Fekete káosz

Fekete káosz

Szerző: Gubik Korina: This is not a pink painting

 

Time in Space – ezt a címet viseli Gubik Korina vegyes technikával készült festménye, amely elnevezésével (magyarul: Idő a térben) köntörfalazás nélkül invitálja a befogadót értelmezésére: ahhoz, hogy az a hely létrejöhessen, amelyet e mű elfoglal, rengeteg időre volt szükség. Tehát maga az alkotás ideje jelenik meg a képen, ez az idő pedig feketére festett. Vagy lehetséges-e egy transzcendentálisabb olvasata is egy ilyen monokróm képnek?

  Gubik Korina 2015-ben készült terjedelmes műalkotása a nyugtalanító zajosság és a rendezettség harmonikus dualitásával tör ránk. Távolabbról figyelve sötétségből kilépő tompa zörejként hat, közelebbről nézve összetorlódott gömbtömegek alkotta szurkos lencselevesnek tűnik. Ezt a hatást a lencseszem alakú műanyag pasztillák – amelyeket műanyag fröccsöntéshez használnak – egymás mellé sorakoztatása váltja ki. A sárkánypikkelyszerű textúra első ránézésre szinte ready-made alkotásnak, egy egyszerű műanyag öntvénynek tűnhet. Ám a több száz pötty mögött hosszú hónapok munkája rejlik, és aki ismeri Korina munkáit, az tudhatja, hogy ennek a képnek minden négyzetcentiméter mintázatát saját kezével rakta ki. Bár a Time in Space saját maga látványában is érdekes mű, fontos lehet tudni, hogy koncepciójában egy elődjére támaszkodik. Cím nélkül című alkotásával 2007-ben készült el, amely szabálytalanul egymás mellé ragasztott rizsszemekből alkotott egy felületet, matt és fényes fekete festék váltakozott a képen, amely Korina egy rajzát igyekezett utánozni textúrájával és fényjátékával. Abban az évben ezzel a munkájával díjat nyert az Újvidéki Szalonban, amelynek témája az Idő a térben volt. Mivel a természet szereti visszavenni, ami az övé, a rizsszemek gyorsan efemer alkotássá változtatták a képet, ezért úgy döntött, hogy szintetikus anyagból újraalkotja, létrehozva egy teljesen új képet.

Fekete káosz
Szerző: Gubik Korina:
Time In Space (részlet)
Fekete káosz
Szerző: Gubik Korina:
Time In Space (alkotási folyamat)

  Míg sok munkájában sztereotípiákkal, személyes és társadalmi problémákat érintő témákkal foglalkozik, a szóban forgó alkotása megjelenésében tiszta absztrakció. Egy olyan, mára már közönségessé vált anyag, mint a műanyag, képzőművészeti eleganciát úgy képes kölcsönözni, ha az absztrahálás abszolút esztétikáján esik át. A Time in Space esetében a fekete festék az átalakító erő: ezáltal a szín az anyag fölé kerekedik, és a létrejött mű egyenesen kommunikáló fő témájává a feketére kent rendezett káosz válik.

  Tudományosan a fekete szín a fény hiánya, ugyanis nem helyezkedik el a látható színspektrumon. A történelem során a fekete jelentéstartalma a misztikumtól a félelemig, az eleganciától a halálig nyúlt. Hol tisztelték, hol mindenáron elkerülték.

  Mint az egyik elsőként használt szín a művészetben, a fekete már a paleolit kor barlangrajzain, majd az ókori Egyiptom termékenységi jelképeként jelenik meg. A fekete színnek a rosszhoz és a gonoszhoz fűződő klasszikus asszociációja a középkori kereszténységig nyúlik vissza, amikor a képeken az ördögöket és a démonokat gyakran fekete színben, míg az angyalokat és a szenteket a fehér árnyalataiban ábrázolták. A XIV. század hozta meg a jobb minőségű textilfestés technikáját, ezért gyorsan luxuscikké vált a fekete ruha. A kiváltság öltözéke az európai királyi udvarok alapdarabjává vált, így lett a gonosz színe a hatalom, a méltóság és a rang viseletévé.

