Fél pár klumpa

Egész héten kopogós hideg volt. Az udvaron a tócsák keményre fagytak. Erzsi reggelente összetörte a jeget a vályúban, kiborította, és meleg vizet öntött a tyúkoknak. Alig volt idejük, hogy igyanak, azonnal hártya képződött a víz felszínén. Kicsit tipegtek a hátsó udvarban, meglengették szárnyaikat, aztán beültek a szalmakazal tövébe. A gyerekek sötétedés előtt összeszedték a szalmakazalból a tojást. Erzsi elégedetlen volt, de hiába ellenőrizte ő maga is, a tyúkok alig tojtak. Hol a kendermagost, hol a vöröset fenyegette meg, hogy jövő héten, karácsonyra fazékba kerül.

  Az ereszről hosszú jégcsapok lógtak, s amikor odasütött a nap, csöpögött a víz. A lapáttal, melyet alig bírt el a kezük, a gyerekek leveregették a jégcsapok hegyét, s elszopogatták. Anyjuk mindig verést ígért érte, de soha nem fájdult meg a torkuk. Többnyire ebéd után mentek ki az udvarra, utcára, amikor már anyjuk nem bírt velük. Majd szétvetették a tíz négyzetméternyi szobát: ugráltak, rohangásztak, leverték az esküvői képet a falról, nekiütköztek a szekrénynek, belehuppantak a simára vetett ágyba; egyszer egy pohár is áldozatul esett. Erzsi mind hangosabban kiabált rájuk. Végül kitessékelte őket az udvarra.

  Az udvaron tócsatükrök csillogtak, a gyerekek klumpái alatt ropogott a jég. Versenyezve bukdácsoltak egyik jégfolttól a másikig, közben le-lerepült lábukról a facipő. A kislány klumpáját évekkel korábban a morovci piacon vették. Előtte a kiterjedt rokonságban sok gyerek viselte, s akkor került hozzá, amikor már mindegyik kinőtte. A sok használatban kifehéredett, egykor majdnem hegyes orra lekerekedett, talpát a rokon gyerekek lába az Órásköz, az Ongai-völgy, a Nagyárok jegén csiszolta simára. Nyaranként a padláson porosodott, télen friss szalmával kitömték, a rüsztre apró szegekkel nyúlszőrmét erősítettek. De a szalma szúrta, a szögek törték Évi lábát, nehezen járt, csak tipegett benne. De a csúszkálás?! Az volt ám az élvezet!

  Lackó ropogtatta a jeget, Évi a macskát követte a szalmakazalig. Nyílt az ajtó, Erzsi kilépett az udvarra, vállán nagykendő, karján kosár. Egy darabig figyelte a gyerekeket: sütött az erőtlen téli nap, de láthatóan nem fáztak. S békén elvoltak, ki-ki magának.

  – Évi, Öcsike! Elugrok Rozi nénétekhez meg a boltba. Addig maradjatok az udvarban. Ne menjetek az utcára! Halljátok? Megértettétek? Mindjárt itt vagyok.

  A hatéves Évi értette, mert anyja valahányszor „átlépett” a szomszédba, „elfutott” a boltba vagy a pékhez, hároméves kisöccse mindig rámaradt.

  Csukódott a kapu.

  Lackó ugrált, sikongott, élvezte a jég pattogását, Évi utolérte és elkapta a macskát, az fújt és karmolt. Amikor megunták, elkezdték számolni a jégcsapokat, de nem nagy sikerrel, mert Lackó a három után mindig hetet mondott, s ebből veszekedés lett. Lackó a kapu felé bukdácsolt, és a deszkakapu résein át sóvárogva nézte, hogy az Órásköz közepén egy hosszú, tükörfényes csúszdán – előző este Besnyi bácsi jeget hizlalt – száguldoznak a gyerekek. A köz télen az ő terepük volt, forgalom semmi, csak Banai bácsi jártatta meg néha a lovait.

  – Gyertek ki! Évi, gyere! – kiabálták a gyerekek.

  Lackó a kilincs után nyúlt.

  – Tudod, hogy nem szabad! – kapta el a derekát Évi, hogy elvigye a kísértés helyéről. Lackó visított, kirúgkapálta magát Évi karjai közül. A gyerekek az utcáról biztatták.

  – Gyere, gyere! Ugyan, Évi, hagyd már! Gyere te is! Nagyon jó!

