe került, mert a lényeg az olvasás volt.

  Bori Imre a könyv és az olvasás szeretetével, az irodalomtudományi érdeklődése mellett, a tanítás módszertani ismeretei jóvoltából tudta, hogy a könyv, a könyvek csak jó hatással lehetnek az ismeretek elsajátítására, az értelmi képességek fejlődésére. A könyvet, az irodalmat és az olvasást a családon kívül is népszerűsítette a gyerekek körében, így amikor csak tehette, részt vett előadásaival az általános iskolások számára megrendezett irodalmi táborokban, amelyeket a Fehér Ferenc Könyvbarátok Köre szervezett az 1990-es években.

  Tudományos kutatók, szociológusok és pszichológusok is foglalkoztak az olvasás hatásaival, nem egy tanulmány született ebben a témában, amelyekből leszűrhető, hogy az „olvasás fejleszti az agyat, csökkenti a stresszt, sőt empatikusabbá teszi az embert” – olvasható egy írásban.[2] Most már tudományosan is bizonyított tény, hogy a gyerek környezetében lévő könyvek nagyon jó hatással vannak a későbbiekben a szövegértési, elemi olvasási, számolási és problémamegoldó képességekre. Egy nagy, több országot is felölelő kutatásból, amelyet az Ausztrál Nemzeti Egyetem szárnyai alatt Joanna Sikora lengyel származású pszichológus kutatócsoportja végzett,[3] az a következtetés vonható le, hogy minél több könyve van kiskorától egy gyereknek, annál okosabb lesz. A tanulmányban egyebek között az is elolvasható, hogy a könyvek minél magasabb száma összefüggésben van a későbbi tanulmányi eredménnyel, és azoknak a tizenhat éveseknek, akiknek gyerekkoruktól sok könyvük volt, a matematikai, informatikai tudása magasabb szintet ért el, és olvasottsága, műveltsége széleskörűbb azokénál, akik kevesebb könyvvel voltak körülvéve otthonukban.

  Tudatában vagyunk annak, hogy a mai világ, amelyben gyerekeink cseperednek, nem könyvcentrikus. Felgyorsult világunkban sok-sok inger veszi körül már csecsemőkortól kezdve a gyerekeinket: tévé, mobil, okostelefon, számítógépes játékok stb. A ma gyermekei már négy hónaposan, sőt akár sokkal korábban kezdik használni a digitális médiát, ami egyenes út a képernyőfüggőséghez. Ez tapasztalható az iskoláinkban, a kis- és nagyszünetekben, amikor a diákok zöme nem a társakkal beszélgetve tölti el a pihenőidőt, hanem oskostelefonnal a kezükben, ülve vagy zombik módjára, a képernyőt bámulva és a billentyűzetet vagy az érintőképernyőt nyomkodva.

  Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) újabb ajánlása szerint a tizennyolc hónaposnál fiatalabbaknak egyáltalán nem lenne szabad tévét nézniük vagy tabletet, okostelefont használniuk. A kettő és öt év közöttieknek pedig naponta maximum 1 óra tévézés, tabletezés javasolt. Mindez azért fontos, mert az emberi agy a születéstől kezdve nagyjából húszéves korig fejlődik. Fontos tudni, hogy az agyi funkciók fejlődésében is van egyfajta kritikus, szenzitív periódus, a fejlődés egy-egy speciális időszaka, amikor az idegrendszer érése egy tevékenység megjelenéséhez az előfeltételeket biztosította. Ilyen fontos terület az agy homloklebenyi része, a prefrontális kéreg, amely kisgyermekkorban körülbelül hatéves korig formálódik – ez az az agyterület, amely lehetővé teszi, hogy cselekvés előtt gondolkodjunk, felelős az indulatszabályozásért, a figyelem összpontosításáért, valamint a problémamegoldó gondolkodás és a megfontolt morális cselekvés központja.

  Az agy olyan alkalmazkodni képes rendszer, amely a születés után maximálisan alkalmazkodik a környezethez. Az őt érő ingerek formálják. Ezért nem mindegy, hogy gyermekeink hol, hogyan és miként élnek, mivel stimuláljuk a fejlődő agyukat.

