Nagyítóval kutató művészet

Nagyítóval kutató művészet

Szerző: Móricz Ildikó: Virághangok jegyzéke 3, 2022

Móricz Ildikó művészkönyveiről

A művészeti kutatómunka gyakran közelebb áll a gyerekvilág kutató-játékához, mint ahhoz, amit a köznyelvben kutatómunkának nevezünk. Óvatosan használom a kutató-játék szóösszetételt, mert könnyen a komoly kutatás mímelésének tűnhet. Mégis fontosnak tartom a játék kiemelését, mivel a gyerekkori nyomkeresést idézi meg, amely a játék részévé olvasztja az egész világot: a környezetet, a „nyomozó” érzeteit, a színeket, a hangokat, az illatokat… Bizonyos művészeti kutatási projektekre is igaz, hogy a kijelölt téma kereteit teljesen átírja a nyomkeresés közben megélt felfokozott vagy épp teljesen lelassult állapot.

  Ha Móricz Ildit kutató művészként gondolom el, elsőre az jut eszembe, ahogy egy téma feldolgozásáról olyan dokumentációt készít, amelynek láttán talán sosem tudnám felfedezni, mi lehetett a kiindulópont – a finom vizuális ingerek mégis zsigeri érzeteket idéznek meg, amelyek talán többet árulnak el a kutatásának lényegéről, mint valamely, számokkal kifejezhető eredmény. A koronavírus és a személyes térhez való viszony értelmezését olyan vizuális nyomok gyűjtésével kötheti össze, mint egy már sokszor látott zöldség formája, az asztalon heverő tárgyak véletlenszerű kompozíciója vagy a máskor utcán viselt, funkciójukat elveszítő ruhadarabok textúrája. Azután egy kéziratot velejéig átböngészve belefoghat pusztán a lábjegyzetek illusztrálásába. A játékos végeredmény komplex információkat rejthet magában nemcsak a feldolgozott anyagról, hanem arról is, hogy milyen sokrétűen értelmezhető egy téma.

Nagyítóval kutató művészet
Szerző: Móricz Ildikó: Virághangok jegyzéke 1, 2022

  Virághangok jegyzéke című munkájában a kutatás két szálon valósult meg. Az első szál az alkotótól független, úgymond készen kapott. Raffay Endre egyik, egyelőre kiadatlan kéziratát dolgozta fel, pontosabban annak lábjegyzeteit. A teljes képről leváló, önkényesen kiemelt nyomok koncepcióját folytatva vállalkozott a lábjegyzetekben megbúvó motívumok felfejtésére. „Egy kézirat maga is titok” – írja Ildi a munkáról mesélve. A rejtélyeket megőrizve az oldalpárok közötti vizuális összefüggésekre helyezte a hangsúlyt. A szövegből három fontos helyszínt emelt ki, ezeket a könyvben művészettörténetből ismert formákkal kötötte össze. A második szál az illusztrációkhoz illő matéria kiválasztásával indult, ami talán minden művénél fontos szerepet kap. Saját készítésű papírra nyomtatta az érzékeny grafikákat, amelyek néhol megtörnek a lapokba rejtett növények erezetén, néhol pedig a matt színektől elütő arany vonalakkal csillannak meg. Régi, mára üressé vált családi házukba ideiglenesen beköltözve hozta létre a merített papírokat, ahol a meditatív környezet, a vidéki hangok, a lelassulás beleivódtak a végeredménybe. Fontosnak tartotta, hogy a mű létrehozásáról dokumentációt készítsen, amelynek fókusza nem a papírmerítés technikájának bemutatása, hanem a munkafolyamatot érő inspiráló hatások rögzítése. A kutatás objektívebb, szövegre irányuló szálai így a személyes élményvilág szálaival együtt hozták létre a könyv komplex szövetét. A végeredmény harmóniája talán nem is tudatos: a gyerekkori emlékekhez kötődő ház, a külvilág ziláltsága okán ritkának tekinthető elmélyülés, a minden ízében saját kezűleg készített könyv intimitása és a grafikák képi világának mesekönyvre emlékeztető világa olyan egységet alkotnak, amit nem kell tovább magyarázni. Egy, a címhez kötődő apróságot mégis kiemelnék: a virághangoknak a grafika eszközével megragadott zeneisége sem elválasztható az alkotó személyes élményétől, mivel az alkotási folyamat során meghatározó volt számára a nyitott ablakon át behallatszó lombsusogás hangja.

