Újházi Adrienn művészetéről

Újházi Adrienn művészetéről

Újgázi Adrienn alkotása

Azt szokták mondani, hogy egy találkozáskor az első benyomás a legfontosabb. Arra kértek fel Újházi Adrienn szülei, hogy készítsem fel lányukat az újvidéki Művészeti Akadémia festőművészeti szakának felvételi vizsgájára. Az első találkozásunk Adriennel 2013 őszén történt. Első benyomásom róla akkor: egy szép, szerény, derűs arcú és lelkű, egyszerű, fiatal leányka, aki félénken lépett be barátnőjével, Zitával a műtermembe. Érezhetően csodálattal szívta magába a műtermem minden egyes zugát, részletét, mint ahogyan minden kimondott szavamat is. Az új tanulók nem tudhatják, hogy egy tanár, aki érti a dolgát, hogyan fürkészi ki annak a tehetségnek a meglétét, ami bennük rejlik, nem ismerhetik azt a tanári vágyat, aminek célja megnyitni a kaput, amelyen keresztül személyre szóló módszerekkel felszínre hozhatja tehetségüket. Adrienn tehetségének nagysága után elkezdtem kutatni minden egyes elhozott munkájában, minden egyes megnyilvánulásában, mozdulatában. Rajzképességei nem voltak eléggé kifejlesztve, a festészet iránti hajlamár még a félénk ecsetvonások homályosították el, de tudtam, hogy egy gyorsan tanuló, nyílt és együttműködő lélekkel van dolgom, és kitartó munka mellett érvényesülhetnek várakozásaim tehetségének kibontakozása iránt. Nagyok voltak az elvárásaim, és Adrienn kitartóan, érdeklődve és szívesen dolgozott. Észrevétlenül múltak a hetek, hónapok és azalatt a fél év alatt, amennyi idővel rendelkeztünk, Adrienn nagyszerűen fejlődött. Az eredmény nem maradt el, mivel a felvételi vizsgán jól teljesített, s maximális pontszámmal jutott be a Művészeti Akadémia festőművészeti szakára, Vlado Rančić tanárhoz. Nagy volt az öröm. Megmutatkozott a mentor és tanuló jó együttműködésének és kitartó munkájának eredménye. Itt az én, felkészítő tanári feladatom befejeződött. Adriennel a kapcsolatot továbbra is fenntartottuk, baráti viszony alakult ki közöttünk.

MEGFONTOLTSÁG ÉS MERÉSZSÉG

Tanulmányának első éve után megkért arra, hogy az első önálló kiállítását tanárával együtt nyissam meg. Megtisztelő volt számomra a rám bízott feladat. Nagyszámú kiállított műve az alkotót egy új fényben mutatta meg. A tojás, mint az új élet szimbóluma, s ennek sokszorosított formái tárulnak elém, megfontolt kolorizmussal és merész felületi intervenciókkal.

„Vannak festők, akik a Napot sárga folttá alakítják át. És vannak mások, akik Nappá alakítanak át egy sárga foltot.” (Pablo Picasso)

E sorok jutottak eszembe már akkor, Adrienn első kiállításán. A tojás megszűnt csak különböző módon variált forma lenni, amelyben a színárnyalatok gazdag gammái uralkodnak, Adrienn nagy művészi ereje a vászon minden egyes pórusán keresztül erősen áradt ki. A mai napig Adrienn okosan használta fel a tanárai szuggesztióit, hallgatott a belső intuícióira, mély filozofikus témákat érintett különböző kísérleti módszerekkel, és eredményesen realizálta ötleteit művei sokaságán keresztül. Ezt bizonyítja a Művészeti Akadémia által neki ítélt díj is, amelyet a festészet terén, a legjobb alkotás szerzőjeként a 2018/2018-as tanévben a negyedével Adrienn érdemelt ki.

Aki mer, és nem áll el a kitűzött céltól, az sikerrel jár! Ez Adrienn mottója, és valóban merészen, kitartóan halad előre a festészet terén.

JÁTÉK A GEOMETRIKUS FORMÁKKAL

A negyedik év vége felé tanára, Vlado Rančić segítségével a SANU, azaz Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia újvidéki galériájában mutatta be legújabb, Gaia című ciklusát. Merészen kiválasztott anyagokkal dolgozott (csíráztatott búza, homok, géz, liszt, föld) és a geometrikus formák sokaságával játszadozott el. A nagyméretű vásznak sem maradtak ki, és ami szembetűnő, az a faktúrák gazdagsága, melyek a sebezhetőséget, újjászületést, szennyeződést, tisztaságot próbálják a nézőben asszociálni. Észrevettem, hogy Adrienn újabb munkáiban a tojás alak mellet egyre sűrűbben szerepel a kör is – ennek szimbolikus jelentése, hogy a benne rejlő pontok kiterjedéssel részesülnek a kör jelentette tökéletességből. Így a pontnak és a körnek közös szimbolikus sajátosságaik vannak: tökéletesség, egyszerűség, a megosztottság és különbségtétel hiánya. Utólag elgondolkodtam azon, hogy vajon Adrienn műalkotásai mennyire árulkodnak a személyiségéről, mert ha a kört körülrajzolta a négyszöggel, ami viszont az erőnek, a stabilitásnak, a harmóniának a szimbóluma, akkor valóban Adrienn tulajdonságait is tükrözik.

