Butterer Kiss Márta örök mosolya

Butterer Kiss Márta örök mosolya

Szerző: Butterer Kiss Márta: Olvasva merengve – akvarell

Akinek élete a művészet, annak a művészetét maga az élet inspirálja. Gondolatok, események, átélt és elképzelt életfonalak, mind összeszövődnek egy alkotásban. Az olyan alkotás, amely nem öncélúan jött létre, hanem azért, mert mély mondanivalója van, többet szeretne mondani a létrehozójáról, annak lelkéről, személyiségéről és az emberi létről, csakis Márta műve lehet. Kevés olyan embert ismerek, akinek annyi energiája van, hogy generációk szellemiségét, korát és életmódját képes alkotásaiba ötvözni.

  Már a megjelenése sem mindennapi: kiemelkedő szellemiségű és egész lényében harmonikus, pozitív kisugárzása és örök mosolya már első találkozáskor magával ragad. A vele való beszélgetés és együttlét mindig feltölt új gondolatokkal, felvértez új megoldásokkal. Élettapasztalata hatalmas kontrasztok, napsütés és viharok váltakozása, amelyek ha elbuktatták is, megannyiszor talpra is állították. Ő mindig megy tovább. Lelkesen, céltudatosan, még a legkisebb feladat elé is.

  Emlékszem a házára, annak hangulatára, a festék meg a cigarettafüst illatának keverékére. Tízéves voltam, amikor édesanyám elvezetett hozzá. Amikor kinyílt a kapu, egy másik, paralel világba léptem be, ahol mosoly, jókedv és a háborús időket elfeledtető, hangulatos belső tér fogadott. Végigsétálva a kócos fűvel benőtt udvaron, a kertben kaotikusan, mégis valamiféle terv szerint elrendezett virágok és növények sokasága díszelgett, s fölötte Tökfilkók csüngtek. A műterem egy nyugodt és kellemesen hűvös, alkotásra kész hely volt, ahol én, mint gyerek, felnézve a mennyezetre, éreztem és láttam az ihlet erejét, ahogy a szivárvány színeiben kavarog, és várja, hogy valakibe belebújjon. Vagy legalábbis így képzeltem el… Néhány év közös munka, tanulás és játék következett, amit ünnepségekkel és kiállításokkal koronáztunk meg. Azok a dolgok, amelyeket akkor mutatott meg, és amelyekre megtanított, most tanár koromban is felidéződnek bennem. Nemcsak az alkotás és a saját lelkünk ápolása a fontos, hanem az is, hogy tovább tudjuk-e adni tudásunkat a tanulóknak olyan módon, ami legközelebb áll hozzájuk, és aminek megértésével a legtöbbet tudják kihozni magukból. Tanári munkájával lenyűgöző példákat tárt fel, átfogva jelent és múltat, felcsillantotta az igazi értékeket, és rávilágított a jövőben rejlő új módszerekre. A jövőnk az, amibe érdemes befektetni, ha élvezni szeretnénk munkánk gyümölcsét, és ezt csak a pedagógia eszközeivel lehet a legcélszerűbben megvalósítani. A tanári lét – mondhatnánk – életforma, amely csak azok számára érthető, akik hasonló pályát választottak. A kalandozó kis lelkeknek életértelmet adni, megtanítani őket az ötletek megvalósítására, formálni, ápolni őket, anyaként gondoskodni róluk csak az tud, aki tanárnak született. És ha ez a tanár művész is, lénye generációkat emel magához. Tévedés azt hinni, hogy csak azokra az emberekre hatunk, akikkel személyesen is találkozunk ebben az életben. A művészi erő egyetemes, minden nyelven és minden korban érthető. Mindenkinek lehet véleménye egy alkotásról, akár érti azt, akár nem. Tetszik-e vagy sem, az nem annyira fontos, mert az alkotásnak nem tetszenie kell, inkább érzelmeket kell kiváltania a szemlélőben. És mitől lesz jó egy művész? A művészi alkotás elgondolkodtat, mélyen a lélekbe hatol, ott próbálja elemezni a látottakat. A dolgok, tárgyak mellett elmegyünk, észre sem vesszük őket, de ő nem. Ő a mindennapi tárgyak, elhagyott darabok, kidobott kacatok új életét látja, és nemcsak újraéleszti őket, hanem új értelmet is ad nekik, művészeti tárggyá átalakítva előrelépteti őket az örök életbe.

Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Nézd te is! – akvarell
Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Pulykadüh – akvarell

  Ráhangolódva a természet formájára és textúrájára, hagyja, hogy az emberben rejlő ősi szellem vezesse az alkotás folyamatát. Ennek nyomán olyan ötletek rajzolódjanak ki, amelyek megérintik azokat is, akik nem állnak közel a művészetéhez. Ezeket az alkotásokat mindenki a magáénak érzi, felidézik a múltat, a szeretet és az összetartozás érzését mint egyetemes értékeket. Munkássága minden egyes szakaszát az ember, a természet és az állatok iránti szeretet, a bolygónkhoz való pozitív viszonyulás, a remény hatja át. Még annak árán is, hogy művészetét netán nem értékelik, hű marad önmagához, ellenáll a modern, elferdült értékrend csábításának. Emellett kitart a nehéz időkben is, így tud igazán mélyen a saját lelkébe nézni, és tisztán látni a dolgokat. Ezek azok a pillanatok, amikor az alkotóból Művész lesz. Senki sem tudott még pozitív érzelmekből ihletet meríteni. A lelkünket kínzó, sújtó, nehéz és fájdalmas pillanatok tükörképei ezek. A fájdalom határán lejátszódó jelenetekkel szembeállítja a könnyed, áttetsző, absztrakt formákat, Léleknyúzók és Augusztusi álmok, hálók, tollak és madzagok, érzelmek, imák, színek és formák kavalkádja, mindaz, ami egy emberben és körülötte van.

Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Violoncellista
Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Meggyszemeim
Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Ima
Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Pásztor – tökszobor

  A keresztet mint kifejező formát nem csupán a megváltó szenvedése és Isten szeretete jelképéül használja, hanem ennél többet szeretne vele mondani, az alkotó és embertársai személyes lelkivilágát mutatja be, a kitartást, a küzdelmet és a bennünk lévő határtalan erőt. A fakereszt szimbolikája létünk hajnaláig visszanyúl, hiszen az ember megteremtését megelőzte a fák megteremtése, és ennek az erős ősi kapcsolatnak az igénye továbbra is bennünk él. Nem véletlen, hogy a fából készült tárgyak szorosan kapcsolódnak az emberi élet fontos állomásaihoz, születésünkhöz és halálunkhoz. A fa mint művészeti anyag a fejlődés, a növekedés, a változás és a megújulás, valamint az öröklét és az állandóság szimbóluma is. Az alkotások, bár akadémikus keze által jönnek létre, mégis magukban foglalják a népi motívumokat és eljárásokat. Ezek népművészetinek tekinthető hagyományos használati és dísztárgyak. A szövés, nemezelés, mézeskalács-készítés kultúránk jellegzetes kézművesmesterségei, egyben hovatartozásunkról tanúskodnak. Ezek kézművestechnikák, alapanyagaik természetes anyagok, az emberi lét és fennmaradás, valamint a fejlődés alapjai. Akárcsak a mozaikok, amelyeket egy kissé modernizálva és újratervezve, színes csempéből készít, márvány és különböző nemes kövek helyett. A természet által ihletett motívumok, virágok, növények, bogarak és madarak sokasága bujkál ezekben az apróra összetört padlócsempékben, tányérokban és vázákban. Különös érzés, amikor a művész nem eszközök segítségével, hanem kézzel, ujjaival alkot. Sokan nem is szeretik, és gyakran kesztyűvel elhatárolják magukat a művészi anyagoktól. Ez érthető, amikor az anyag holt, és semmi energiát nem tud közvetíteni. De amikor érezzük a természet anyagát, struktúráját, erejét, érzékeljük ujjaink alatt a fonalat, a gyapjút, a fát, az agyagot, és összeköttetésbe kerülünk az eredetükkel – az felbecsülhetetlen érzés. Ezeknek az élő anyagoknak a felhasználása és az alkotásba való beépítése a természetben lévő tudatalattival összeköttetésben történik.

  A művész élete nem egyszerű. Meg kell felelnie a saját, illetve a közönség/közösség elvárásainak. Hogy milyen kvantitású alkotó lesz valakiből, azt senki sem tudja előre. De bármilyen is lesz, sohasem tud maradéktalanul megfelelni minden elvárásnak. Ennél sokkal fontosabb, hogy ne a mennyiséggel, hanem a kontinuitással foglalkozzon. A folyamatos, állandó jellegű alkotás a hatalmas energiával bíró emberek sajátja. Mártánál ez az energia többrétű, és méreteiben az idő múlásával gyarapodó. Számos diákjának szeretete, alkotásainak sokasága olyan művészről, de elsősorban emberről tanúskodik, akinek a neve és munkássága felismerhető lesz még sok-sok generáció életében.

Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: A jó madár – akvarell

Maurits Ferenc 1945, Újvidék

Festőművész, illusztrátor, költő. Az újvidéki Iparművészeti Középiskola grafikai szakán tanult 1960–1965 között. 1967-től az Indeks című...

Maurits Ferenc 1945, Újvidék

Festőművész, illusztrátor, költő. Az újvidéki Iparművészeti Középiskola grafikai szakán tanult 1960–1965 között. 1967-től az Indeks című...

Kucor Tamara

Nulla dies sine linea

„Rajzolni olyan, mint lélegezni, élni.” Maurits Ferenc Maurits Ferenc, noha az idősebb generációhoz tartozó művész, a vajdasági magyar képzőművészet egyik...

Kucor Tamara

Nulla dies sine linea

„Rajzolni olyan, mint lélegezni, élni.” Maurits Ferenc Maurits Ferenc, noha az idősebb generációhoz tartozó művész, a vajdasági magyar képzőművészet egyik...

Kovács Pécskai Emese Szabadka, 1997

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Politechnikai Iskolában végezte el 2016-ban. 2017 és 2022 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója festőművészet...

Kovács Pécskai Emese Szabadka, 1997

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Politechnikai Iskolában végezte el 2016-ban. 2017 és 2022 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója festőművészet...

Sándor Laura

Tűz és víz

Kovács Pécskai Emese csantavéri festőművész – aki többek között Szabadkán, majd Budapesten tett szert eddigi szakmai tudására – valamiért kiemelkedik a fiatal,...

Sándor Laura

Tűz és víz

Kovács Pécskai Emese csantavéri festőművész – aki többek között Szabadkán, majd Budapesten tett szert eddigi szakmai tudására – valamiért kiemelkedik a fiatal,...

Mészáros Dániel Újvidék, 1999

Gimnáziumi tanulmányait Zentán végezte a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészeti szakán. 2018-tól az Újvidéki...

Mészáros Dániel Újvidék, 1999

Gimnáziumi tanulmányait Zentán végezte a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészeti szakán. 2018-tól az Újvidéki...

Lázár Tibor

A Crocs papucs a művészetbe lép

Mészáros Dániel életrajza alapján megállapítható, hogy egy most kezdődő pályafutás elején állunk, és annak a formatív folyamatnak lehetünk a...

Lázár Tibor

A Crocs papucs a művészetbe lép

Mészáros Dániel életrajza alapján megállapítható, hogy egy most kezdődő pályafutás elején állunk, és annak a formatív folyamatnak lehetünk a...

Kucor Tamara

Virágzó otthonlét

Szabó Benke Róbert Hanami című fotósorozatáról „Ahogy öregszel, azzá válsz, akinek mindig is lenned kellett volna.” David Bowie Szabó Benke Róbert...

Kucor Tamara

Virágzó otthonlét

Szabó Benke Róbert Hanami című fotósorozatáról „Ahogy öregszel, azzá válsz, akinek mindig is lenned kellett volna.” David Bowie Szabó Benke Róbert...

Szabó Benke Róbert Törökkanizsa, 1970

A Karlócai Gimnázium befejezése után, 1991-ben Budapestre költözött, és alkotói tevékenységét ott folytatta egészen 2019-ig. Az utóbbi öt évben...

Szabó Benke Róbert Törökkanizsa, 1970

A Karlócai Gimnázium befejezése után, 1991-ben Budapestre költözött, és alkotói tevékenységét ott folytatta egészen 2019-ig. Az utóbbi öt évben...

Gergić Ena 1998, Szabadka

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán grafikusművész szakon végzi tanulmányait. 2019-től 2022-ig a Drukker nyomdaközösség tagja. Számos csoportos...

Gergić Ena 1998, Szabadka

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán grafikusművész szakon végzi tanulmányait. 2019-től 2022-ig a Drukker nyomdaközösség tagja. Számos csoportos...

Móricz Ildikó

Almaóriás, lélek-fonál és tejfogak

Öt gondolat Gergić Ena alkotásaihoz   Gergić Ena munkái régóta foglalkoztatnak. Mélyen beágyazódtak a lelkembe. Nehéz lenne ettől függetlenedve gondolkodni vagy írni...

Móricz Ildikó

Almaóriás, lélek-fonál és tejfogak

Öt gondolat Gergić Ena alkotásaihoz   Gergić Ena munkái régóta foglalkoztatnak. Mélyen beágyazódtak a lelkembe. Nehéz lenne ettől függetlenedve gondolkodni vagy írni...