  Míg a XX. századig a fekete inkább eszközként, mint tárgyként volt használatos a vásznon, az 1950-es évektől már közismertek és nem kevésszer botrányosak egyes képzőművészek monokróm festményei. Robert Rauschenberg amerikai festő 1951 és 1953 között készült Fekete sorozata a kollázs és a festmény közötti mezsgye tanulmányozása. Képeit rétegzett újságpapírfecnik fedik, amelyeket ragasztás előtt és után is fekete festékbe mártott. A matéria felületi játékát és komplexitását a fény kelti életre. Az amerikai minimalista és absztrakt művészet fontos képviselője, Frank Stella saját, Fekete festmények (1958–1960) sorozatáról kijelentette: „Amit látsz, azt látod!” – ezzel a formai aggályokat kikerülve reagált az akkori absztrakt expresszionizmust körülvevő szubjektivitás és romantika retorikájára. A fekete szín karakterisztikáinak kivizsgálása és optikai érzetének mélyebb feltárása érdekében 1963-ban Ad Reinhardt megfestett egy fekete négyzetet. Első ránézésre egy egyterű felületet láthatunk, ám közelebbről megtekintve a sötétség közül feltárul egy rácsstruktúra, annak négyzetei pedig a fekete különböző árnyalataival mintaszerűen kitöltve. Reinhardt elmondása szerint létre akarta hozni a „tiszta, absztrakt, nem objektív, időtlen, tér nélküli, változatlan, kapcsolat nélküli, érdektelen festményt – egy olyan tárgyat, amely öntudatos (nincs tudattalan), ideális, transzcendens, tudatában semmi, csak a művészet van”.

  Többek között ezen és sok más, a minimalizmus és az absztrakt jegyében alkotó festő hagyománya, valamint a fekete divatban betöltött szerepe adhatja a mai percepciónkat egy fekete képet nézegetve. Talán pont a hagyományozódás, a divat és a kisajátítás kérdései miatt volt a művészeti világnak nagy sokk, amikor 2016-ban az indiai születésű brit művész, Anish Kapoor kizárólagos jogra tett szert a legfeketébb feketére. A Vantablackre keresztelt szín a fény 99 százalékát elnyeli és hővé alakítja, így szinte teljes láthatatlanságot biztosítva bárminek, amivel fedve van.

  A fent említett példák sorozata is azt bizonyítja, hogy a fekete képeknek évtizedek óta fontos szerepük van a képzőművészetben, mint a művészi anyag és az ötletközvetítés kérdéseiben is. A Time in Space esetében a szín egyértelmű, a matéria pedig másodrendű szerepet játszik: formai adottságai miatt a textúraképzés és a tömegteremtés a fő rendeltetése.

  Alapvető alkotói probléma, ha a művészi idea és maga a rendelkezésre álló anyag vagy annak megmunkálása nem illik össze. Szinte törvényszerűség, hogy az idea oly módon van alárendelve az anyagnak, hogy az teljes ötleti gazdagságában nem leképezhető. A koncepció és a matéria ilyen fajta viszonya az alkotói folyamat kihagyhatatlan része. Egy befejezett mű esetében mindig feltehető a kérdés: az elkészült alkotás vagy megteremtésének folyamata a mű?

  Az esztétikai befogadás és az értelmezés kéz a kézben jár, ezért nem elvárható, hogy egy kép csak materiális mivoltában legyen látható. A befogadás pillanatában megkérdőjeleződik az alkotás hogyanja és miértje. A képen a festék színné, a matéria pedig médiummá válik, egy hatásos mű pedig ugyanúgy tudja kommunikálni a művész technikai tudását és – ahogy ebben az esetben – a fekete mű esetleges transzcendens üzenetét is.

  Korina a Time in Space darabkáinak kirakása közben talán nem egy transzcendens üzenet átadásán, hanem mindennapi élete esetleges káoszának levezetésén dolgozott, valamint azon, hogy átadja az anyaggal való dolgozás szeretetét, és hogy a fényes fekete festékben különös átformáló erő rejlik.

  A fénylő fekete művek csoportja a tükröződő sötét felületek varázsával bír. Természetük teljes mértékben környezetükre van bízva: elhelyezéstől és megvilágítástól függenek. Ám ez a két teljesen statikus tényező sem biztosítja a mű állandóságát. A befogadó tekintetétől függően a felület örökké mozgó fekete tükörré válik, amely minden pillanatban változtatja a felszínét, mégis állandóan tükrözi a körülötte lévő statikus fényforrásokat. Korina ezt a fényjátékot szorozza meg sokszorosan a pöttyözött textúrával. A fénytörések egyik pöttyről a másikra ugorva változtatják meg a kép teljes felületét. Ezt a fajta mobilitást csakis a szemlélő adhatja meg a műnek, már az ahhoz való közelítéskor sem láthatja azt állandónak, sem formavilágában, sem tónusában. Ebben rejlik a fényes fekete egyedisége, legyen a képhez használt matéria bármennyire minimalista vagy redukált: a mű megismételhetetlenné válik. Ennélfogva kevésbé számít, hogy az ötlet létezett-e már előtte, vagy létrejötte-e más formában, és hogy a matéria mennyire simult a koncepcióhoz, az üzenetet, az érzést az elkészült mű tudja csak átadni.

  Bár a Time in Space korántsem a tökéletes absztrakció mintapéldája, okosan közvetíti egy olyan művész gondolkodását, aki időt és teret nem spórolva teremtett egyszerre rendet és a káoszt.

