Másféle nap

Másféle nap

Szerző: Pesti Emma: Sötét fény

Pesti Emma képeihez

 

Kell egy szilárd kapaszkodó, egy viszonyítási pont, határozottan kifeszítve, vagy épp finoman elbújtatva a mértanian légsűrűvé álmodott táj valamelyik szegletében. Ehhez képest vonás a vonás, a folt ettől elmosódó kavalkád. A szín ettől a bizonyosságtól olyan éles vagy olyan lágy, s a fehér semmi, a hiány ettől válik rémisztő, üres mélységgé. A kapaszkodó a legegyszerűbb geometriai forma: kör, háromszög, egyenes, derékszög. Esetleg egy másik valóságrétegből származó sík – tér – horizonthoz szelídített szilánkja.

Egy, az ismerthez hasonló világban létezhet másféle nap, titokzatos kút, égi forrás, amely nem világít meg, nem borít be fénnyel, hővel. Amely csak kiterjedésében, térhatásában létezik, energiájában nem. A világűr hideg csendjét, láthatatlan szikrákat szerteszét vető központi kétséggóc. Talán felsérti a táj szövetét az idegen elem, mégis, talán épp az idegenségtől lesz annyira fontos: létfontosságú. Mint ahogyan nincs szabadság kísértés nélkül és nincs beteljesülés a lehetetlen fájdalma nélkül. A kör kapu, a vonal kötélhágcsó, a síkdarab lépcsőfok az ismeretlen túloldalra.

  De minden mozgás veszélyforrás. Mert ami nem engedelmeskedik a forma szilárd határainak, saját megsemmisülését kockáztatja. A kontúrok szigorának ellenszegülő, szétfolyó cseppek, csíkok fokozatosan belehalványulnak a környezetbe, mint az alig kivehető fehér fátyolfelhő, mint az érintésre olvadó, hajszálvékony őszi jéghártya a tócsán. Ugyanakkor az elmosódás egyensúly, a kockázat lehetőség, hisz a túlzott merevség mulandóságba vezet. Így lesz geometriából mostba zárt lüktetés.

  Mert az idő megszűnt. A kimerevített pillanatok az egyszeriség súlyára emlékeztetnek. Az állandó mozgás szabadsága csak feltételes ezeken a nehezen megközelíthető vidékeken, az élet különösen távoli, idegen, mint párás ablaküvegen át a tavasz.

Ha valaki itt járna és felnézne, szempillantás alatt elfelejtené, merre a fenn, merre a lenn. Szempillantás alatt úgy érezné, fejjel lefelé lóg a szemhatár csúcsáról. Mint egy furcsa álomban, ahol a félelemtől reszkető ember a következő pillanatban már önmagát sem értve teli szájjal kacag, míg száguldó csillagcsóvák között zuhan az egyetlen pontba szűkülő égbolt ölelése felé. Ha valaki itt járna és felnézne, szempillantás alatt elfelejtené, honnan jött, és nem értené, miért kéne továbbmenni.

  De a teljesség ott lehet valahol a távolban. Az alig derengő mélységben, esetleg a látható határain túl sejlik fel. Embert próbálóan hosszú az út, ám az első lépések itt kezdődnek. A talaj, a felszín korántsem egyenes, és ami a viszonyítási ponton kívüli jelenség, csupán látható töredéke a tájnak.

  Nem tudni, mi vár a határok mögött. Lehet veszély, de talán inkább nyugalom. Mert az a kapaszkodó a rendről tanúskodik, s a rendben több az esély, mint a veszély. Az ösvény, a tér belső útja pont annyira billen, amennyire még biztonságos. Kell egy szilárd kapaszkodó, egy másféle nap, s a táj töredéke az egészről mesél. Megelevenedik, és békésen lüktet a mély derengésben.

Másféle nap
Szerző: Pesti Emma: Ott I.

Másféle nap

Másféle nap
Szerző: Pesti Emma: Hitetlen II.

Molnár Imre – Mirko 1954, Szivác

1975-ben szerzett oklevelet a szabadkai Tanárképző Főiskolán, majd 1988-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán. Tanárai voltak: Hézső Ferenc, Aranyi...

