Lányi Ernő, a költő

Lányi Ernőt (1861–1923) elsősorban mint számos költő versének megzenésítőjét ismerjük. Kevesen tudják, hogy több dalának a szövegét is maga írta: előbb lejegyezte a dallamot, majd megfelelő szöveget talált ki hozzá. De még kevesebben lehetnek azok, akik azt is tudják, hogy Lányi olyan verseket is írt, amelyeket sohasem zenésített meg. Egy csomó költeménye nyomtatásban is megjelent Consonanzen und Dissonanzen eines ungarischen Musikers (Egy magyar muzsikus konszonanciái és disszonanciái) címen 1899-ben Boroszlóban, a mai lengyel Wrocławban.

Mint a címből is sejthető, ezek a versek német nyelven íródtak, hiszen Lányi anyanyelve nem a magyar, hanem a német volt. Magyarul csak felnőtt korában tanult meg, amikor úgy döntött, hogy végleg Magyarországon fog letelepedni.

Egyik fiatalkori versét Kenyeres Kovács Márta kitűnő fordításában közöljük:

A Tisza partján

 

Lemenőben a nap, de meleg még a lég,

virágpompában áll a világ.

Lomhán hullámzik a víz a Tiszán.

De senki sem tudna aludni még,

sem elszunnyadni a gajdás dalán.

Kiskocsma az alacsony parton,

orgonabokron virágok.

Figyelem a dalt és lenyűgözve állok:

a régóta ismert, méla szerb dalokban

új szépségeket találok.

Bekukkantok a kocsma ablakán.

Legény ül odabenn magában.

A zenész oly szépen játszik, oly vidáman,

csak néha teszi le gajdáját,

s törli izzadó homlokát.

De fölkiált ekkor a legény:

„Oly mély a búm, a bánatom!

Elhagyott vagyok, szegény,

mert egy lány nem lehet az enyém.

Játsszál egy kólót, nem nyughatom!”

Vörösödik az ég és estharmat hullik

a házra s orgonára.

Minden elcsendesül, csak a gajdás játszik.

Gyönyörrel hallgatom. Nemsokára

ráborul az ünnepélyes est a tájra.

(Kenyeres Kovács Márta: Régi nóta, híres nóta… Szabadka, Életjel Kiadó, 1976, 87. o.)

Amikor pedig már jól tudott magyarul, akkor magyar nyelven is megpróbálkozott a versírással. Az alábbi két vers a Magyar Polgár 1883. november 23-ai számában látott napvilágot:

Egy kisded

 

Egy kisded jött a világra, –

Átka, hogy született,

S hogy elröppent az álma,

Vet bámuló szemet!

Köröskörül tekintget:

Bámész, bölcs a tekintet,

S nevet.

Egy ember szállt a sírba,

S bár szerzett hírt, nevet,

A csöndes éj magányba

Halál tőn rá kezet. –

Melynek hona az árnyék…

Tovább! Él a világ még

S nevet.

 

Az élet

 

Sóvár vágy, merészség,

Könnyű tréfa, bánat,

Elvérzés, lemondás,

Amely korán támad,

Küzködés hiában,

Szárnyatört remények,

A csöndes megadás:

Ennek neve élet.

 

  1. augusztus 27-én ugyancsak a Magyar Polgár közölte a következő költeményt, amelynek megírására valószínűleg a kolozsvári Ferenczy Laura iránti érzelmek ihlették Lányit.

 

Hozzá

 

Csodás egy érzelem!

Tán angyaloknak serege

Tündöklik két szemedbe’

S megnyíl a menny nekem

S mily életkedv fakad,

Milyen gyönyör e szívben,

Mintha lángáradat

Lobogna ereimben!

Ha szívnám a gyönyört,

Italodat, szabadság,

Szerelmem’, éltem’ adnák,

S nem esdenék könyört,

Mint sas, ki fellegek

Közt szabadon lebeg fönn,

Mondhatnám ezt neked:

„Arám” – ez volna mennyem.

Szállnék oda veled,

Hol senki el nem érne,

Nálad a napnak fénye

Sem volna fényesebb,

Dörögne bár az ég,

Nekünk nászdalt zengene…

Csodás üdv… oh, elég,

Szívem még megrepedne.

