Butterer Kiss Márta örök mosolya

Butterer Kiss Márta örök mosolya

Szerző: Butterer Kiss Márta: Olvasva merengve – akvarell

Akinek élete a művészet, annak a művészetét maga az élet inspirálja. Gondolatok, események, átélt és elképzelt életfonalak, mind összeszövődnek egy alkotásban. Az olyan alkotás, amely nem öncélúan jött létre, hanem azért, mert mély mondanivalója van, többet szeretne mondani a létrehozójáról, annak lelkéről, személyiségéről és az emberi létről, csakis Márta műve lehet. Kevés olyan embert ismerek, akinek annyi energiája van, hogy generációk szellemiségét, korát és életmódját képes alkotásaiba ötvözni.

  Már a megjelenése sem mindennapi: kiemelkedő szellemiségű és egész lényében harmonikus, pozitív kisugárzása és örök mosolya már első találkozáskor magával ragad. A vele való beszélgetés és együttlét mindig feltölt új gondolatokkal, felvértez új megoldásokkal. Élettapasztalata hatalmas kontrasztok, napsütés és viharok váltakozása, amelyek ha elbuktatták is, megannyiszor talpra is állították. Ő mindig megy tovább. Lelkesen, céltudatosan, még a legkisebb feladat elé is.

  Emlékszem a házára, annak hangulatára, a festék meg a cigarettafüst illatának keverékére. Tízéves voltam, amikor édesanyám elvezetett hozzá. Amikor kinyílt a kapu, egy másik, paralel világba léptem be, ahol mosoly, jókedv és a háborús időket elfeledtető, hangulatos belső tér fogadott. Végigsétálva a kócos fűvel benőtt udvaron, a kertben kaotikusan, mégis valamiféle terv szerint elrendezett virágok és növények sokasága díszelgett, s fölötte Tökfilkók csüngtek. A műterem egy nyugodt és kellemesen hűvös, alkotásra kész hely volt, ahol én, mint gyerek, felnézve a mennyezetre, éreztem és láttam az ihlet erejét, ahogy a szivárvány színeiben kavarog, és várja, hogy valakibe belebújjon. Vagy legalábbis így képzeltem el… Néhány év közös munka, tanulás és játék következett, amit ünnepségekkel és kiállításokkal koronáztunk meg. Azok a dolgok, amelyeket akkor mutatott meg, és amelyekre megtanított, most tanár koromban is felidéződnek bennem. Nemcsak az alkotás és a saját lelkünk ápolása a fontos, hanem az is, hogy tovább tudjuk-e adni tudásunkat a tanulóknak olyan módon, ami legközelebb áll hozzájuk, és aminek megértésével a legtöbbet tudják kihozni magukból. Tanári munkájával lenyűgöző példákat tárt fel, átfogva jelent és múltat, felcsillantotta az igazi értékeket, és rávilágított a jövőben rejlő új módszerekre. A jövőnk az, amibe érdemes befektetni, ha élvezni szeretnénk munkánk gyümölcsét, és ezt csak a pedagógia eszközeivel lehet a legcélszerűbben megvalósítani. A tanári lét – mondhatnánk – életforma, amely csak azok számára érthető, akik hasonló pályát választottak. A kalandozó kis lelkeknek életértelmet adni, megtanítani őket az ötletek megvalósítására, formálni, ápolni őket, anyaként gondoskodni róluk csak az tud, aki tanárnak született. És ha ez a tanár művész is, lénye generációkat emel magához. Tévedés azt hinni, hogy csak azokra az emberekre hatunk, akikkel személyesen is találkozunk ebben az életben. A művészi erő egyetemes, minden nyelven és minden korban érthető. Mindenkinek lehet véleménye egy alkotásról, akár érti azt, akár nem. Tetszik-e vagy sem, az nem annyira fontos, mert az alkotásnak nem tetszenie kell, inkább érzelmeket kell kiváltania a szemlélőben. És mitől lesz jó egy művész? A művészi alkotás elgondolkodtat, mélyen a lélekbe hatol, ott próbálja elemezni a látottakat. A dolgok, tárgyak mellett elmegyünk, észre sem vesszük őket, de ő nem. Ő a mindennapi tárgyak, elhagyott darabok, kidobott kacatok új életét látja, és nemcsak újraéleszti őket, hanem új értelmet is ad nekik, művészeti tárggyá átalakítva előrelépteti őket az örök életbe.

Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Nézd te is! – akvarell
Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Pulykadüh – akvarell

  Ráhangolódva a természet formájára és textúrájára, hagyja, hogy az emberben rejlő ősi szellem vezesse az alkotás folyamatát. Ennek nyomán olyan ötletek rajzolódjanak ki, amelyek megérintik azokat is, akik nem állnak közel a művészetéhez. Ezeket az alkotásokat mindenki a magáénak érzi, felidézik a múltat, a szeretet és az összetartozás érzését mint egyetemes értékeket. Munkássága minden egyes szakaszát az ember, a természet és az állatok iránti szeretet, a bolygónkhoz való pozitív viszonyulás, a remény hatja át. Még annak árán is, hogy művészetét netán nem értékelik, hű marad önmagához, ellenáll a modern, elferdült értékrend csábításának. Emellett kitart a nehéz időkben is, így tud igazán mélyen a saját lelkébe nézni, és tisztán látni a dolgokat. Ezek azok a pillanatok, amikor az alkotóból Művész lesz. Senki sem tudott még pozitív érzelmekből ihletet meríteni. A lelkünket kínzó, sújtó, nehéz és fájdalmas pillanatok tükörképei ezek. A fájdalom határán lejátszódó jelenetekkel szembeállítja a könnyed, áttetsző, absztrakt formákat, Léleknyúzók és Augusztusi álmok, hálók, tollak és madzagok, érzelmek, imák, színek és formák kavalkádja, mindaz, ami egy emberben és körülötte van.

Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Violoncellista
Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Meggyszemeim
Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Ima
Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: Pásztor – tökszobor

  A keresztet mint kifejező formát nem csupán a megváltó szenvedése és Isten szeretete jelképéül használja, hanem ennél többet szeretne vele mondani, az alkotó és embertársai személyes lelkivilágát mutatja be, a kitartást, a küzdelmet és a bennünk lévő határtalan erőt. A fakereszt szimbolikája létünk hajnaláig visszanyúl, hiszen az ember megteremtését megelőzte a fák megteremtése, és ennek az erős ősi kapcsolatnak az igénye továbbra is bennünk él. Nem véletlen, hogy a fából készült tárgyak szorosan kapcsolódnak az emberi élet fontos állomásaihoz, születésünkhöz és halálunkhoz. A fa mint művészeti anyag a fejlődés, a növekedés, a változás és a megújulás, valamint az öröklét és az állandóság szimbóluma is. Az alkotások, bár akadémikus keze által jönnek létre, mégis magukban foglalják a népi motívumokat és eljárásokat. Ezek népművészetinek tekinthető hagyományos használati és dísztárgyak. A szövés, nemezelés, mézeskalács-készítés kultúránk jellegzetes kézművesmesterségei, egyben hovatartozásunkról tanúskodnak. Ezek kézművestechnikák, alapanyagaik természetes anyagok, az emberi lét és fennmaradás, valamint a fejlődés alapjai. Akárcsak a mozaikok, amelyeket egy kissé modernizálva és újratervezve, színes csempéből készít, márvány és különböző nemes kövek helyett. A természet által ihletett motívumok, virágok, növények, bogarak és madarak sokasága bujkál ezekben az apróra összetört padlócsempékben, tányérokban és vázákban. Különös érzés, amikor a művész nem eszközök segítségével, hanem kézzel, ujjaival alkot. Sokan nem is szeretik, és gyakran kesztyűvel elhatárolják magukat a művészi anyagoktól. Ez érthető, amikor az anyag holt, és semmi energiát nem tud közvetíteni. De amikor érezzük a természet anyagát, struktúráját, erejét, érzékeljük ujjaink alatt a fonalat, a gyapjút, a fát, az agyagot, és összeköttetésbe kerülünk az eredetükkel – az felbecsülhetetlen érzés. Ezeknek az élő anyagoknak a felhasználása és az alkotásba való beépítése a természetben lévő tudatalattival összeköttetésben történik.

  A művész élete nem egyszerű. Meg kell felelnie a saját, illetve a közönség/közösség elvárásainak. Hogy milyen kvantitású alkotó lesz valakiből, azt senki sem tudja előre. De bármilyen is lesz, sohasem tud maradéktalanul megfelelni minden elvárásnak. Ennél sokkal fontosabb, hogy ne a mennyiséggel, hanem a kontinuitással foglalkozzon. A folyamatos, állandó jellegű alkotás a hatalmas energiával bíró emberek sajátja. Mártánál ez az energia többrétű, és méreteiben az idő múlásával gyarapodó. Számos diákjának szeretete, alkotásainak sokasága olyan művészről, de elsősorban emberről tanúskodik, akinek a neve és munkássága felismerhető lesz még sok-sok generáció életében.