Molnár Imre – Mirko 1954, Szivác

1975-ben szerzett oklevelet a szabadkai Tanárképző Főiskolán, majd 1988-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán. Tanárai voltak: Hézső Ferenc, Aranyi...

Sándor Laura

A fonák arca

Molnár Imre (Mirko) metafizikus grafikáiról Szoros kapcsolat fűz a tradicionális művészi grafikához, számos élményem és gondolatom van róla. Amikor grafikai mű a...

Sándor Laura

A fonák arca

Molnár Imre (Mirko) metafizikus grafikáiról Szoros kapcsolat fűz a tradicionális művészi grafikához, számos élményem és gondolatom van róla. Amikor grafikai mű a...

Antal László, 1984 Szabadka

Az újvidéki Művészeti Akadémia vizuális kommunikáció szakán végzett 2007-ben. Már az egyetemi évek alatt illusztrátorként és...

Antal László, 1984 Szabadka

Az újvidéki Művészeti Akadémia vizuális kommunikáció szakán végzett 2007-ben. Már az egyetemi évek alatt illusztrátorként és...

Úri Szűcs Luca

Kollázsfolyam: Antal László vizuális naplójáról

Antal László interdiszciplináris művész, többek között zenész, filmkészítő és képzőművész. Bár elmondása szerint ezek nem teljesen...

Úri Szűcs Luca

Kollázsfolyam: Antal László vizuális naplójáról

Antal László interdiszciplináris művész, többek között zenész, filmkészítő és képzőművész. Bár elmondása szerint ezek nem teljesen...

Raffai Ingrid 1989, Szabadka

A középiskolát a szabadkai Politechnikai Középiskolában fejezte be tervezőgrafikai szakon, Suhajda Zita osztályában. Ezután az Újvidéki Művészeti Akadémia...

Raffai Ingrid 1989, Szabadka

A középiskolát a szabadkai Politechnikai Középiskolában fejezte be tervezőgrafikai szakon, Suhajda Zita osztályában. Ezután az Újvidéki Művészeti Akadémia...

Farkas Tiffany

Hibajelentés küldése

Raffai Ingrid munkáiról Valami nem stimmel – viseli a címet Raffai Ingrid 2019-ben született fotósorozata. Raffai munkáinak kulcsfontosságú mozgatórugói a hibák, amelyek...

Farkas Tiffany

Hibajelentés küldése

Raffai Ingrid munkáiról Valami nem stimmel – viseli a címet Raffai Ingrid 2019-ben született fotósorozata. Raffai munkáinak kulcsfontosságú mozgatórugói a hibák, amelyek...

Sutus Pesti Emma 1990, Szabadka

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Politechnikai Középiskolában nyomdaipari terméktervezés szakon folytatta. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara...

Sutus Pesti Emma 1990, Szabadka

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Politechnikai Középiskolában nyomdaipari terméktervezés szakon folytatta. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara...

Sándor Laura

Vízió és emóció határán

Fordulat Sutus Pesti Emma egyensúly-értelmezésében Vajon milyen lenne a világot úgy szemlélni, hogy míg a látás kivételével minden más érzékszervünk...

Sándor Laura

Vízió és emóció határán

Fordulat Sutus Pesti Emma egyensúly-értelmezésében Vajon milyen lenne a világot úgy szemlélni, hogy míg a látás kivételével minden más érzékszervünk...

Hajzler Gabriella 1978, Újvidék

2005-ben végzett az újvidéki képzőművészeti akadémia grafika szakán Zvonko Tilić osztályában. A mesterképzést 2011-ben fejezte be ugyanannál a...

Hajzler Gabriella 1978, Újvidék

2005-ben végzett az újvidéki képzőművészeti akadémia grafika szakán Zvonko Tilić osztályában. A mesterképzést 2011-ben fejezte be ugyanannál a...

Erős-Bunyik Lili

Éber szempárok

  Hajzler Gabriella művészi világa Művészi énemből kiindulva nehéz feladatnak tartom, hogy a művész mély érzelmek kavalkádját vigye át a nézőre,...

Erős-Bunyik Lili

Éber szempárok

  Hajzler Gabriella művészi világa Művészi énemből kiindulva nehéz feladatnak tartom, hogy a művész mély érzelmek kavalkádját vigye át a nézőre,...