  Lackónak nem kellett sok, kívül termett, s a két iskolás Somogyi, Laci meg Sanyi közrefogta.

  – Ez az! – kiabálták.

  – Hurrá! – kiáltotta Lackó vékony hangon, s hosszan csúsztak a vastag, fényes jégen.

  – Gyere vissza! – kiabálta Évi. Lackó meg se hallotta.

  – Ne féltsd, nem eszik meg! – mondták a gyerekek.

  – Vigyázunk rá! Mindjárt megyünk vissza.

  Évi egy ideig tanácstalanul álldogált, de amikor Bözsi megfogta a kezét, ő is rálépett a jégre.

  Zajlott a gyerekvigasság. A csúszda hosszú volt, hét ház előtt húzódott, s ahány épkézláb gyerek volt a közben meg a környező utcákban, az mind ott száguldott, nyüzsgött. A felnőttek kiálltak a kapuba, nézték őket az ablakokból, élvezték a gyerekzsivajt.

  A csalóka nap közben lement. Korán alkonyodott. Innen-onnan hazahívó kiáltás hallatszott: Juci, befelé! Bandi, megjött apád!

  A gyerekek lassan elfogytak.

  Erzsi sietett, kicsit nyugtalan volt, mert elmaradt. Ez máskor is megesett, de ha közben gyerekeinek szükségük volt valamire, netán fáztak, bementek. Sose volt baj. Ám a házat most üresen találta. Átment a szemben lévő házba, Csertányékhoz. Janika otthon volt, de Éviről meg Lackóról nem tudott semmit. Erzsi sietett Kecskemétiékhez, akik szegről-végről rokonai voltak. Évi ott várta kisírt szemmel. De Lackó sehol.

  Amikor Évi meglátta az anyját, rázendített. Fuldokolva, hüppögve mesélte, hogy Lackó egy ideig csúszkált a nagyfiúkkal, aztán egyszerre csak eltűntek, neki, Évinek nem mondták, hova. Azt hitte, bementek Somogyiékhoz melegedni. Erzsi rohant hozzájuk, útközben háborgott: – Megállj, Éva, megállj! Veled még számolok! Agyonütlek, ha a kicsinek baja esik!

  A mellette futó Kecskeméti Julisnak mondta lihegve: – Nagy szamár, semmit se lehet rábízni még tíz percre se! Agyonverem, ha baja esik a kicsinek, agyon én! Csak kerüljünk haza!

  Julis egyre csillapítgatta: Kár bántani, hiszen még ő is gyerek!

  – Maradtak volna az udvarban! Megmondtam neki, hogy ki ne mozduljanak!

  A Somogyi fiúk otthon voltak. Lackó nélkül. A köz végén még hármasban csúsztak le a Balog-hegyről – ami ugyan domb volt, de valamiféle tisztelet hegynek nevezte – az Ongai-völgybe. A kemény hidegek következtében a Krivaja mellett jégtavacska kerekedett, ott egy ideig fakutyáztak. És amikor anyjuk hívta őket haza, Lackót már nem látták. Azt hitték, elment Évivel.

  Korán sötétedett.

  A hír, hogy a kis Lackó eltűnt, gyorsan terjedt. Az emberek szétnéztek a portáikon, átkiabáltak egymáshoz, kiálltak a kapuba, s ahonnan nem jött ki senki, oda bezörgettek. Erzsiék előtt kis csapat verődött össze. Sárkány Illés viharlámpát lóbált, Fodor, a kúttisztító hozta a vasmacskát, kötelet, Sárkányék kampós botokat. A segítőkész szomszédok és a felszerelés láttán döbbent rá igazán Erzsi, hogy baj is lehet: rosszul lett; leültették Zsebe háza előtt a lépcsőre.

  A keresők szétszóródtak, házról házra jártak, Lackó nevét kiáltozva belevilágítottak a kutakba, ólakba, istállókba, sőt a kutyaházakba is. Dávid a vasvillával, Illés kampóval szurkálta meg a szalmakazlakat. Keresték a szőke fiúcskát nemcsak az Órásközben, de a környékbeli utcákban is. Semmi nyoma.

  Múlt az idő, nőtt az aggodalom. Az embereken sötét gondolatok lettek úrrá. Suttogva mondták egymásnak: – És ha nem kerül meg? Széttéphette a Kocsisék nagykutyája is, tudod, a múltkor is megtámadta a… – Csak meghallotta volna valaki a sikoltozást. – Belecsúszhatott a Krivajába is. – És ha elfáradt, és elaludta valahol? Ólban, szalmakazalban… Rágondolni is rossz. Már most van vagy tíz fok. – Én is majd megfagyok, nem érzem se kezem, se lábam.