  A könyv merőben más élményt kínál nekik a képes, mozgó, villódzó kütyükkel szemben, amelyek ugyan sokkal vonzóbbak számukra, de valójában a könyv „egészségesebb” a fejlődő szervezet számára.

  Tudjuk, hogy az információs technológia eszközeit nem iktathatjuk ki a mai gyerekek életéből, de nem szabad legyinteni és rájuk hagyni. Inkább arra kellene törekedni, hogy minél későbbi életkorban, talán az iskoláskor kezdete után kerüljenek intenzív kapcsolatba az IKT-eszközökkel. Ehelyett a szabadidőben inkább mozgásos játékokra, társakkal való együtt játszásra kell buzdítani őket, és tudatosan tevékenykedni szülőként, nagyszülőként, hogy több idő és alkalom jusson a fejlesztő könyvekre is. Bizonyított tény, hogy a gyermek életkorához illő, kedvére való könyvekkel már kisgyerekkorban megszerettethetőek a könyvek és az olvasás is. Emellett sokat javíthat a szülővel való érzelmi kapcsolaton a közös olvasás, különösen kicsi korban.

  Nem szabad megfeledkezni egy pillanatra sem arról, hogy milyen fontos fejlődési tényező a könyv, amely az intelligenciára, az általános műveltségre, a problémamegoldó képességre, a tanulási képességre stb. hat. Arról sem, hogy mennyire fontos a családi minta, amely belevésődik a gyermekek énjébe, viselkedésébe, meghatározza a szokásait. És arról sem, hogy minél több a könyv a polcon, annál jobb! Ez nemcsak tizenhat éves korig igaz, hanem a későbbiekben is, mert a könyv és az olvasás mentálisan stimulál, csökkenti a stresszt, fejleszti a kreativitást, az íráskészséget, a helyesírást, növeli a koncentrálóképességet, a memóriát, az agyi területek, a szürkeállomány aktivizálása pedig késlelteti a demencia kialakulását és lassítja az Alzheimer-kór lefolyását. Ezért vegyünk, kölcsönözzünk, olvassunk könyvet!

[1] Mihályi Katalin: A könyv sorsa nem pecsételődik meg. Beszélgetés a 70 éves Bori Imre akadémikussal. Jó Pajtás, 2000. I. 27.

[2] https://fidelio.hu/konyv/hat-a-gyerekek-kepessegeire-ha-konyvek-kozt-nonek-fel-139975.html (Megtekintve: 2024. április.)

[3] Joanna Sikora (Australian National University), Jonathan Kelley (International Social Science Survey), M. D. R. Evans (University of Nevada, Reno): Scholarly culture: How books in adolescence enhance adult literacy, numeracy and technology skills in 31 societies. Social Science Research, October 2018. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2018.10.003 CITATIONS 120 https://www.researchgate.net/publication/328034646_Scholarly_culture_How_books_in_adolescence_enhance_adult_literacy_numeracy_and_technology_skills_in_31_societies (Megtekintve: 2024. április.)

Tóth Eszter Zsófia

Pepsi Cola a Tik Tak presszóban

A kulcs zörgését lehetett hallani a zárban, és anya szipogását a másik oldalról. Majd belépett anya, a szép fehér nadrágkosztümjében. Az arcán...

Tóth Eszter Zsófia

Pepsi Cola a Tik Tak presszóban

A kulcs zörgését lehetett hallani a zárban, és anya szipogását a másik oldalról. Majd belépett anya, a szép fehér nadrágkosztümjében. Az arcán...

Balogh István

Az én emlékem

Posztgraduális tanulmányaim során, a múlt század nyolcvanas éveinek második felében, magyar nyelvészetre iratkoztam be az Újvidéki Egyetemen, ám a párhuzamos...

Balogh István

Az én emlékem

Posztgraduális tanulmányaim során, a múlt század nyolcvanas éveinek második felében, magyar nyelvészetre iratkoztam be az Újvidéki Egyetemen, ám a párhuzamos...

