A tér határai

A tér határai

Szerző: Kiss Natália: Pontok

 

Kiss Natália munkáihoz

 

A tér és az ember hatással vannak egymásra. Minden hely rendelkezik légkörrel, vibrációkkal, hangokkal – lehetnek pozitív vagy negatív hatással ránk. Ezeket a kellemes vagy kellemetlen benyomásokat a térbe lépő ember az érzékein keresztül interpretálja, így szerez valamilyen ismeretet. Ahányféle ember, annyi értelmezés, ez attól függ, hogy nekünk személyesen milyenek a már meglévő tapasztalataink. A térnek mint fogalomnak a tudományban, a filozófiában és a művészetben is megvannak a maga világos meghatározásai és jelentései. A helynek viszont nincs definíciója, ugyanakkor terminológiailag tág jelentése van. Ha filozófiailag definiáljuk a teret mint az anyagi világunkat magában foglaló objektív valóságot, akkor egy beteljesületlen mezőként értelmezhetjük, amely használatakor, emlékeink, tapasztalataink megtöltésével, értelmet nyer, és hellyé válik.

  Hamvas Béla szerint: „A helyet nem szabad összetéveszteni a térrel. A tér és a hely között az a különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van. A tér, hacsak nem kivételes, minden esetben pontos vonalakkal határolható, területe négyzetmilliméterre kiszámítható és alakja körzővel és vonalzóval megrajzolható. A tér mindig geometriai ábra. (…) A hely mindig festmény és rajz, és nincs belőle több, mint ez az egy.”

A tér határai
Szerző: Kiss Natália: Út
A tér határai
Szerző: Kiss Natália: Falak 2.

  Kiss Natália alkotásai a hely és a tér értelmezéseit és jelentéseit vizsgálják. Érdeklődése a hely és a tér összefüggései iránt 2014-ben kezdődött, motívumát közvetlen környezetéből merítette, a helyről, ahol felnőtt, vagyis először a családi ház udvarának bizonyos részeit örökítette meg a tusrajzain. Mindenekelőtt rajzokat készít, majd ezek alapján grafikákat.

  Munkái kezdetben a valós tér különböző nézeteit és tapasztalatait tárták fel. A 2014 és 2017 között készült ciklusokra jellemző még a grafikai technikákkal való kísérletezés, ezek kombinálása, amelyek során különböző méretű nyomatok kerülnek ki a kezei alól. Későbbi alkotásain már nem egy konkrét objektum vagy egy tér megépítésére, hanem személyes látásmódjának közvetítésére összpontosít. Az előző évektől eltérően már kutatja a színek szerepét, a szegmensek egymásra való hatását, a térben újra meg újra ismétlődő formákat s végül a megfigyelt tér összhatását is.

  2018-ban belső tereket ábrázolt a grafikáin, amelyek magasnyomásos technikával készülnek, algráfiával. A vázlatként előkészített rajzain és festményein megjelenő képzőművészeti értékeket ezzel az eljárással tudja leginkább visszaadni a nyomólemezen, mivel számos kifejezésmód megmutatására ad lehetőséget: határozott, kemény vonalakat, de ha arra van szükség, elfolyó, lágy színfelületek létesítésére is alkalmas. Az algráfia a litográfiához hasonló grafikai technika, csak kőlap helyett alumíniumlemez kerül megmunkálásra, arra készül el a rajz negatívja. Ehhez szükséges, hogy az anyagok, amelyekkel a vázlat készül a matricára, ne oldódjanak vízben. A rajzot a száradást követően vegyi eljárással kell rögzíteni a lemezre. A Kiss Natália által leggyakrabban használt anyagok, amelyekkel a lemezeire rajzol, az olajpasztell, a litográfiai tinta, a litográfiai kréta és a különböző vastagságú markerek. Az alkotásain megjelenő szabad vonalvezetése, változatos, textúrákban gazdag felületei e technika segítségével jutnak leginkább kifejezésre. Ebben a ciklusban rendkívül fontos számára a személyes tér művészi ábrázolása, amely tapasztalatok és érzések tárolójaként szolgált.

  Ebben az összefüggésben a teret átvitt értelemben összehasonlíthatjuk egy doboz kinézetével és funkciójával, tehát megvan a határa és a mélysége, valamint különféle dolgokat helyezhetünk bele. A sorozatban megjelenő dobozszerű tér alap nélküli ház benyomását kelti, mintha nem lenne a talajhoz kötve, és mivel a föld felett van, megközelíteni és a belsejébe jutni csak egy létrán keresztül lehet. Később, 2019-ben változások fedezhetőek fel a terek ábrázolásában és érzékeltetésében is. A grafikákon már megjelenik az alap, és csak a tér alsó és felső síkja ismerhető fel, amelyeket létrák és pillérek kötnek össze.

  Ahogy fejlődik a kifejezésmódja, újabb kidolgozásokat alkalmaz: új formákkal és elemekkel gazdagítja az előteret, lehetnek ezek foltok vagy akár színsávok is, melyeknek helyzete rajzonként megváltozik. Néha fontos részei a kompozíciónak, máskor pedig inkább a háttérben jelennek meg. Az idő múlásával pedig teljesen eltűnnek, más elemeknek adva át a főszerepet. Ez a sorozat az Elemek a térben címet viseli. Idővel ezek a belsőtér-ábrázolások külső terekkel bővülnek. Érdeklődése a külső és belső tér határaira irányult, ezért az ezt követő sorozat A tér határai elnevezést kapta.