Az alábbi sorok pedig a Kolozsvár 1890. augusztus 2-ai számában olvashatók:

Panaszok

I.

Milyen csodásan néma minden,

Csak egy tücsök szól, messze innen.

Álomba’ zizzen a fa lombja,

Madárka megtért nyugalomra.

Halkal susog a felszél, távol –

Ittas vadrózsa illatától.

Az ég boltján egy csillag ébred –

Érzem jöttét a néma éjnek.

De hallga! ott mi sír, zokogván?

Tudom! a fülemile, bokrán.

S szólnak a hangok, bús-törötten

Anyám is éneklé fölöttem.

Oh, kis madár, mi panaszod van?

Bánat s lemondás szól dalodban!…

II.

Merően nézem a folyót,

Mormol a hullám halkan –

Távol egy pásztorsíp zokog,

Mélán panaszló dalban.

Magasra hágott már a nap,

úgy tűznek a sugárak;

Szempillám, mint ólom nehéz,

Lelkem halálos-fáradt.

Oh, jó anyám! mért nem lehet

Felednem intő szódat?

Hogy fojthatnám keservimet

Habjába e folyónak!

 

Több megzenésített verse kéziratban maradt, a nyomtatásban megjelentek között pedig nyilván azoknak a szövegét írta ő, amelyeknél más szerző neve nincsen feltüntetve. Ilyen például a következő:

 

Vasárnap délután

 

Még vasárnap délután,

még vasárnap délután,

alá sétált az utcán,

alá sétált az utcán.

 

Mondta néki az anyja,

mondta néki az anyja:

„Pista fiam, gyűjj haza,

Pista fiam, gyűjj haza!”

 

„Édesanyám, nem mögyök,

édesanyám, nem mögyök;

délután megfürödök,

délután megfürödök.

 

Nem a Tisza szélibe,

nem a Duna szélibe:

a csárda közepibe,

a csárda közepibe.

 

De nem vízbe, ha vérbe,

de nem vízbe, ha vérbe,

a csárda közepébe,

a csárda közepébe.

 

Édesanyám, édesem,

édesanyám édesem,

van-e ruhám szennyesen,

van-e ruhám szennyesen?

 

Ha nincs ruhám szennyesen,

ha nincs ruhám szennyesen,

hozok egy párt véresen,

hozok egy párt véresen!”

 

Nyugodt lélekkel megállapíthatjuk: a fenti versek egyike sem remekmű. A többi is hasonló.

Végül álljon itt az a költemény, amely nélkül a március 15-ei ünnepség évtizedeken át elképzelhetetlen volt Magyarországon. Óriási népszerűségét ez a vers is inkább fülbemászó dallamának köszönhette, mintsem lelkesítő hazafias szövegének:

 

Kossuth-nóta

 

Tavasz elmúlt, a rózsának

Lehullott a szép virága.

Pihenj békén, Kossuth Lajos,

Lesz hazádnak szabadsága.

 

Mi neked fájt, nekünk is fáj,

Könnyünket titkolni bajos.

De Istenünk segítni fog,

Pihenj békén, Kossuth Lajos!

 

A fentiek alapján bátran kijelenthetjük, hogy komponistának jelentősen jobb volt Lányi, mint poétának. Fontos azonban, hogy erről az oldaláról is megismerjük a száz éve elhunyt nagy művészt.

Reisinger János

Petőfi költői öröksége

március 15.   Fejezetünk címe nem elírás. A következő év március idusát, közepét még előre nem láthatta senki, ez év e napján viszont Emich...

Reisinger János

Petőfi költői öröksége

március 15.   Fejezetünk címe nem elírás. A következő év március idusát, közepét még előre nem láthatta senki, ez év e napján viszont Emich...

Pekár Tibor

Erkel és a Himnusz

Kölcsey költeménye az idén 200 éves  Mielőtt rátérnénk a Himnusz megzenésítése körüli nehézségek ismertetésére, ismételjük...