  A személyes térélményekhez kötődik Kimerülő judícium című művészkönyve is, melynek témája mindannyiunkat érintett az utóbbi években: a pandémia alatt a személyes környezet és tárgyak szerepének felértékelődése. Móricz Ildi a saját otthonba való bezártság addig ismeretlen élményét az állapotfelmérés lehetőségének tekintette. Célja egy olyan vizuális olvasat megteremtése volt, amely teljes mértékben elhatárolódik a mainstream média felszínes képi és tartalmi közléseitől. Elsőként saját tárgyait kezdte megörökíteni, a megörökítés aktusával pedig újra birtokba venni, ezért a képek nehezen írhatóak le dokumentációként. A tárgyak a megfigyelés és újraértelmezés alatt felismerhetetlenné váltak, alakjukat átírta a fantázia és az alkotó által áltudományos esztétikának nevezett vizualitás. A kötött sapka tengeri lénynek, a lila káposzta mintázata hatalmas labirintusnak tűnik. A képekre rajzolt vonalak, összekötött pontok, kiemelt részletek látszólag a látottak értelmezését segítik, miközben becsalogatnak egy kellemes útvesztőbe. A narratíva kötetlen – a néző szabadon kószálhat az oldalakon átívelő asszociációs játék élményében. A történet elsőre egysíkúnak is tűnhet: a művész otthonába száműzve sorra veszi személyes holmiját, képeket készít apró tárgyak megnövelésével, textúrájukba más világokat lát bele, így képezve kiskaput, amely menekülőutat ad a négy fal nyomasztó közelségéből. A kutató-játék eredménye viszont itt is többnézetű. A felnagyított tárgyi világ jelképes: a képi összhatásról nehéz eldönteni, hogy mikroszkóp vagy távcső segítségével látnánk mindezt, ám az bizonyos, hogy nem szabad szemmel.

Nagyítóval kutató művészet
Szerző: Móricz Ildikó: Kimerülő judícium 5, 2021
Nagyítóval kutató művészet
Szerző: Móricz Ildikó: Kimerülő judícium 2, 2021

Mintha a tárgyaknak ezen arcát a hétköznapi szem nem láthatná, csupán valamely eszköz segítségével. Az eszköz pedig ez esetben – fellengzősen hathat – a művészet. A környezettel való viszony megváltozását az állapothoz alkalmazkodni képes egyszerű, mégis költői nézőpontváltás rögzíti. Az élménynek pedig része a térérzékeléshez fűződő bizonytalanság, a támpontok elvesztése. A könyv egészét átlapozva nyoma sincs a koncepció által ígért játékos felhangnak, sokkal inkább egyfajta szorongatott élményt idéz meg. Nem tudhatjuk, vajon a világ nőtt meg, vagy mi mentünk össze, az eredmény ugyanaz: mi értetlenül nézzük a rajzcsipesz fölénk magasodó ívét.

Nagyítóval kutató művészet
Szerző: Móricz Ildikó: Kimerülő judícium 1, 2021

Maurits Ferenc 1945, Újvidék

Festőművész, illusztrátor, költő. Az újvidéki Iparművészeti Középiskola grafikai szakán tanult 1960–1965 között. 1967-től az Indeks című...

Maurits Ferenc 1945, Újvidék

Festőművész, illusztrátor, költő. Az újvidéki Iparművészeti Középiskola grafikai szakán tanult 1960–1965 között. 1967-től az Indeks című...

Kucor Tamara

Nulla dies sine linea

„Rajzolni olyan, mint lélegezni, élni.” Maurits Ferenc Maurits Ferenc, noha az idősebb generációhoz tartozó művész, a vajdasági magyar képzőművészet egyik...

Kucor Tamara

Nulla dies sine linea

„Rajzolni olyan, mint lélegezni, élni.” Maurits Ferenc Maurits Ferenc, noha az idősebb generációhoz tartozó művész, a vajdasági magyar képzőművészet egyik...

Kovács Pécskai Emese Szabadka, 1997

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Politechnikai Iskolában végezte el 2016-ban. 2017 és 2022 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója festőművészet...

Kovács Pécskai Emese Szabadka, 1997

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Politechnikai Iskolában végezte el 2016-ban. 2017 és 2022 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója festőművészet...

Sándor Laura

Tűz és víz

Kovács Pécskai Emese csantavéri festőművész – aki többek között Szabadkán, majd Budapesten tett szert eddigi szakmai tudására – valamiért kiemelkedik a fiatal,...

Sándor Laura

Tűz és víz

Kovács Pécskai Emese csantavéri festőművész – aki többek között Szabadkán, majd Budapesten tett szert eddigi szakmai tudására – valamiért kiemelkedik a fiatal,...

Mészáros Dániel Újvidék, 1999

Gimnáziumi tanulmányait Zentán végezte a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészeti szakán. 2018-tól az Újvidéki...

Mészáros Dániel Újvidék, 1999

Gimnáziumi tanulmányait Zentán végezte a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészeti szakán. 2018-tól az Újvidéki...

Lázár Tibor

A Crocs papucs a művészetbe lép

Mészáros Dániel életrajza alapján megállapítható, hogy egy most kezdődő pályafutás elején állunk, és annak a formatív folyamatnak lehetünk a...

Lázár Tibor

A Crocs papucs a művészetbe lép

Mészáros Dániel életrajza alapján megállapítható, hogy egy most kezdődő pályafutás elején állunk, és annak a formatív folyamatnak lehetünk a...

Kucor Tamara

Virágzó otthonlét

Szabó Benke Róbert Hanami című fotósorozatáról „Ahogy öregszel, azzá válsz, akinek mindig is lenned kellett volna.” David Bowie Szabó Benke Róbert...

Kucor Tamara

Virágzó otthonlét

Szabó Benke Róbert Hanami című fotósorozatáról „Ahogy öregszel, azzá válsz, akinek mindig is lenned kellett volna.” David Bowie Szabó Benke Róbert...

Szabó Benke Róbert Törökkanizsa, 1970

A Karlócai Gimnázium befejezése után, 1991-ben Budapestre költözött, és alkotói tevékenységét ott folytatta egészen 2019-ig. Az utóbbi öt évben...

Szabó Benke Róbert Törökkanizsa, 1970

A Karlócai Gimnázium befejezése után, 1991-ben Budapestre költözött, és alkotói tevékenységét ott folytatta egészen 2019-ig. Az utóbbi öt évben...

Gergić Ena 1998, Szabadka

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán grafikusművész szakon végzi tanulmányait. 2019-től 2022-ig a Drukker nyomdaközösség tagja. Számos csoportos...

Gergić Ena 1998, Szabadka

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán grafikusművész szakon végzi tanulmányait. 2019-től 2022-ig a Drukker nyomdaközösség tagja. Számos csoportos...

Móricz Ildikó

Almaóriás, lélek-fonál és tejfogak

Öt gondolat Gergić Ena alkotásaihoz   Gergić Ena munkái régóta foglalkoztatnak. Mélyen beágyazódtak a lelkembe. Nehéz lenne ettől függetlenedve gondolkodni vagy írni...

Móricz Ildikó

Almaóriás, lélek-fonál és tejfogak

Öt gondolat Gergić Ena alkotásaihoz   Gergić Ena munkái régóta foglalkoztatnak. Mélyen beágyazódtak a lelkembe. Nehéz lenne ettől függetlenedve gondolkodni vagy írni...