A megragadhatatlan tartalmak kifejezésének művészete

A megragadhatatlan tartalmak kifejezésének művészete

Szerző: Sagmeister Laura: Csendélet mandarinnal, 2022

Sagmeister Laura festményeiről

 

A művészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz.

                                                                                 Paul Klee

Sagmeister Laura egyedi hangvételű, félreismerhetetlen kifejezésmóddal rendelkező festőművész. Festményei saját érzelmein, emlékein és képzettársításain alapszanak, a kívülről érkező impulzusok belső átélését transzponálja rájuk. Alkotásaiban van valami megfoghatatlan: felfedezhető bennük valamilyen rokonszenves tulajdonság, amelyet nem könnyű körülírni vagy kifejezni. Hogy közelebb kerüljünk festményeinek esszenciájához, talán először alkotói folyamatával, a képei keletkezésének lépéseivel kell megismerkednünk.

  Intuitív festőnek vallja magát, nem tudatosan dolgozik, hanem az irracionálisra támaszkodik. A szürrealizmus egyes alapelvei – az automatizmus, a tudat alatt kavargó gondolatok kifejezése és a mitikus ősképek felszínre törése – Laura művészetét is jellemzik. Az ecset kézbevételekor elindul egy úton a belső hangot keresve. Az intuíciót nem lehet szavakba önteni, ezért az szimbólumok, metaforák és archetípusok formáját ölti.

  A vásznat leggyakrabban a földre helyezi, és körbejárja, mintha egy rituális táncot járna. Az alkotás sokkal szabadabb, spontánabb és dinamikusabb így. Az intuitív gesztusszerűség mellett a rituálészerűségnek is fontos szerepe van alkotófolyamatában. Előre megszabott rend szerint lát neki az alkotásnak: először felfokozott, szinte spirituális tudatállapotba kerül, majd kizárja a külvilágot és értelme ellenőrzését. Gyorsan dolgozik, mert igyekszik elvetni a felesleges gondolatokat és érzéseket, és az összes megszorítás, minden szabály, amit magára vet, eltűnik. Az én mélyére hatol, az ősképek szférájába lép, és a legbenső rétegben lévő tartalmak aktivizálódnak. Az alkotófolyamatot elindító mozzanat hatására a művésznő előtt megjelenik egyfajta belső kép, látomás, amely mintául szolgál számára. Az alkotói fantázia segítségével ezek a látomások beépülnek az alkotói folyamatba, és a vászonra vetülnek. A festékekkel és más anyagokkal eggyé válva bontja ki festményeit. Az alkotói folyamat módszeréből eredően kissé elszakad az ábrázoló jellegtől, elvonatkoztat a valóságtól, szándékosan kerüli a konkrét megfogalmazásokat, így képei az absztrakció irányába indulnak el.

  Laura az a fajta művész, aki folyamatosan megújul, állandóan vizsgálja és képezi magát. Munkásságát a kezdetektől fogva számos tematikai és formai változás jellemzi. Az új témák és motívumok ellenére visszatekint, s a korábbi eszköztárából is felbukkannak a jól ismert tárgyak és szereplők, mint például a macskák vagy a térképek, az utóbbi években készült alkotásaiban azonban sokkal szubtilisabb a jelenlétük.

  Festészetét kezdettől fogva áthatja a zeneiség, főleg a jazz improvizatív jellege rokonítható alkotói folyamatával. A kintről érkező zenei impulzusok, amelyek alkotás közben érik, egyértelműen megmutatkoznak a képein – egyrészt a dinamikus festékfelvitel révén, másrészt pedig a dalszövegek részleteinek feljegyzésével. Míg a szavak egy valós, kívülről érkező hatás működésével nyilvánulnak meg, addig a vásznain elvétve megjelenő számjegyek a véletlenszerűség művei. A véletlen szerepe is kulcseleme művészetének, amellyel teret ad a tudattalannak, és felteszi a nagy kérdést: van-e véletlen, vagy mindennek megvan a miértje?