Pekár Tibor

Erkel és a Himnusz

Kölcsey költeménye az idén 200 éves  Mielőtt rátérnénk a Himnusz megzenésítése körüli nehézségek ismertetésére, ismételjük...

Reisinger János

Petőfi költői öröksége

Az éltes ifjú  Petőfi huszonhat és fél évében túlontúl sok dolog szerfelett különös. Az egyik közülük a nyelvhasználata. Kifejezési...

Reisinger János

Petőfi költői öröksége

Az éltes ifjú  Petőfi huszonhat és fél évében túlontúl sok dolog szerfelett különös. Az egyik közülük a nyelvhasználata. Kifejezési...

Reisinger János

Petőfi költői öröksége

A puszta, télen   „A magyar sivárság gazdag képe” – így hangzik a versről Illyés Gyula tömör összegzése.   „A puszta télen remekmű. [1848]...

Reisinger János

Petőfi költői öröksége

A puszta, télen   „A magyar sivárság gazdag képe” – így hangzik a versről Illyés Gyula tömör összegzése.   „A puszta télen remekmű. [1848]...

Budai Ágota

Boszorkánykonyha: irodalom és konyhakultúra

Köztudott, hogy a különböző történelmi idők és események visszaköszönnek az irodalmi művekben. Sokszor azonban nemcsak az adott kor eszméje és lelkiállapota...

Budai Ágota

Boszorkánykonyha: irodalom és konyhakultúra

Köztudott, hogy a különböző történelmi idők és események visszaköszönnek az irodalmi művekben. Sokszor azonban nemcsak az adott kor eszméje és lelkiállapota...

Sáfrány Attila

Túl a túlon

A transzcendentálék skolasztikus tana szerint minden létező jó, szép és igaz. Ehhez nincs mit hozzátenni, mert igaz, s ha igaz – akkor a transzcendentálék...

Sáfrány Attila

Túl a túlon

A transzcendentálék skolasztikus tana szerint minden létező jó, szép és igaz. Ehhez nincs mit hozzátenni, mert igaz, s ha igaz – akkor a transzcendentálék...

Silling István

Szép jel és szép csillag…

Örvendetes ünnepre készül a keresztény világ. A Megváltó születését várjuk ihletetten. A Messiásét, akit a Jóisten küld fiaként, hogy megváltsa...

Silling István

Szép jel és szép csillag…

Örvendetes ünnepre készül a keresztény világ. A Megváltó születését várjuk ihletetten. A Messiásét, akit a Jóisten küld fiaként, hogy megváltsa...

Reisinger János

Petőfi költői öröksége

Itt van az ősz, itt van ujra… rész Amidőn tehát szakaszról szakaszra haladva elemezzük a verset, nem az explication detexte, nem a sorról sorra elemzés e gépies módszerét...

Reisinger János

Petőfi költői öröksége

Itt van az ősz, itt van ujra… rész Amidőn tehát szakaszról szakaszra haladva elemezzük a verset, nem az explication detexte, nem a sorról sorra elemzés e gépies módszerét...

Hódi Éva

Gondolatok a Magyar Nyelvőr megjelenésének 150. évfordulója alkalmából

Százötven évvel ezelőtt, 1872-ben jelent meg a mind a mai napig létező nyelvészeti folyóirat, a Magyar Nyelvőr. Alapítója Ada község szülötte, Szarvas Gábor, aki...

Hódi Éva

Gondolatok a Magyar Nyelvőr megjelenésének 150. évfordulója alkalmából

Százötven évvel ezelőtt, 1872-ben jelent meg a mind a mai napig létező nyelvészeti folyóirat, a Magyar Nyelvőr. Alapítója Ada község szülötte, Szarvas Gábor, aki...

Reisinger János

Petőfi költői öröksége

Itt van az ősz, itt van ujra…   Ismét egy hihetetlen magasságokban járó költemény, melyet a megírás körülményei még feljebb emelnek.   A parndorfi...

Reisinger János

Petőfi költői öröksége

Itt van az ősz, itt van ujra…   Ismét egy hihetetlen magasságokban járó költemény, melyet a megírás körülményei még feljebb emelnek.   A parndorfi...