  Lassan fogyni kezdett a csapat, s mire a Sólyaközt végigjárták, alig maradtak.

  – Nincs mit tenni. Be kell jelenteni a milíciának – nyújtotta meg lépéseit Bogárdi.

  Indultak vissza. A házakból világosság szűrődött ki, kutyák ugattak, aki még az utcán volt, vigasztalta őket: – Holnap biztosan előkerül… Csak nem tűnt el, az nem lehet. Lehangolva, reménytelenül mentek hazafelé. Erzsi már sírni sem bírt, csak nagyokat hüppögött, Julis támogatta.

  Az Ongai-völgyben csak egyetlen ház volt sötét.

  – Itt már jártatok? – szólt hátra Zsebe.

  – Ennél a két dilinyósnál? Ugyan minek? – jött a válasz. – Se ól, se istálló, se kút, még kutya se…

  – Félnótás szentfazék, fel se fogja, mi történt.

  – Hátha láttak valamit – felelt Zsebe, s megzörgette a kiskaput. Az szinte magától kinyílt.

  – Halló, van itthon valaki? – Indult befelé, utána a többiek. Nyílt az ajtó.

  – Ne kiabáljanak! – mondta a gangra kilépő asszony. – Még felébresztik.

  – Ilyen jó alvókája van az uradnak? Már ilyen korán alszik?

  – Nem ő, hanem a kicsi – mondta a nő.

  Nagyot néztek.

  – Úgy tudom, nincs gyerek a háznál.

  – De már van! – mondta együgyű mosollyal az asszony – Adott a Jóisten. Karácsonyra.

  Ezt hallva Erzsi mindenkit félretolva igyekezett befelé. Az asszony meg gyermekded örömmel mesélte:

  – A Jóisten küldte nekünk. Megjelent a kapunkban, sírt, szegényke össze volt fagyva. Egyik klumpája a kezében, a másikat elveszthette. Hívtuk, bejött, kérdeztük, mi a neve, azt mondta, öcsike… még neve sincs szegénykének. Nem baj. Majd mi adunk neki. Megetettük, de evés közben az asztalra borulva elaludt. Ágyba tettük, azóta is alszik.

  Elképedve hallgatták.

  – Nézzék, milyen szép azzal az aranyszőke hajával… Mint egy kisangyal – mondta ellágyulva. – Tudtam én, hogy nem hiába imádkozok, meghallgat engem a Jóisten! Sose volt még ilyen szép karácsonyunk.

  S a meghatódástól elcsuklott a hangja.

  Erzsi már az ágynál állt: a félhomályos, meleg szobában, párnába süppedve, dunnába takarva, békésen aludt a kisfia. A takaróval együtt kapta fel, ölelte, csókolta. Az asszony döbbenten nézte.

  – Most mi lesz? – kérdezte.

  – Angyalkát elvisszük – tette a kezét a vállára Bogárdi. S látva az asszony fényes szemét, hozzátette: – De karácsonyi gyertyagyújtásra biztos visszajön egy kicsit.

  Indultak kifelé.

  Becsukódott utánuk a rozoga kapu, amikor az asszony észrevette, hogy a kicsi facipő ott maradt. A távozók után kiáltott, de azok nagy beszédben voltak, nem hallották. Állt a sötét gangon, karjaiba ölelve a kis klumpát, és arca ereszéről nagy cseppekben folyt a könny.

 

Patak Márta

Hegyi nővérek

Ne sírj, Katica, főztem gyengebablevest, tehetsz rá tejfölt is, ha hoztál!, tolta beljebb a házba húgát a két hegyi nővér közül az idősebbik, Mariska, miután a...

Patak Márta

Hegyi nővérek

Ne sírj, Katica, főztem gyengebablevest, tehetsz rá tejfölt is, ha hoztál!, tolta beljebb a házba húgát a két hegyi nővér közül az idősebbik, Mariska, miután a...

Bakos Réka

Gyorsposta oda föl

Egy szó, mint száz, egy ideje azon morfondírozom, hogy hol vagy. Illetőleg vagy-e egyáltalán?   Hát könyörgök, nem látod, hogy elvesztünk? Itt ülök a házad...