  A színhasználatról és azok jelentéséről Laura a következőképpen vallott egy interjúban: „Ez is nagyon egyszerűen működik, elkezdek festeni, és az a szín kerül oda, amit úgy érzek, hogy a legjobban kifejezi azt, amit akarok. Próbálhatom én, de hiába. Olyan gyönyörű képeket láttam: a zöld összes árnyalata egy képen lenyűgözött. De nekem nem jött. Elkezdesz festeni, és ebben a színben van a legtöbb dolog, amit elmondhatsz. Ezzel a színnel tudsz a legjobban kommunikálni. Szerintem a szín egyfajta kommunikáció.” (Dancsó Andrea: Interjú Sagmeister Laura képzőművésszel. Híd, 11., 93–104.) Az ismertetőjellé vált rózsaszín – s árnyalatainak variációi a salakvöröstől a mustvörösig – továbbra is hangoztatják Laura festményeinek misztikusságát, szenzualitását és a női princípium jelenlétét. A kékek szintén kifejezésre jutnak vásznain, egyfajta ellenpárjai a pirosas tónusoknak: a kék az ő számára a nyugalom, az eső és a Tisza színe. A kék és a piros mellé társulnak a sárga és a narancssárga változatai, amelyek intenzívebb használatához egy újabb motívum, a citromfélék felbukkanása vezetett. (A citromféléket ábrázoló festményei külön egységként idén februárban kerültek bemutatásra Törökkanizsán a Kulturális Zónában, a tárlat pedig a Citroideae címet viselte.)

  A művésznő szerint a citrom megjelenése a kanizsai kertjükben virágzó és termést adó citromfához köthető, egyszerűen a hatása alá került. A citrom szimbolikáját az íze szolgáltatja: a savanyúságot és a keserűséget jelképezi. Az első citromfélék 2019-ben jelentek meg vásznain, még csendéletek részeként, két évvel később pedig már egy citromba harapó arcot festett.

A megragadhatatlan tartalmak kifejezésének művészete
Szerző: Sagmeister Laura: Személyazonosság I. (triptichon), 2022

  Festészetében nemcsak az önreflektálás folyamata manifesztálódik, hanem az is, hogyan éli meg a körülötte lévő világot. A társadalmi feszültségekre való érzékenysége már pályafutása kezdetén is nyilvánvaló volt, a kilencvenes években, amikor kutyákat rajzolt – a nehéz, válságos időkre reagált, akkor még tudattalanul.

A megragadhatatlan tartalmak kifejezésének művészete
Szerző: Sagmeister Laura: Örvény, 2018

  A 2020-as év gyökeres változásokat hozott mindenki életében, keserű szájízt hagyva maga után. A művésznő szemtanúja volt ennek a krízisnek és paradigmaváltásnak. Az élet hirtelen sokkal nehezebbé és dramatikusabbá vált, sötét helyzetbe kerültünk, amely elől mindenki sikoltva menekült. Művésznőnk átélte ezt a valós szituációt, a krízist, amely személyes és társadalmi is egyszerre, s ezt képein indirekt módon fejezi ki. A triptichonokba foglalt, fájdalmas és sötét arcok segélykiáltásai halló fülekre várnak: figyelemre és öntudatosságra intenek bennünket. Akárcsak Munch majdnem százharminc évvel ezelőtt megfestett Sikolya, Sagmeister Laura arcai is az elhagyatottság, a szorongás, a halálfélelem és a hiábavaló nyomorúság jelenkori jelképei.

  S pont ebben rejlik festményeinek ereje: minimális mennyiségű elem és forma felhasználásával maximális expresszivitást ér el, képei szinte azonnal erős érzeteket keltenek a szemlélőben. Fittyet hányva a közízlésnek és az elvárásoknak, lényegi fontosságú egyetemes érzéseket és eszméket örökít meg, amelyek senkit sem hagynak közömbösen. Ehhez csupán két dolog elengedhetetlen: az őszinteség és a teljes művészi szabadság. Sagmeister Laura mindkettővel rendelkezik – a festményei tesznek erről tanúbizonyságot.

A megragadhatatlan tartalmak kifejezésének művészete
Szerző: Sagmeister Laura: Zöld ember, 2022

 

 

 

Milinszki Boglárka 1999, Topolya

Középiskolai tanulmányait a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban végezte el 2018-ban, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen folytatta, festőművészet szakon. 2019...

Milinszki Boglárka 1999, Topolya

Középiskolai tanulmányait a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban végezte el 2018-ban, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen folytatta, festőművészet szakon. 2019...

Úri Szűcs Luca

Elfedni, megkötni, emlékezni

Milinszki Boglárka installációi egy topolyai tömegsírról   1944 novemberében egy központilag elrendelt tisztogatás során több mint kétszáz ember tűnt el...

Úri Szűcs Luca

Elfedni, megkötni, emlékezni

Milinszki Boglárka installációi egy topolyai tömegsírról   1944 novemberében egy központilag elrendelt tisztogatás során több mint kétszáz ember tűnt el...

Rác Gyöngyi 1996, Szabadka

Alap- és mesterfokú egyetemi tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémia grafika szakán végezte Anica Radošević Babić osztályában....

Rác Gyöngyi 1996, Szabadka

Alap- és mesterfokú egyetemi tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémia grafika szakán végezte Anica Radošević Babić osztályában....

Monyov Glória

Az emlékek áramlatában

Rác Gyöngyi grafikái   Az idő érzékelésének témája számos művészt foglalkoztatott az idők során. Ezen alkotók sorában áll Rác...

Monyov Glória

Az emlékek áramlatában

Rác Gyöngyi grafikái   Az idő érzékelésének témája számos művészt foglalkoztatott az idők során. Ezen alkotók sorában áll Rác...

Ágoston Lóránt 1970, Törökkanizsa

1995-től a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz–földrajz szakos hallgatója volt. 1997-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett okleveles...

Ágoston Lóránt 1970, Törökkanizsa

1995-től a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz–földrajz szakos hallgatója volt. 1997-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett okleveles...

Sándor Laura

Lehet-e végtelen a körvonal?

Ágoston Lóránt madárképeiről, az azonosságról és a küldetés fogalmáról   Hogyan rajzolja le a művész Thészeusz hajóját, hogy az...

Sándor Laura

Lehet-e végtelen a körvonal?

Ágoston Lóránt madárképeiről, az azonosságról és a küldetés fogalmáról   Hogyan rajzolja le a művész Thészeusz hajóját, hogy az...

Móricz Ildikó 1997, Topolya

Topolyán születtem, de korai emlékeim Pacsérhoz köthetők. Középiskolai tanulmányaimat Újvidéken folytattam a Bogdan Šuput Iparművészeti Iskolában, 2022...

Móricz Ildikó 1997, Topolya

Topolyán születtem, de korai emlékeim Pacsérhoz köthetők. Középiskolai tanulmányaimat Újvidéken folytattam a Bogdan Šuput Iparművészeti Iskolában, 2022...

Farkas Aliz

Nagyítóval kutató művészet

Móricz Ildikó művészkönyveiről A művészeti kutatómunka gyakran közelebb áll a gyerekvilág kutató-játékához, mint ahhoz, amit a köznyelvben...

Farkas Aliz

Nagyítóval kutató művészet

Móricz Ildikó művészkönyveiről A művészeti kutatómunka gyakran közelebb áll a gyerekvilág kutató-játékához, mint ahhoz, amit a köznyelvben...

Jano Blanca (Janó Blanka) 1998, Verbász

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban végezte el 2017-ben, majd a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festészet szakán tanult...

Jano Blanca (Janó Blanka) 1998, Verbász

Középiskolai tanulmányait a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban végezte el 2017-ben, majd a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festészet szakán tanult...

Pálfi Anita

A színek és érzelmek árnyékában megbúvó egyéniség

Jano Blanca festészetéről   Az ember erkölcsi és érzéki kiteljesülésében a színek központi szerepet játszanak. Johann Wolfgang Goethe az ember érzelmi...

Pálfi Anita

A színek és érzelmek árnyékában megbúvó egyéniség

Jano Blanca festészetéről   Az ember erkölcsi és érzéki kiteljesülésében a színek központi szerepet játszanak. Johann Wolfgang Goethe az ember érzelmi...