Fekete káosz
Szerző: Gubik Korina:
Zentai híd IV.
Fekete káosz
Légy szíves, készíts nekem egy képet!
Fotó: Saša Prudkov

 

 

 

 

 

 

Maurits Ferenc 1945, Újvidék

Festőművész, illusztrátor, költő. Az újvidéki Iparművészeti Középiskola grafikai szakán tanult 1960–1965 között. 1967-től az Indeks című...

Maurits Ferenc 1945, Újvidék

Festőművész, illusztrátor, költő. Az újvidéki Iparművészeti Középiskola grafikai szakán tanult 1960–1965 között. 1967-től az Indeks című...

Kucor Tamara

Nulla dies sine linea

„Rajzolni olyan, mint lélegezni, élni.” Maurits Ferenc Maurits Ferenc, noha az idősebb generációhoz tartozó művész, a vajdasági magyar képzőművészet egyik...

Kucor Tamara

Nulla dies sine linea

„Rajzolni olyan, mint lélegezni, élni.” Maurits Ferenc Maurits Ferenc, noha az idősebb generációhoz tartozó művész, a vajdasági magyar képzőművészet egyik...

Kovács Pécskai Emese Szabadka, 1997

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Politechnikai Iskolában végezte el 2016-ban. 2017 és 2022 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója festőművészet...

Kovács Pécskai Emese Szabadka, 1997

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Politechnikai Iskolában végezte el 2016-ban. 2017 és 2022 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója festőművészet...

Sándor Laura

Tűz és víz

Kovács Pécskai Emese csantavéri festőművész – aki többek között Szabadkán, majd Budapesten tett szert eddigi szakmai tudására – valamiért kiemelkedik a fiatal,...

Sándor Laura

Tűz és víz

Kovács Pécskai Emese csantavéri festőművész – aki többek között Szabadkán, majd Budapesten tett szert eddigi szakmai tudására – valamiért kiemelkedik a fiatal,...

Mészáros Dániel Újvidék, 1999

Gimnáziumi tanulmányait Zentán végezte a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészeti szakán. 2018-tól az Újvidéki...

Mészáros Dániel Újvidék, 1999

Gimnáziumi tanulmányait Zentán végezte a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészeti szakán. 2018-tól az Újvidéki...

Lázár Tibor

A Crocs papucs a művészetbe lép

Mészáros Dániel életrajza alapján megállapítható, hogy egy most kezdődő pályafutás elején állunk, és annak a formatív folyamatnak lehetünk a...

Lázár Tibor

A Crocs papucs a művészetbe lép

Mészáros Dániel életrajza alapján megállapítható, hogy egy most kezdődő pályafutás elején állunk, és annak a formatív folyamatnak lehetünk a...

Kucor Tamara

Virágzó otthonlét

Szabó Benke Róbert Hanami című fotósorozatáról „Ahogy öregszel, azzá válsz, akinek mindig is lenned kellett volna.” David Bowie Szabó Benke Róbert...

Kucor Tamara

Virágzó otthonlét

Szabó Benke Róbert Hanami című fotósorozatáról „Ahogy öregszel, azzá válsz, akinek mindig is lenned kellett volna.” David Bowie Szabó Benke Róbert...

Szabó Benke Róbert Törökkanizsa, 1970

A Karlócai Gimnázium befejezése után, 1991-ben Budapestre költözött, és alkotói tevékenységét ott folytatta egészen 2019-ig. Az utóbbi öt évben...

Szabó Benke Róbert Törökkanizsa, 1970

A Karlócai Gimnázium befejezése után, 1991-ben Budapestre költözött, és alkotói tevékenységét ott folytatta egészen 2019-ig. Az utóbbi öt évben...

Gergić Ena 1998, Szabadka

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán grafikusművész szakon végzi tanulmányait. 2019-től 2022-ig a Drukker nyomdaközösség tagja. Számos csoportos...

Gergić Ena 1998, Szabadka

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán grafikusművész szakon végzi tanulmányait. 2019-től 2022-ig a Drukker nyomdaközösség tagja. Számos csoportos...

Móricz Ildikó

Almaóriás, lélek-fonál és tejfogak

Öt gondolat Gergić Ena alkotásaihoz   Gergić Ena munkái régóta foglalkoztatnak. Mélyen beágyazódtak a lelkembe. Nehéz lenne ettől függetlenedve gondolkodni vagy írni...

Móricz Ildikó

Almaóriás, lélek-fonál és tejfogak

Öt gondolat Gergić Ena alkotásaihoz   Gergić Ena munkái régóta foglalkoztatnak. Mélyen beágyazódtak a lelkembe. Nehéz lenne ettől függetlenedve gondolkodni vagy írni...