Bakos Réka

Gyorsposta oda föl

Egy szó, mint száz, egy ideje azon morfondírozom, hogy hol vagy. Illetőleg vagy-e egyáltalán?   Hát könyörgök, nem látod, hogy elvesztünk? Itt ülök a házad...

Mirnics Zsuzsa

Holdfogyatkozás

A nő befejezte a fésülködést. Jobbra, majd balra fordította a fejét. Elégedett volt a látvánnyal: dús haja, amire oly büszke volt, gazdag kontya tökéletesen állt,...

Mirnics Zsuzsa

Holdfogyatkozás

A nő befejezte a fésülködést. Jobbra, majd balra fordította a fejét. Elégedett volt a látvánnyal: dús haja, amire oly büszke volt, gazdag kontya tökéletesen állt,...

Száraz Miklós György

Még hintázom kicsit az ágon

Amikor anyám azt mondta, gonosz vagyok és kíméletlen, megrendültem, mert magamtól is foglalkoztatott a dolog. Nem volt dühös. Nyugodtan mondta. Mint aki alaposan megrágta, átgondolta a dolgot....

Száraz Miklós György

Még hintázom kicsit az ágon

Amikor anyám azt mondta, gonosz vagyok és kíméletlen, megrendültem, mert magamtól is foglalkoztatott a dolog. Nem volt dühös. Nyugodtan mondta. Mint aki alaposan megrágta, átgondolta a dolgot....

Silling István

Dinasztia

A vármegyei áthelyezésekkel járó gyakori vándorlások során is megmaradt a családban az a határozott felfogás, hogy az életben csak úgy lehet...

Silling István

Dinasztia

A vármegyei áthelyezésekkel járó gyakori vándorlások során is megmaradt a családban az a határozott felfogás, hogy az életben csak úgy lehet...

Jódal Rózsa

Titokzatos koppanások

Éppen a kispárnájára húztál tiszta huzatot, amikor bekopogtak a konyha terasz felőli ajtaján.   Nem volt bezárva, viszont a kapu igen. Ki lehet? Ránéztél az olcsó...

Jódal Rózsa

Titokzatos koppanások

Éppen a kispárnájára húztál tiszta huzatot, amikor bekopogtak a konyha terasz felőli ajtaján.   Nem volt bezárva, viszont a kapu igen. Ki lehet? Ránéztél az olcsó...

Mirnics Zsuzsa

Estike

Édesanyám emlékére Még ki sem zárta a kaput, Bálint már zörgetett.   Szerda volt, a falu főterén piac, így volt ez ebben a faluban, amióta világ a világ....

Mirnics Zsuzsa

Estike

Édesanyám emlékére Még ki sem zárta a kaput, Bálint már zörgetett.   Szerda volt, a falu főterén piac, így volt ez ebben a faluban, amióta világ a világ....

Kis Kinga

A vonaton

Amikor felszálltam a vonatra, egyből jobbra fordultam, és üres hely után nézelődtem.   Az ablak felől a második ülőhely épp szabad volt, ledobtam magam a kényelmesnek nem...

Kis Kinga

A vonaton

Amikor felszálltam a vonatra, egyből jobbra fordultam, és üres hely után nézelődtem.   Az ablak felől a második ülőhely épp szabad volt, ledobtam magam a kényelmesnek nem...

Silling István

Füstbe ment rajzok

Égtek az apró ceruzarajzok a Zsolnay kályhában nyár közepén. Hullottak a tűzbe a kis vázlatfüzet lapjaira skiccelt bácskai élet tükörszilánkjai: a karapancsai...

Silling István

Füstbe ment rajzok

Égtek az apró ceruzarajzok a Zsolnay kályhában nyár közepén. Hullottak a tűzbe a kis vázlatfüzet lapjaira skiccelt bácskai élet tükörszilánkjai: a karapancsai...

Kolter László

Ami egyszer megtörtént, másodjára is megtörténhet

Gyerekkoromban az Orgona utcában laktam. A szomszédos utcabeli gyerekekkel együtt mi voltunk az utcák hősei. Nyaranként szinte állandóan kint tanyáztunk, és kellő hangerővel...

Kolter László

Ami egyszer megtörtént, másodjára is megtörténhet

Gyerekkoromban az Orgona utcában laktam. A szomszédos utcabeli gyerekekkel együtt mi voltunk az utcák hősei. Nyaranként szinte állandóan kint tanyáztunk, és kellő hangerővel...