Milivoj Nenin

Várady Tibor kitérői

Várady Tibor: Népellenes mosoly; Protivnarodni osmeh. Magyarról szerb nyelvre fordította Vickó Árpád. Akademska knjiga, Novi Sad, 2021 Írásom legvégén, az utolsó bekezdé...

Milivoj Nenin

Duško Radović első évszázada

Amikor lehull a függöny Duško Radović úgynevezett „öt perc dicsősége” után, és összeszedik a színházi kellékeket, azaz mindazt, ami alkalmi és ünnep&e...

Milivoj Nenin

Milan Kašanin különös szellemessége

  Milan Kašanin: Pisma, susreti, tragovi (Levelek, találkozások, nyomok). Matica srpska, 2021   Amikor Ilarion Ruvarac levelezését sajtó alá rendeztem, szüntelenül szemben találtam mag...

Milivoj Nenin

Egy novella története

  A száraz bibliográfiai adatok elárulják, hogy Miloš Cnjanski Legenda című novellája először a zágrábi Savremenik (Kortárs) folyóiratban jelent meg (1919. XIV. 9....