Csáky S. Piroska

Húsz év távlatából

Bori Imre húsz éve nincsen közöttünk. Tanítványai, tisztelői a hatvanötödik születésnapjára a munkásságát összegező bibliográfiával...

Csáky S. Piroska

Húsz év távlatából

Bori Imre húsz éve nincsen közöttünk. Tanítványai, tisztelői a hatvanötödik születésnapjára a munkásságát összegező bibliográfiával...

Ózer Ágnes

„A vajdasági irodalom mi vagyunk”

(Tomán László Bori Imrének)   Nincs annál nehezebb, így húsz év múltán sem, mint a legközelebbi hozzátartozókról, ebben az esetben az...

Ózer Ágnes

„A vajdasági irodalom mi vagyunk”

(Tomán László Bori Imrének)   Nincs annál nehezebb, így húsz év múltán sem, mint a legközelebbi hozzátartozókról, ebben az esetben az...

Klamár Zoltán

Köznapok

„Úgy hiszem, világos célzatosságom iránya. Vajon nem a legrealistább realizmus-e, nem a legvalóságosabb valóság-e a megtörtént történeteket mint »fontos,...

Klamár Zoltán

Köznapok

„Úgy hiszem, világos célzatosságom iránya. Vajon nem a legrealistább realizmus-e, nem a legvalóságosabb valóság-e a megtörtént történeteket mint »fontos,...

Tóth Eszter Zsófia

A doboz bonbon

– Manapság már létre sem jönnek a párkapcsolatok – jelentette ki a barátnőm.   – Ezt hogy érted? – kérdeztem.   A barátnőm elgondolkozva...

Tóth Eszter Zsófia

A doboz bonbon

– Manapság már létre sem jönnek a párkapcsolatok – jelentette ki a barátnőm.   – Ezt hogy érted? – kérdeztem.   A barátnőm elgondolkozva...

Tóth Eszter Zsófia

Bécs

– Megtervezzük az idei évünket – mondta a férjem. Lelkesen csillogott a szeme. A számítógép előtt ült, és egy táblázatba irkált. Akkoriban én...

Tóth Eszter Zsófia

Bécs

– Megtervezzük az idei évünket – mondta a férjem. Lelkesen csillogott a szeme. A számítógép előtt ült, és egy táblázatba irkált. Akkoriban én...

Juhász Zsuzsanna

Mégis, kinek az embersége?

Kit küldtél te ide, Istenem? Miféle alfaját vagy változatát? Mert embernek ember. Úgy néz ki, mint én.   De láttam magam, Uram, láttam, ahogy előregörnyedő...

Juhász Zsuzsanna

Mégis, kinek az embersége?

Kit küldtél te ide, Istenem? Miféle alfaját vagy változatát? Mert embernek ember. Úgy néz ki, mint én.   De láttam magam, Uram, láttam, ahogy előregörnyedő...

Tóth Eszter Zsófia

Manci és a gróf

– Na, kivel találkoztam ma a totózóban? – lépett be apa lelkesen a bejárati ajtón. Tavasz volt, a fehér ballonkabátjában viselte, kezében a diplomatatáskája....

Tóth Eszter Zsófia

Manci és a gróf

– Na, kivel találkoztam ma a totózóban? – lépett be apa lelkesen a bejárati ajtón. Tavasz volt, a fehér ballonkabátjában viselte, kezében a diplomatatáskája....

Kis Kinga

Akár tetszik, akár nem

El fogok késni, mindig elkésem, és most sem lesz másképp. Már háromnegyed öt! Tíz perce a taxiban kellene ülnöm, és arról csevegni a sofőrrel, hogy miért nem megy...

Kis Kinga

Akár tetszik, akár nem

El fogok késni, mindig elkésem, és most sem lesz másképp. Már háromnegyed öt! Tíz perce a taxiban kellene ülnöm, és arról csevegni a sofőrrel, hogy miért nem megy...