  Grafikai munkásságának egyik jellemzője, hogy a megvalósításukat számos előkészítő rajz, festmény előzi meg. Ezek nemcsak vázlatként szolgálnak, hanem önálló képzőművészeti alkotásként is megállják a helyüket.

  Korábbi alkotásait megismerve és elemezve, 2020-ban már kiforrottnak mondható a grafikai kifejezésmódja, amelyben már egyre jobban odafigyel egyes korábbi munkáin megjelent részletekre és azok tudatos alkalmazására. A szemlélőben azt az érzést kelti, hogy a családi ház udvara, amely megihlette egykor, végtelen inspirációval látja el őt majd a jövőben is.

  Szemtanúi lehetünk annak, hogy Kiss Natália számára a hely, amely korábban üres és ismeretlen volt, az idő múlásával beteljesült, és idegenből ismertté vált.

A tér határai
Szerző: Kiss Natália: Magasság
A tér határai
Szerző: Kiss Natália: Összekötött terek
A tér határai
Szerző: Kiss Natália: Falak 1.

 

Bakos Anita 1980, Zenta

  2007-ben szerzett oklevelet az újvidéki Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának festészet szakán, Jovan Rakidžić professzor osztályában. Öt...

Bakos Anita 1980, Zenta

  2007-ben szerzett oklevelet az újvidéki Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának festészet szakán, Jovan Rakidžić professzor osztályában. Öt...

Lázár Tibor

Csobbanás a színekbe

  Nemrégiben egy zenéről szóló előadást hallgattam. Szintetizátorokat kiválóan ismerő zenész beszélt ezekről a hangszerekről. Elmondása szerint ha...

Lázár Tibor

Csobbanás a színekbe

  Nemrégiben egy zenéről szóló előadást hallgattam. Szintetizátorokat kiválóan ismerő zenész beszélt ezekről a hangszerekről. Elmondása szerint ha...

Szalma Zsóka 1995, Zenta

  A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium képzőművészeti szakán fejezte be a középiskolát. 2014–2021 között a Pécsi Tudományegyetem...

Szalma Zsóka 1995, Zenta

  A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium képzőművészeti szakán fejezte be a középiskolát. 2014–2021 között a Pécsi Tudományegyetem...

Úri Szűcs Luca

A méhviasz módosulásai

  Szalma Zsóka Metamorfózis című sorozatának art brut vonatkozásai   Szalma Zsóka képzőművészeti tevékenységét kísérletezés jellemzi,...

Úri Szűcs Luca

A méhviasz módosulásai

  Szalma Zsóka Metamorfózis című sorozatának art brut vonatkozásai   Szalma Zsóka képzőművészeti tevékenységét kísérletezés jellemzi,...

Ifj. Novák Mihály 1958, Bácskossuthfalva

  Operatőr, fotográfus, lomográfus. 1978-ban a gimnázium elvégzése után az Újvidéki Televízióhoz került segédoperatőrnek. 1984-től 2000-ig az...

Ifj. Novák Mihály 1958, Bácskossuthfalva

  Operatőr, fotográfus, lomográfus. 1978-ban a gimnázium elvégzése után az Újvidéki Televízióhoz került segédoperatőrnek. 1984-től 2000-ig az...

Léphaft Pál

Kék cickafark

  Novák Mihály cianotípiái   A kép: a fény emléke, melyet az árnyék őriz. (Rabindranath Tagore)   Fényjáték Amikor ráébredsz, hogy nem vagy...

Léphaft Pál

Kék cickafark

  Novák Mihály cianotípiái   A kép: a fény emléke, melyet az árnyék őriz. (Rabindranath Tagore)   Fényjáték Amikor ráébredsz, hogy nem vagy...

Kiss Natália, 1994 Újvidék

  A középiskolát Zentán a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészeti technikus szakán fejezte be. Az újvidéki...

Kiss Natália, 1994 Újvidék

  A középiskolát Zentán a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészeti technikus szakán fejezte be. Az újvidéki...

Pulai Árpád, 1986 Verbász

  2012-ben szerzett diplomát a belgrádi Iparművészeti Kar textiltervezői tanszékén. Nevéhez fűződik a szenttamási Čunak Hagyományőrző Egyesület...

Pulai Árpád, 1986 Verbász

  2012-ben szerzett diplomát a belgrádi Iparművészeti Kar textiltervezői tanszékén. Nevéhez fűződik a szenttamási Čunak Hagyományőrző Egyesület...

Mihajlo Plankoš

A tengeri világ rejtélyeitől a gyapjúszőnyegig

  Pulai Árpád művészetéről   Egy több milliárd évnyi kísérlet részei vagyunk, amely az első egysejtű lényekkel kezdődött, és még...

Mihajlo Plankoš

A tengeri világ rejtélyeitől a gyapjúszőnyegig

  Pulai Árpád művészetéről   Egy több milliárd évnyi kísérlet részei vagyunk, amely az első egysejtű lényekkel kezdődött, és még...

Kucor Tamara

Művészet a gyárfalak között

  A SolidGradban megrendezett Új szintézis című kiállításról   Szabadkán a kortárs képzőművészetnek és a művészeti produkciónak...

Kucor Tamara

Művészet a gyárfalak között

  A SolidGradban megrendezett Új szintézis című kiállításról   Szabadkán a kortárs képzőművészetnek és a művészeti produkciónak...