Butterer Kiss Márta örök mosolya
Szerző: Butterer Kiss Márta: A jó madár – akvarell

Molnár Imre – Mirko 1954, Szivác

1975-ben szerzett oklevelet a szabadkai Tanárképző Főiskolán, majd 1988-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán. Tanárai voltak: Hézső Ferenc, Aranyi...

Molnár Imre – Mirko 1954, Szivác

1975-ben szerzett oklevelet a szabadkai Tanárképző Főiskolán, majd 1988-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán. Tanárai voltak: Hézső Ferenc, Aranyi...

Sándor Laura

A fonák arca

Molnár Imre (Mirko) metafizikus grafikáiról Szoros kapcsolat fűz a tradicionális művészi grafikához, számos élményem és gondolatom van róla. Amikor grafikai mű a...

Sándor Laura

A fonák arca

Molnár Imre (Mirko) metafizikus grafikáiról Szoros kapcsolat fűz a tradicionális művészi grafikához, számos élményem és gondolatom van róla. Amikor grafikai mű a...

Antal László, 1984 Szabadka

Az újvidéki Művészeti Akadémia vizuális kommunikáció szakán végzett 2007-ben. Már az egyetemi évek alatt illusztrátorként és...

Antal László, 1984 Szabadka

Az újvidéki Művészeti Akadémia vizuális kommunikáció szakán végzett 2007-ben. Már az egyetemi évek alatt illusztrátorként és...

Úri Szűcs Luca

Kollázsfolyam: Antal László vizuális naplójáról

Antal László interdiszciplináris művész, többek között zenész, filmkészítő és képzőművész. Bár elmondása szerint ezek nem teljesen...

Úri Szűcs Luca

Kollázsfolyam: Antal László vizuális naplójáról

Antal László interdiszciplináris művész, többek között zenész, filmkészítő és képzőművész. Bár elmondása szerint ezek nem teljesen...

Raffai Ingrid 1989, Szabadka

A középiskolát a szabadkai Politechnikai Középiskolában fejezte be tervezőgrafikai szakon, Suhajda Zita osztályában. Ezután az Újvidéki Művészeti Akadémia...

Raffai Ingrid 1989, Szabadka

A középiskolát a szabadkai Politechnikai Középiskolában fejezte be tervezőgrafikai szakon, Suhajda Zita osztályában. Ezután az Újvidéki Művészeti Akadémia...

Farkas Tiffany

Hibajelentés küldése

Raffai Ingrid munkáiról Valami nem stimmel – viseli a címet Raffai Ingrid 2019-ben született fotósorozata. Raffai munkáinak kulcsfontosságú mozgatórugói a hibák, amelyek...

Farkas Tiffany

Hibajelentés küldése

Raffai Ingrid munkáiról Valami nem stimmel – viseli a címet Raffai Ingrid 2019-ben született fotósorozata. Raffai munkáinak kulcsfontosságú mozgatórugói a hibák, amelyek...

Sutus Pesti Emma 1990, Szabadka

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Politechnikai Középiskolában nyomdaipari terméktervezés szakon folytatta. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara...

Sutus Pesti Emma 1990, Szabadka

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Politechnikai Középiskolában nyomdaipari terméktervezés szakon folytatta. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara...

Sándor Laura

Vízió és emóció határán

Fordulat Sutus Pesti Emma egyensúly-értelmezésében Vajon milyen lenne a világot úgy szemlélni, hogy míg a látás kivételével minden más érzékszervünk...

Sándor Laura

Vízió és emóció határán

Fordulat Sutus Pesti Emma egyensúly-értelmezésében Vajon milyen lenne a világot úgy szemlélni, hogy míg a látás kivételével minden más érzékszervünk...

Hajzler Gabriella 1978, Újvidék

2005-ben végzett az újvidéki képzőművészeti akadémia grafika szakán Zvonko Tilić osztályában. A mesterképzést 2011-ben fejezte be ugyanannál a...

Hajzler Gabriella 1978, Újvidék

2005-ben végzett az újvidéki képzőművészeti akadémia grafika szakán Zvonko Tilić osztályában. A mesterképzést 2011-ben fejezte be ugyanannál a...

Erős-Bunyik Lili

Éber szempárok

  Hajzler Gabriella művészi világa Művészi énemből kiindulva nehéz feladatnak tartom, hogy a művész mély érzelmek kavalkádját vigye át a nézőre,...

Erős-Bunyik Lili

Éber szempárok

  Hajzler Gabriella művészi világa Művészi énemből kiindulva nehéz feladatnak tartom, hogy a művész mély érzelmek kavalkádját vigye át a nézőre,...