HARMÓNIA ÉS STABILITÁS

Adrienn egy erős jellemű, a tökéletességet kereső művészlélek, akinek a harmónia és a stabilitás nagyon fontos. Műalkotásain keresztül állandóan, de spontánul hívja fel figyelmünket környezetünk állandóan, e spontánul hívja fel figyelmünket környezetünk harmóniájának megőrzésére és fontosságára. Egy művész feladata pedig az, hogy a maga sajátos módján elénk varázsolja a semmiből a fontos látnivalót, mondanivalót. A művész feladata sokszor nehéz, különösen ha társadalmi körülmények is nehezítik a dolgát, státuszát, művészi létét. Szerencsére ezt eddig még Adrienn nem érezte a saját bőrén, mivel karrierjének kezdetén áll. Eddig nagy teljesítményeket mutatott fel, már ilyen fiatalon is, és nagyon remélem, hogy merészsége nem hagyja cserben a jövőben sem. Ha saját életmódját továbbra is hűségesen követni fogjam akkor merészen tovább haladva sikerekre lel. Úgy legyen!

Újházi Adrienn most karrierjének kezdetén áll. Salvador Dali szavai jutnak eszembe: „Nem az a festő, akinek ihlete van, hanem aki másokat inspirálni tud.” Lelkem mélyén kívánom, hogy Adrienn művészete a jövőben inspirációként szolgáljon mindenki számára.

Az Előretolt Helyőrség e számát Újházi Adrienn alkotásaival illusztráltuk.

Újházi Adrienn művészetéről Újházi Adrienn művészetéről Újházi Adrienn művészetéről Újházi Adrienn művészetéről Újházi Adrienn művészetéről Újházi Adrienn művészetéről Újházi Adrienn művészetéről Újházi Adrienn művészetéről

Ágoston Lóránt 1970, Törökkanizsa

1995-től a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz–földrajz szakos hallgatója volt. 1997-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett okleveles...

Ágoston Lóránt 1970, Törökkanizsa

1995-től a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz–földrajz szakos hallgatója volt. 1997-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett okleveles...

Sándor Laura

Lehet-e végtelen a körvonal?

Ágoston Lóránt madárképeiről, az azonosságról és a küldetés fogalmáról   Hogyan rajzolja le a művész Thészeusz hajóját, hogy az...

Sándor Laura

Lehet-e végtelen a körvonal?

Ágoston Lóránt madárképeiről, az azonosságról és a küldetés fogalmáról   Hogyan rajzolja le a művész Thészeusz hajóját, hogy az...

Móricz Ildikó 1997, Topolya

Topolyán születtem, de korai emlékeim Pacsérhoz köthetők. Középiskolai tanulmányaimat Újvidéken folytattam a Bogdan Šuput Iparművészeti Iskolában, 2022...

Móricz Ildikó 1997, Topolya

Topolyán születtem, de korai emlékeim Pacsérhoz köthetők. Középiskolai tanulmányaimat Újvidéken folytattam a Bogdan Šuput Iparművészeti Iskolában, 2022...

Farkas Aliz

Nagyítóval kutató művészet

Móricz Ildikó művészkönyveiről A művészeti kutatómunka gyakran közelebb áll a gyerekvilág kutató-játékához, mint ahhoz, amit a köznyelvben...

Farkas Aliz

Nagyítóval kutató művészet

Móricz Ildikó művészkönyveiről A művészeti kutatómunka gyakran közelebb áll a gyerekvilág kutató-játékához, mint ahhoz, amit a köznyelvben...

Jano Blanca (Janó Blanka) 1998, Verbász

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban végezte el 2017-ben, majd a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festészet szakán tanult...

Jano Blanca (Janó Blanka) 1998, Verbász

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban végezte el 2017-ben, majd a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festészet szakán tanult...

Pálfi Anita

A színek és érzelmek árnyékában megbúvó egyéniség

Jano Blanca festészetéről   Az ember erkölcsi és érzéki kiteljesülésében a színek központi szerepet játszanak. Johann Wolfgang Goethe az ember érzelmi...

Pálfi Anita

A színek és érzelmek árnyékában megbúvó egyéniség

Jano Blanca festészetéről   Az ember erkölcsi és érzéki kiteljesülésében a színek központi szerepet játszanak. Johann Wolfgang Goethe az ember érzelmi...

b. z.

Egy rajz, amely kapcsán most elégedettséget érzek. A test két vonallal lett 8-10 másodperc alatt megrajzolva. Előtte évekig élt ez a motívum, az utóbbi hetekben, napokban több...

b. z.

Egy rajz, amely kapcsán most elégedettséget érzek. A test két vonallal lett 8-10 másodperc alatt megrajzolva. Előtte évekig élt ez a motívum, az utóbbi hetekben, napokban több...

Kis Endre 1980, Szabadka

2006-ban diplomázott a Pécsi Tudományegyetemen festészet szakon. Európa, Amerika és a Kárpát-medence számos pontján találkozhatott már a közönség a...

Kis Endre 1980, Szabadka

2006-ban diplomázott a Pécsi Tudományegyetemen festészet szakon. Európa, Amerika és a Kárpát-medence számos pontján találkozhatott már a közönség a...

Péter László

Mohának a harmat

Eltérések és szürrealitások Kis Endre művészetében A kiábrándító valóság absztrahálható. A valóság leleplezése:...

Péter László

Mohának a harmat

Eltérések és szürrealitások Kis Endre művészetében A kiábrándító valóság absztrahálható. A valóság leleplezése:...

Sárkány Balázs 1991, Orosháza

Horgoson nőtt fel. Középiskolai tanulmányait 2006 és 2011 között végezte el Szegeden a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti...

Sárkány Balázs 1991, Orosháza

Horgoson nőtt fel. Középiskolai tanulmányait 2006 és 2011 között végezte el Szegeden a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti...